Tjänster - 488724-2017

07/12/2017    S235    - - Tjänster - Förhandsmeddelande utan anbudsinfordran - Direkttilldelning 

Tyskland-Gelsenkirchen: Kollektivtrafik på väg

2017/S 235-488724

Förhandsmeddelande för offentligt tjänstekontrakt

Standardformulär för meddelanden i enlighet med artikel 7.2 i förordning 1370/2007 som ska publiceras i Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning 1 år innan anbudsförfarandet inleds eller ett avtal direkttilldelas.

<regulation_20071370> (sv)

Avsnitt I: Behörig myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, vertreten durch die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR, handelnd als Gruppe von Behörden nach Art. 2 lit. c) Verordnung (EG) Nr. 1370/2007, zugleich handelnd für die Stadt Oberhausen
Augustastraße 1
Kontaktpunkt(er): Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR, Augustastr. 1, 45879 Gelsenkirchen
45879 Gelsenkirchen
Tyskland
Telefon: +49 2091584-337
E-post: OePNV_Finanzierung@vrr.de
Fax: +49 2091584123-337

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: www.vrr.de

Elektronisk tillgång till information: http://www.oberhausen.de

Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.3)Förväntat påbörjande av och löptid för kontraktet eller tidsfrist för slutförande
Start: 1.1.2020
Antal månader: 120 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Det utvalda företagets namn och adress

STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
Max-Eyth-Str. 62
46149 Oberhausen
Tyskland
Telefon: +49 2088358200
Internetadress: http://www.stoag.de