Dostawy - 83955-2017

  • 83955-2017: Polska-Łódź: Produkty farmaceutyczne
    Data publikacji:07/03/2017
    Dokument:Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
    Nazwa instytucji:Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi