Dienstleistungen - 99574-2017

17/03/2017    S54    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Niederlande-Werkendam: Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen

2017/S 054-099574

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem
38371079
Raadhuisplein 1
Werkendam
4251 VZ
Niederlande
Kontaktstelle(n): Nadine van Oosterhout
E-Mail: n.vanoosterhout@inkoopwestbrabant.nl
NUTS-Code: NL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.werkendam.nl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/32df5f79a4dae5d9cffd5b8fba8a804a
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Digitaal via TenderNed
Den Haag
Niederlande
Telefon: +31 8008363376
E-Mail: servicedesk@TenderNed.nl
NUTS-Code: NL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.tenderned.nl

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Digitaal via TenderNed
Den Haag
Niederlande
Telefon: +31 8008363376
E-Mail: servicedesk@TenderNed.nl
NUTS-Code: NL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.tenderned.nl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Inzameling textiel en kleding, WEB en oud ijzer.

Referenznummer der Bekanntmachung: SIW/REG/NOT/2016/004245
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90510000 - AA05 - AB24
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

De afvalinzameling in de gemeenten kenmerkt zich door een hoog serviceniveau gericht op (bron)gescheiden inzameling van nuttige reststromen en een ontmoedigingsbeleid voor het aanbieden van ongescheiden restafval. Hiervoor zijn in de gemeentelijke milieuparkjes, op de milieustations en op losse locaties boven- en/of ondergrondse containers, waar de inwoners hun textiel kunnen inleveren, geplaatst. Voor het inzamelen en verwerken van textiel, en het ter beschikking stellen en plaatsen van bovengrondse textielcontainers zoeken de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem een contractpartij (perceel 1).

Daarnaast wordt in de gemeenten Aalburg en Woudrichem textiel, WEB en oud ijzer huis-aan-huis ingezameld. Voor de huis-aan-huis inzameling en verwerking van textiel, WEB en oud ijzer zoeken de gemeenten Aalburg en Woudrichem een contractpartij (perceel 2).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Inzameling en verwerking van textiel afkomstig uit de textielcontainers in de milieuparkjes en op de milieustraten en losse locaties van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90510000 - AB24
90514000
19600000
18000000
19620000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL412
Hauptort der Ausführung:

Perceel 1: gemeente Aalburg, gemeente Werkendam en gemeente Woudrichem. Perceel 2: gemeente Aalburg en gemeente Woudrichem.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Voor een indicatie van de ingezamelde tonnages textiel, WEB en oud ijzer in het verleden, alsmede het aantal huisaansluitingen per gemeente, wordt verwezen naar het Programma van Eisen, inclusief bijlagen. Aan deze hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend.

Tevens wordt verwezen naar het Programma van Eisen, inclusief bijlagen, voor de inzamelfrequentie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kwaliteit: Duurzaamheid Euronorm / Gewichtung: 1
Qualitätskriterium - Name: Kwaliteit: Duurzaamheid afstand / Gewichtung: 1
Qualitätskriterium - Name: Kwaliteit: Social Return / Gewichtung: 1
Preis - Gewichtung: 1
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2017
Ende: 30/06/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

De overeenkomst (beide percelen) heeft een vaste looptijd van drie (3) jaar met een tweezijdige optie tot verlenging van één (1) maal één (1) jaar.

De ingangsdatum van de overeenkomst is 1.7.2017 en de einddatum van de overeenkomst is 30 juni 2020. Indien gebruik wordt gemaakt van de verlenging, loopt de overeenkomst van rechtswege af op 30.6.2021.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Verlenging van de overeenkomst is mogelijk, zie nadere toelichting onder 'verlenging' in deze aankondiging.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

De overeenkomst heeft een vaste looptijd van drie (3) jaar met een tweezijdige mogelijkheid tot om één (1) maal één (1) jaar te verlengen. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1.7.2017 en de einddatum van de overeenkomst is 30.6.2020. Indien gebruik wordt gemaakt van de verlenging, loopt de overeenkomst van rechtswege af op 30.6.2021.

Alle houders van dit Programma van Eisen hebbe...

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Huis-aan-huis inzameling en verwerking van textiel, wit- en bruingoed (WEB) en oud ijzer in de gemeenten Aalburg en Woudrichem

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90510000 - AA05 - AB24
90514000
39710000
19620000
14711000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL412
Hauptort der Ausführung:

Perceel 1: gemeente Aalburg, gemeente Werkendam en gemeente Woudrichem. Perceel 2: gemeente Aalburg en gemeente Woudrichem.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Voor een indicatie van de ingezamelde tonnages textiel, WEB en oud ijzer in het verleden, alsmede het aantal huisaansluitingen per gemeente, wordt verwezen naar het Programma van Eisen, inclusief bijlagen. Aan deze hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend.

Tevens wordt verwezen naar het Programma van Eisen, inclusief bijlagen, voor de inzamelfrequentie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kwaliteit: Duurzaamheid leeftijd voertuig / Gewichtung: 1
Qualitätskriterium - Name: Kwaliteit: Social Return / Gewichtung: 1
Preis - Gewichtung: 1
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2017
Ende: 30/06/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

De overeenkomst (beide percelen) heeft een vaste looptijd van drie (3) jaar met een tweezijdige optie tot verlenging van één (1) maal één (1) jaar.

De ingangsdatum van de overeenkomst is 1.7.2017 en de einddatum van de overeenkomst is 30.6.2020. Indien gebruik wordt gemaakt van de verlenging, loopt de overeenkomst van rechtswege af op 30.6.2021.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Verlenging van de overeenkomst is mogelijk, zie nadere toelichting onder 'verlenging' in deze aankondiging.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

De overeenkomst heeft een vaste looptijd van drie (3) jaar met een tweezijdige mogelijkheid tot om één (1) maal één (1) jaar te verlengen. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1.7.2017 en de einddatum van de overeenkomst is 30.6.2020. Indien gebruik wordt gemaakt van de verlenging, loopt de overeenkomst van rechtswege af op 30.6.2021.

Alle houders van dit Programma van Eisen hebbe...

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

— Corruptie,

— Betaling van sociale premies,

— Betaling van belastingen,

— Fraude,

— Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

— Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

— Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

— Deelneming aan criminele organisatie,

— Faillissement,

— Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationaal recht,

— Insolventie,

— Regeling met schuldeisers,

— Activa beheerd door vereffenaar,

— Staking van bedrijfsactiviteiten,

— Geschiktheidseis inzake beroepsbevoegdheid.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt: Per perceel wordt een raamovereenkomst gesloten met de individuele gemeenten. Duur van het contract perceel 1: De overeenkomst heeft een vaste looptijd van drie (3) jaar met een mogelijkheid tot om één (1) maal één (1) jaar te verlengen. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1.7.2017 en de einddatum van de overeenkomst is 30.6.2020. Indien gebruik wordt gemaakt van de verlenging, loopt...
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/05/2017
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/07/2017
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/05/2017
Ortszeit: 09:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Bij de gunning bij perceel 1 en perceel 2 is bij de verschillende gunningscriteria een weegfactor van 1 % aangegeven. Zoals in het Programma van Eisen is beschreven, vindt de beoordeling plaats middels de beoordelingssystematiek 'gunnen op waarde'. Er zijn derhalve geen percentages als weegfactoren te koppelen aan deze beoordelingssystematiek. In TenderNed dient echter een percentage te worden opgegeven, anders kan de aankondiging niet worden gepubliceerd. Het Programma van Eisen is derhalve leidend voor de beoordelingssystematiek.

Alle houders van dit Programma van Eisen hebben de mogelijkheid om aan opdrachtgever vragen te stellen over de opdracht en de aanbestedingsprocedure. Vragen kunnen uitsluitend digitaal via TenderNed worden ingediend tot uiterlijk 27.3.2017.

Vragen kunnen doorlopend worden gesteld. U hoeft niet te wachten tot de sluitingstermijn voor het stellen van vragen. Indien mogelijk zullen ontvangen vragen tussentijds worden beantwoord via TenderNed, een en ander naar oordeel van opdrachtgever.

Alle gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzingen van de opdrachtgever, worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een Nota van Inlichtingen. Opdrachtgever streeft ernaar de Nota van Inlichtingen uiterlijk 5.4.2017 aan alle partijen digitaal beschikbaar te stellen via TenderNed. Op deze wijze beschikt iedere belanghebbende over dezelfde informatie.

Indien er na de publicatie van de Nota van Inlichtingen nog nadere vragen zijn over de antwoorden uit de Nota van Inlichtingen dan kunnen alle houders van dit Programma van Eisen hierover vragen stellen. Vragen voor de tweede Nota van Inlichtingen kunnen uitsluitend digitaal via TenderNed worden ingediend tot uiterlijk 10.4.2017.

Alle gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzingen van de opdrachtgever, worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een tweede Nota van Inlichtingen. Opdrachtgever streeft ernaar de tweede Nota van Inlichtingen uiterlijk 18.4.2017 aan alle partijen digitaal beschikbaar te stellen via TenderNed. Op deze wijze beschikt iedere belanghebbende over dezelfde informatie.

Als u zwaarwegende redenen heeft om uw vraag (en het antwoord) niet voor alle betrokkenen van de aanbesteding inzichtelijk te maken, vink dan „individueel behandelen” aan. Opdrachtgever bepaalt welke vragen wel of niet voor alle geïnteresseerden worden gepubliceerd. In sommige gevallen zal opdrachtgever uw vraag bewerken/ aanpassen mocht zij de vraag openbaar publiceren. Dit zal echter niet altijd het geval zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de vragen die u stelt en welke informatie u hierbij geeft.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

De formele beslissing aan welke inschrijver opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, wordt via TenderNed bekend gemaakt aan de inschrijvers. Vanaf dat moment start een periode van twintig (20) dagen waarin belanghebbenden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, een kort geding kunnen aanspannen tegen de voorgenomen gunning. Deze termijn is een vervaltermijn, wat inhoudt dat na afloop van deze periode belanghebbenden het recht verliezen over de gunningsbeslissing te klagen c.q. bezwaar te maken. Opdrachtgever zal in deze termijn van twintig (20) dagen niet overgaan tot gunning van de opdracht.

In het belang van een snelle en goede voortgang wordt iedere belanghebbende dringend verzocht om de opdrachtgever tijdig op te hoogte te stellen van het aanwenden van een rechtsmiddel, bij voorkeur door het tijdig opsturen van een kopie van de concept dagvaarding.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/03/2017