TED Strona główna

Język interfejsu użytkownika został pomyślnie zmieniony na „polski”.

Czym jest TED?

TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej" poświęconego europejskim zamówieniom publicznym.

W serwisie TED publikowanych jest rocznie 746 tys. ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, w tym 235 tys. zaproszeń do składania ofert o łącznej wartości rzędu 545 mld euro.

Dlaczego warto korzystać z serwisu TED?

TED umożliwia bezpłatny dostęp do ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Unii Europejskiej, w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w innych krajach.

Codziennie, od poniedziałku do piątku, na stronie internetowej TED pojawia się ok. 2400 ogłoszeń o zamówieniach publicznych.

Można je przeglądać, przeszukiwać i sortować według kraju, regionu, branży i innych kryteriów.

Informacje o każdym dokumencie dotyczącym ogłoszenia o zamówieniach publicznych są publikowane w 24 językach urzędowych UE. Wszystkie informacje pochodzące od instytucji UE są publikowane we wszystkich tych językach.

Dlaczego warto zarejestrować się w serwisie TED?

  • aby móc dostosowywać ustawienia profilu do swoich potrzeb
  • aby otrzymywać e-mailem powiadomienia o ogłoszeniach, które odpowiadają wybranemu profilowi wyszukiwania
  • aby dostosowywać do swoich potrzeb kanały RSS i czytniki RSS
  • aby móc w przypadku każdego z ogłoszeń skorzystać z funkcji tłumaczenia maszynowego.