TED Strona główna

Czym jest TED?

TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej" poświęconego europejskim zamówieniom publicznym.

W serwisie TED publikowanych jest rocznie 746 tys. ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, w tym 235 tys. zaproszeń do składania ofert o łącznej wartości rzędu 545 mld euro.

Dlaczego warto korzystać z serwisu TED?

TED umożliwia bezpłatny dostęp do ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Unii Europejskiej, w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w innych krajach.

Codziennie, od poniedziałku do piątku, na stronie internetowej TED pojawia się ok. 2400 ogłoszeń o zamówieniach publicznych.

Można je przeglądać, przeszukiwać i sortować według kraju, regionu, branży i innych kryteriów.

Informacje o każdym dokumencie dotyczącym ogłoszenia o zamówieniach publicznych są publikowane w 24 językach urzędowych UE. Wszystkie informacje pochodzące od instytucji UE są publikowane we wszystkich tych językach.

Dlaczego warto zarejestrować się w serwisie TED?

  • aby móc dostosowywać ustawienia profilu do swoich potrzeb
  • aby otrzymywać e-mailem powiadomienia o ogłoszeniach, które odpowiadają wybranemu profilowi wyszukiwania
  • aby dostosowywać do swoich potrzeb kanały RSS i czytniki RSS
  • aby móc w przypadku każdego z ogłoszeń skorzystać z funkcji tłumaczenia maszynowego.