Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Domovská stránka TED

Čo je TED?

TED (Tenders Electronic Daily) je online verzia Dodatku k Úradnému vestníku EÚ venovaná európskemu verejnému obstarávaniu.

Na portáli TED sa ročne uverejňuje 676 tisíc oznámení o verejnom obstarávaní vrátane 258 tisíc výziev na predkladanie ponúk v hodnote približne 670 mld. EUR.

Čo poskytuje TED?

TED poskytuje bezplatný prístup k obchodným príležitostiam v štátoch Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a v iných krajinách.

Každý deň od pondelka do piatka sa na webovom sídle TED uverejňuje približne 2600 oznámení o verejnom obstarávaní.

Oznámenia môžete prezerať, vyhľadávať a triediť podľa krajiny, regiónu, podnikateľského odvetvia a ďalších kategórií.

Informácie o každom dokumente o obstarávaní sa uverejňujú v 24 úradných jazykoch EÚ. Všetky oznámenia inštitúcií EÚ sa v týchto jazykoch uverejňujú v celom rozsahu.

Prečo sa zaregistrovať na stránkach TED?

  • Budete si môcť prispôsobiť profily vyhľadávania podľa svojich potrieb.
  • Získate e-mailové upozornenia na základe zvolených profilov vyhľadávania.
  • Budete si môcť prispôsobiť kanály RSS pre svoje webové stránky a čítačky RSS.
  • Pri všetkých oznámeniach budete mať prístup k strojovému prekladu.