S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Domovská stránka TED

Čo je TED?

TED (Tenders Electronic Daily) je online verzia Dodatku k Úradnému vestníku EÚ venovaná európskemu verejnému obstarávaniu.

Na portáli TED sa ročne uverejňuje 735 tisíc oznámení o verejnom obstarávaní vrátane 258 tisíc výziev na predkladanie ponúk v hodnote približne 670 mld. EUR.

Čo poskytuje TED?

TED poskytuje bezplatný prístup k obchodným príležitostiam v štátoch Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a v iných krajinách.

Každý deň od pondelka do piatka sa na webovom sídle TED uverejňuje približne 2600 oznámení o verejnom obstarávaní.

Oznámenia môžete prezerať, vyhľadávať a triediť podľa krajiny, regiónu, podnikateľského odvetvia a ďalších kategórií.

Informácie o každom dokumente o obstarávaní sa uverejňujú v 24 úradných jazykoch EÚ. Všetky oznámenia inštitúcií EÚ sa v týchto jazykoch uverejňujú v celom rozsahu.

Prečo sa zaregistrovať na stránkach TED?

  • Budete si môcť prispôsobiť profily vyhľadávania podľa svojich potrieb.
  • Získate e-mailové upozornenia na základe zvolených profilov vyhľadávania.
  • Budete si môcť prispôsobiť kanály RSS pre svoje webové stránky a čítačky RSS.
  • Pri všetkých oznámeniach budete mať prístup k strojovému prekladu.