Začetna stran TED

Kaj je TED

Portal TED (dnevna elektronska javna naročila) je spletna različica Dodatka k Uradnemu listu EU, v katerem so objavljena evropska javna naročila.

Na portalu objavijo 746 tisoč obvestil o javnih naročilih na leto (med njimi je 235 tisoč javnih razpisov) v vrednosti približno 545 milijard evrov.

Kaj omogoča portal TED

Portal TED zagotavlja prost dostop do poslovnih priložnosti v Evropski uniji, Evropskem gospodarskem prostoru in drugod.

Vsak dan od ponedeljka do petka na portalu objavijo približno 2 400 obvestil o javnih naročilih.

Uporabniki jih lahko poiščejo in razvrstijo po državah, regijah, gospodarskih panogah itd.

Najpomembnejši podatki o javnem naročilu so objavljeni v vseh 24 uradnih jezikih EU. Obvestila o javnih naročilih institucij EU so v celoti objavljena v vseh uradnih jezikih EU.

Kaj omogoča registracija na portalu TED

  • Osebno nastavitev iskalnih profilov.
  • Prejemanje e-obvestil na podlagi iskalnih profilov.
  • Osebno nastavitev virov RSS za spletišča in bralnike RSS.
  • Možnost strojnega prevajanja za vsa obvestila.