Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Építési beruházás - 104007-2019

05/03/2019    S45    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás 

Magyarország-Budapest: Föld alatti vasútállomás, metróállomás

2019/S 045-104007

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Maksa Albin
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616500/42838
Fax: +36 13226438

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalk szerz a Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest–Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kieg tervezése tárgyban

II.1.2)Fő CPV-kód
45234125
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest – Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése tárgyában

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 24 772 622 015.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234125
45331210
45331211
45315100
45315300
45261400
45323000
71245000
45313000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A megvalósítás magában foglalja a rekonstrukció idejére az M3 Déli szakasz állomásainak és csatlakozó műtárgyainak (összesen 22 000 m2, melyből 21 500 m2 felszín alatti vasútvonal földalatti állomásainak hasznos alapterülete) alábbi munkáit:

a)

— Kőbánya-Kispest állomás,

— Határ út állomás,

— Pöttyös utca állomás,

— Ecseri út állomás,

— Népliget állomás,

— és az állomásokhoz tartozó vonali műtárgyak.

b) Metróállomások szakági munkák:

— építészeti, szerkezet építési és szigetelés javítási munkák,

— mozgólépcsők és liftek beépítése,

— épületgépészeti és különleges gépészeti berendezések felújítása,

— áramellátási rendszerek cseréje kábelezéssel és EDI interfésszel,

— állomások erőátviteli és világítási berendezéseinek cseréje,

— felszíni közműkiváltási és építési munkák.

c) Kiegészítő tervezési feladatok a szerződéstervezet rendelkezései szerint.

Ajánlatkérő az állomás felújítási munkák kiviteli terveit a letölthető Közbeszerzési Dokumentumok 5. kötetében rendelkezésre bocsátja.

d) Tervezői művezetési feladatok

A tartalékkeret mértéke: 5 %.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többletjótállás a minimálisan kötelező 36 hónaphoz képest [legfeljebb 12 hónap (hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Projektvezető 60 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.a pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Szerkezetépítési, vagy építész műszaki vezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.b pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Épületgépész műszaki vezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.c pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Villamossági műszaki vezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.d pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP 3.1.0-15-2015-00001, támogatás intenzitás: 100 %

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 025-054893
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalk szerz a Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest-Népliget állomásokközötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kieg tervezése tárgyban

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/02/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zrt.
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24 772 622 015.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők nevét, címét és adószáma:

STRABAG Építőipari Zrt. [1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület), Adószám: 10776456-4-43]

DS Konzorcium Vezető tag: Dömper Kft. (székhely: H-2541 Lábatlan, Dunapart hrsz: 1605/2 Adószáma: 10229105-2-11.) további tag: S u b t e r r a - Raab Kft. (székhely: H-9024 Győr, Rómer Flóris utca 5. Adószám: 24824040-2-08.)

KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. (6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27., Adószám: 12614277-2-06.)

SWIETELSKY Magyarország Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42., Adószám:14300327-2-44.)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/02/2019