Szolgáltatások - 295155-2019

25/06/2019    S120

Magyarország-Budapest: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

2019/S 120-295155

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Külgazdasági és Külügyminisztérium
Nemzeti azonosító szám: AK15532
Postai cím: Bem rakpart 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sebők Emese
E-mail: kozbeszerzes@mfa.gov.hu
Telefon: +36 14583536
Fax: +36 14582156

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium

A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Megbízási szerződés a washingtoni új nagykövetség komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok szakági műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére, valamint a kivitelezés eljárásban közreműködésre

II.1.2)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Megbízási szerződés a washingtoni új nagykövetség komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok szakági műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére, valamint a kivitelezés eljárásban közreműködésre

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
71631000 Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
71356300 Műszaki támogatási szolgáltatások
71248000 Projektfelügyelet és dokumentáció
71244000 Költségszámítás, költségfelügyelet
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

1500 Rhode Island Avenue, NW Washington, DC 20005

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

1500 Rhode Island Avenue, NW Washington, DC 20005 washingtoni új nagykövetségi épület átalakítása és a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok keretében műszaki ellenőri és kapcsolódó mérnöki szolgáltatások ellátása a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Nyertes ajánlattevőnek különösen az alábbi főbb feladatokat kell elvégeznie (főként magyar, de angol nyelven):

— Projektmenedzsment (a dokumentációban részletezett feladatlista szerint)

— A kiviteli tervek szakmai folyamatos felülvizsgálata, véleményezése

— Tervellenőrzés (A komplett tervellenőrzés nem feladat. Fő feladat: A jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartása és nyomon követése a tervezés és a kivitelezés során.)

— Folyamatos és naprakész költségellenőrzés, elszámolások, költségmenedszment; (Csak az ép ítési költségekre vonatkozik (tervezés, kivitelezés))

— Építési műszaki ellenőrzés a 191/2009. (IX. 15.) KR. orm. rendeletben, valamint a dokumentációban meghatározottak szerint (a helyi amerikai előírásokat is figyelembe kell venni — amerikai szakember bevonása is szükséges a fővállalkozó helyi

Alvállalkozójának felügyelete érdekében); (Amennyiben e feladatokat a projekt során az adaptáló tervező és a helyi városi műszaki ellenőr is el tudja végezni úgy ezen munkarész nem kerül lehívásra.)

— A létesítmény használatbavételét követően a kivitelező vállalkozó jótállási kö telezettségével kapcsolatos feladatok, 1. év és a teljes időszak lejártát követően a garanciális bejáráson való részvétel, és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása;

Egyéb elvégzendő feladatok:

— Műszaki Felügyelet és a szakági munkálatok műszaki ellenőrzése

— Javaslattétel műszaki és gazdasági szükségszerűségből felmerülő változtatási igények megoldására

— Eltakarás előtti munkák mennyiségi és minőségi szempontból való ellenőrzése,

— Beépített anyagok, berendezések megfelelőségének és dokumentáltságának ellenőrzése

— Havi beszámoló készítése a napi folyó munkálatokról és a projekt készültségéről,

— Az átadás-átvételben való részvétel

— A szakma szabályok szerint mindazon feladat ellátása, amellyel a Megrendelő érdekeit képviseli és a megrendelő céljának megvalósítását előmozdítja

— Az elektromos és gépésze ti szerelvények mennyiségi és beépítési felülvizsgálata

— A biztonsági előírások betartásának ellenőrzése

A Washington, Rhode Island 1500 sz. alatti ingatlan adatai:

— a meglévő P+F+4 emelet szintszámú épület teljes felújítás a

— telekterület: 1 995 m2

— beépített bruttó fszt-i alapterület jelenleg 574 m2

— épület hasznos alapterülete jelenleg: 1 988 m2 (P+ A+Mfszt+3 szint; utolsó szint padlója < 14 m a tereptől)

— tervezett új kerítés és kert kialakítása

— részben műemléki épület

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 627
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 073-162449

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Megbízási szerződés a washingtoni új nagykövetség komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok szakági műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére, valamint a kivitelezés eljárásban közreműködésre

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
20/03/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Postai cím: Hévízi út 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: 3E Internationa l Beruházás-szervező Kft.
Postai cím: Lövőház u. 2–6. IV. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 119 560 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződés módosítás dátuma: 6.6.2019.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/06/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71631000 Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
71356300 Műszaki támogatási szolgáltatások
71248000 Projektfelügyelet és dokumentáció
71244000 Költségszámítás, költségfelügyelet
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1500 Rhode Island Avenue, NW Washington, DC 20005

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

1500 Rhode Island Avenue, NW Washington, DC 20005 washingtoni új nagykövetségi

Épület átalakítása és a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok keretében műszaki ellenőri és kapcsolódó mérnöki szolgáltatások ellátása a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Nyertes ajánlattevőnek különösen az alábbi főbb feladatokat kell elvégeznie (főként magyar, de angol nyelven):

— Projektmenedzsment (a dokumentációban részletezett feladatlista szerint)

— A kiviteli tervek szakmai folyamatos felülvizsgálata, véleményezése

— Tervellenőrzés (A komplett tervellenőrzés nem feladat. Fő feladat: A jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartása és nyomon követése a tervezés és a kivitelezés során.)

— Folyamatos és naprakész költségellenőrzés, elszámolások, költségmenedszment; (Csak az ép ítési költségekre vonatkozik (tervezés, kivitelezés))

— Építési műszaki ellenő rzés a 191/2009. (IX. 15.) KR. orm. rendeletben, valamint a dokumentációban meghatározottak szerint (a helyi amerikai előírásokat is figyelembe kell venni - amerikai szakember bevonása is szükséges a fővállalkozó helyi

Alvállalkozójának felügyelete érdekében); (Amennyiben e feladatokat a projekt során az adaptáló tervező és a helyi városi műszaki ellenőr is el tudja végezni úgy ezen munkarész nem kerül lehívásra.)

— A létesítmény használatbavételét követően a kivitelező vállalkozó jótállási kötelezettségével kapcsolatos feladatok, 1. év és a teljes időszak lejártát követően a garanciális bejáráson való részvétel, és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása;

Egyéb elvégzendő feladatok:

— Műszaki Felügyelet és a szakági munkálatok műszaki ellenőrzése

— Javaslattétel műszaki és gazdasági szükségszerűségből felmerülő változtatási igények megoldására

— Eltakarás előtti munkák mennyiségi és minőségi szempontból való ellenőrzése,

— Beépített anyagok, berendezések megfelelőségének és dokumentáltságának ell enőrzése

— Havi beszámoló készítése a napi folyó munkálatokról és a projekt készültségéről,

— Az átadás-átvételben való részvétel

— A szakma szabályok szerint mindazo n feladat ellátása, amellyel a Megrendelő érdekeit képviseli és a megrendelő céljának

Megvalósítását előmozdítja

— Az elektromos és gépésze ti szerelvények mennyiségi és beépítési felülvizsgálata

— A biztonsági előírások betartásának ellenőrzése

A Washington, Rhode Island 1500 sz. alatti ingatlan adatai:

— a meglévő P+F+4 emelet szintszámú épület teljes felújítás a

— telekterület: 1 995 m2

— beépített bruttó fszt-i alapterület jelenleg 574 m2

— épület hasznos alapterülete jelenleg: 1 988 m2 (P+ A+Mfszt+3 szint; utolsó szint padlója < 14 m a tereptől)

— tervezett új kerítés és kert kialakítása

— részben műemléki épület

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 20/03/2018
Befejezés: 30/11/2021
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 179 250 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Postai cím: Hévízi út 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: 3E Internationa l Beruházás-szervező Kft.
Postai cím: Lövőház u. 2–6. IV. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Kapcsolattartók: Megbízó részéről:

Wieder Ákos

Főosztályvezető

Ingatlangazdálkodási Főosztály

Tel.: 06-1-458-1229

e-mail: akos.wieder@mfa.gov.huMegbízott részéről:

Konzorciumvezető:

Szabó Ildikó

Igazgató

Óbuda-Újlak Zrt.

Tel: +36309564167

e-mail: szabo.ildiko@obuda-ujlak.hu

Laczkovich Gergely

Ügyvezető

3E International Kft.

Tel: +36-20-314-7122

e-mail: laczkovich.gergely@3eintl.hu

A Megbízott az 2. sz. mellékletben rögzített műszaki ellenőri feladatainak szerződésszerű elvégzéséért a szerződés teljes

Időtartamára mindösszesen nettó 124 960 000, azaz százhuszonnégymillió-kilencszázhatvanezer forint összegű Megbízotti díj illeti meg.

a) a szerződés 1. sz. mellékletében 1. ütemként megjelölt — a folyamatban lévő kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés — feladatai tekintetében a szerződés valamennyi fél által történő aláírásának napján,

b) a 1. sz. mellékletben 2. és 3. ütemként megjelölt szakági műszaki ellenőri feladatok tekintetében a folyamatban lévő kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás alapján megkötött kivitelezési szerződés hatálybalépésének napján lép hatályba

1. sz. melléklet: Műszaki leírás -

2. sz. melléklet: Részletes módosított feladatlista — műszaki ellenőri szolgáltatás leírás

3. sz. melléklet: Megbízott kereskedelmi ajánlata

4. sz. melléklet: Megbízott felelősségbiztosítási kötvényének másolata

5. sz. melléklet: Módosított fizetési ütemezés

6. sz. melléklet: Megbízott 28.9.2018.-i levele

A Szerződés 1. sz. mellékletében 1. ütemként, a Szerződés 2. sz. mellékletének 4. pontjában, illetve 3. sz. mellékletének 6. oldalán 1. ütemként meghatározott — a folyamatban lévő kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés — feladat elvégzésének kötelezettségét Felek hatályon kívül helyezik.

A szerződés teljesítésének határideje 30.11.2021., magában foglalva a garanciális időszakot is.a Megbízott az 2. sz. mellékletben rögzített műszaki ellenőri feladatainak szerződésszerű elvégzéséért a szerződés teljes időtartamára mindösszesen nettó 179 250 000 HUF, azaz nettó százhetvenkilencmillió-kétszázötvenezer forint összegű Megbízási díj illeti meg, mely magában foglalja a Szerződés 5. és 7. számú mellékletében meghatározott nettó 23 000 000 HUF, azaz nettó huszonhárommillió forint ellenértékű opciós tételeket is. Megbízott az opciós tételek elszámolására kizárólag az opciós tételek Megbízó általi kifejezett megrendelése esetén jogosult. melyből az opciós hónapok (2020. december és 2021. január) lehívásának határideje 1.10.2020.

1. sz. melléklet: Műszaki leírás

2. sz. melléklet: Részletes módosított feladatlista — műszaki ellenőri szolgáltatás leírás

3. sz. melléklet: Megbízott kereskedelmi ajánlata

4. sz. melléklet: Megbízott felelősségbiztosítási kötvényének másolata

5. sz. melléklet: Módosított fizetési ütemezés 2.4.2019.

6. sz. melléklet: Megbízott 28.9.2018.-i levele

7. sz. melléklet: Megbízott 2.4.2019.-i levele

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Hatályos Kbt. 141 §. (4) c) pontja alapján kerül sor.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 119 560 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 179 250 000.00 HUF