Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 315429-2019

08/07/2019    S129

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 129-315429

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_41992711
Postai cím: Pesti út 165.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bánóczi Zoltán
E-mail: kozbeszerzes.onk@rakosmente.hu
Telefon: +36 12533379
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.rakosmente.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Multifunkcionális csarnok tervezés és kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000818522018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés Rákosmenti multifunkcionális csarnok tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 7 985 566 897.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, 128531/5 hrsz.-ú ingatlan. További érintett ingatlanok: 128468/2; 128531/2; 128531/3; 128531/4; 128576/3; 128576/4; 128576/5 hrsz-ú ingatlanok.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Beruházás célja hogy Rákosmente kertváros számára szükséges sport, oktatási, kulturális és rekreációs funkciók kiszolgálásra alkalmas épület alakuljon ki, mely helyet biztosít versenysportok, tömegsportok és egyéb rendezvények befogadására.

A fő funkcionális elemek:

— Multifunkciós sportcsarnok területek mászófallal a közvetlenül kapcsolódó csapatöltözők és raktár, sportszertár területekkel,

— fitnesz területek zónája (shell and core kiépítése nem tárgya jelen beszerzésnek).

A Sportcsarnok küzdőterének tiszta, akadálymentes maximális mérete: 47,65 m x 44,00 m = 2097 m2, Belmagassága: nettó 10,00 m.

A tervezett küzdőtér az alábbi sportágak hazai rendezésű versenyeinek lebonyolítását teszi lehetővé:

— kézilabda

— kosárlabda

— röplabda

További sportágak:

— futsal

— teremhoki

— tollaslabda

— asztalitenisz

— ritmikus gimnasztika

— birkózás

— cselgáncs

— karate

— ökölvívás,

— súlyemelés

— torna,

— vívás,

— táncverseny,

— falmászás.

Tervezési feladat:

— az ajánlattételi dokumentáció részét képező jóváhagyási terv alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az Ajánlatkérő utasításának és előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,

— a kiviteli tervezés keretében a szükséges jogszabályokban vagy szolgáltatók által előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzése, az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése meghatalmazás alapján,

— a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.

Kivitelezési feladat:

— A jogerős építési engedély és egyéb engedélyek, valamint a megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása a kapcsolódó sporttechnológiai, környezetrendezési, külső út- és közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése,

— Az elkészített tervdokumentációkon túl szükségessé váló tervdokumentációk elkészítése és jóváhagyatása,

— Az építési engedélyen kívül szükséges építési és létesítési engedélyek, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulások beszerzése,

— Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

Földszint hasznos alapterülete összesen: 5606,07 m2, ebből

A többcélú tornacsarnok alapterülete: 2100 m2

A mászófal alapterülete: 123 m2

Első szint hasznos alapterülete: 1895,18 m2

Tetőszint hasznos alapterülete: 224,72 m2

Tervezett hasznos alapterület összesen: 7726,61 m2

Lelátók befogadóképessége:

Normál üzem összesen: 1510 fő, lelátón: 1506 db

Mobil letátók: 1200 ülés

Fix vasbeton lelátók: 306 ülés

Nagyrendezvény üzem színpaddal: 900 fő lelátón, 960 fő a küzdőtéren helyezhető el.

A háromszintes csarnoképület fúrt CFA cölöpalapozással készül, a felszerkezetek három rész különíthetők: monolit vasbeton szerkezetek, nagy fesztávú acél tartószerkezetek és az előcsarnok acél- és vasbeton szerkezete. A sportpálya lefedése 48m fesztávolságú, kéttámaszú acél rácsostartókkal valósul meg.

Egyéb kiszolgáló létesítmények megvalósítása

Felvonó építés, akadálymentesítés, 1500 Lux teljesítményű sportvilágítás építése. Az épület külső díszvilágításának elkészítése, valamint bontási munkák, tereprendezés, füvesítés, növénytelepítés a telken belül. Szilárd és zúzottkő burkolatú út, parkoló és gyalogutak készítése, közművek építése.

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. További információt a műszaki leírás tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A fenntarthatósági terv kidolgozottsága (környezetvédelmi vállalások) / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 207-471607
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Multifunkcionális csarnok tervezés és kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14097142
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: info@epkar.hu
Telefon: +36 307683562
Fax: +36 14223559
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 302488171
Fax: +36 92504195
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7 985 566 897.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Felvonulási létesítmények kiépítése részfeladat; tervezés részfeladat; bontási munkák részfeladat; zsaluzás és állványozás részfeladat; irtás, föld és sziklamunka részfeladat; mélyalapozási munka részfeladat; Helyszíni beton és vasbetonmunka részfeladat; falazás és egyéb kőműves munkák részfeladat; vakolás és rabicolás részfeladat; szárazépítés részfeladat. Folytatás a VI.3) pontban!

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

V.2.5) pont folytatása:

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése részfeladat; asztalosszerkezetek elhelyezése részfeladat; lakatosszerkezetek elhelyezése részfeladat; felületképzés részfeladat; szigetelés részfeladat; felvonó építés részfeladat; épületgépészeti munkák részfeladat; közmű építés részfeladat; erős- és gyengeáramú munkák részfeladat; közlekedésépítés részfeladat; tájépítészet részfeladat; sporttechnológia részfeladat; konyhatechnológia részfeladat; belsőépítészeti munkák részfeladat. Organizációs munkák részmunkái; tervezői művezetés részmunkái; bontási munkák részmunkái; cölöpözés részmunkái; földmunka részmunkái; alapozási vasbeton szerkezetek építése részmunkái; magasépítés-vasbeton szerkezet építés részmunkái; helyszíni beton részmunkái; kőműves munkák, vakolás részmunkái; burkolatok részmunkái; felületképzés részmunkái; szigetelés részmunkái; nyílászárók részmunkái; tetők részmunkái; külső falak részmunkái; asztalos szerkezetek részmunkái; lakatos szerkezetek részmunkái; vízellátás-csatornázás részmunkái; fűtés-hűtés részmunkái; légtechnika részmunkái; sprinkler részmunkái; automatika részmunkái; vízi közmű részmunkái; mobíliák részmunkái; tűzvédelem részmunkái.

Ajánlattevők:

1. ajánlat közös ajánlattevői:

Név: Építő- és épületkarbantartó Zrt.

Székhely: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.

Adószám: 11266101-2-43

És

Név: ZÁÉV Építőipari Zrt.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.

Adószám: 10738885-2-20

2. ajánlat ajánlattevője:

Neve: LATEREX Építő Zrt.

Székhelye: 1095 Budapest, IX. Hídépítő utca 1–12.

Adószáma: 25098367-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/07/2019