A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 399830-2017

11/10/2017    S195

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2017/S 195-399830

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosító szám: AK16368
Postai cím: Andrássy út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kiss Dóra
E-mail: drkissdora@opera.hu
Telefon: +36 18147169
Fax: +36 18147492
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.opera.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.opera.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének generál tervezési és kivitelezési feladatai.

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének generál tervezési és kivitelezési feladatai.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 14 199 038 935.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
45212320 Művészeti előadásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A Magyar Állami Operaház épülete (1061 Budapest, Andrássy út 22.), valamint a korszerűsítéssel érintett további ingatlanok.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Magyar Állami Operaház korszerűsítése (a továbbiakban: Beruházás/Korszerűsítés) a részvételi felhívást kiegészítő dokumentumokban felsorolt ingatlanokon a „Megrendelő Követelményei” szerint; a Generál Jóváhagyási tervdokumentációban ismertetett Beruházás megvalósításához szükséges tervezési, engedélyeztetési, kivitelezési (bontási és építési) feladatok ellátása a „Megrendelő Követelményei”-ben foglaltak szerint, és a 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet szerint, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott dokumentumok felhasználásával, a Beruházás/Korszerűsítés ütemtervének megfelelően, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

A Korszerűsítéssel érintett ingatlanok:

A Magyar Állami Operaház Andrássy út 22. szám alatti épületének (műemléképület, nettó 24 440,28 m2 alapterület, nézőtér 1 256 férőhely) korszerűsítése, azon belül a külső- és belső területek, azon belül a közönségforgalmi- és üzemi területek, felújítása, átalakítása, korszerűsítése, valamint színpad-technológiai korszerűsítése.

Hajós utca 11. szám alatti Üzemház felújítása, energetikai korszerűsítése (4 262,76 m2).

Hajós utca 13-15. szám alatti Lakatos műhely funkcióváltással egybekötött átalakítása (159,1 m2).

Révay utca 22. szám alatti Cipészműhely funkcióváltással egybekötött átalakítása (92,01 m2).

Hajós utca 13-15. szám alatti Opera Értékesítési Centrum átalakítása (126,5 m2).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Szakmai ajánlat / Súlyszám: 45
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Tervezésben részt vevő szakemberek és a Tervezés Módszertana / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Megajánlott anyagok, technológiák és rendszerek / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Organizációs Fázistervek és Leírás, Műszaki Ütemterv / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Jótállás vállalt többletidőtartama (60 hónapon felül) (legalább 1 hónap, legfeljebb 60 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 202-364591
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÉPKAR Zrt.
Postai cím: Németvölgyi u. 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zrt.
Postai cím: Róbert Károly körút 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9 242 790 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 14 199 038 935.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Közös ajánlattevő neve: West Hungária Bau Kft.

Közös ajánlattevő székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

Közös ajánlattevő adószáma: 11469830-2-44.

Közös ajánlattevő neve: ÉPKAR Zrt.

Közös ajánlattevő székhelye: 1112 Budapest, Németvölgyi u. 146.

Közös ajánlattevő adószáma: 11266101-2-43.

Közös ajánlattevő neve: LAKI Épületszobrász Zrt.

Közös ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.

Közös ajánlattevő adószáma: 12764073-2-41.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/10/2017