Építési beruházás - 401830-2019

27/08/2019    S164

Magyarország-Budapest: Stadion építése

2019/S 164-401830

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 14714129
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

2020. évi EB kiegészítő tervezés és kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000472782019
II.1.2)Fő CPV-kód
45212224 Stadion építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

2020. évi EB kiegészítő tervezés és kivitelezés

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 8 048 605 050.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212220 Többcélú sportlétesítmények építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1146 Bp., Hermina út 49., valamint a Bp. XIV. ker. Stefánia út 4–12. (Istvánmezei út 1-5.- „felülvizsgálat alatt”), és Bp. XIV. ker. 32826., 32848/5., 32849/4. és kapcsolódó környezete.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 2020. évi labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezéséhez szükséges egyes kiegészítő építési, szerelési és létesítési munkák megvalósítására irányuló tervezési és kivitelezési feladatok ellátása. A munkákat az Európa-bajnokság eseményeihez igazodva, két ütemben kell elvégezni.

A munkálatok érintik a Nyugati és a Keleti parkot, a stadion közvetlen környezetét és a stadion belső médiaterületeit.

A Nyugati parkrész területe multifunkcionális térként működik. Gyermekjátszótér, pihenőpark, pavilonok, sportolási lehetőségek, árusító helyek szolgálják az idelátogatókat, ideiglenes időszakokban szabadtéri rendezvényterületek alakíthatók ki.

A Keleti parkrész területe is multifunkcionális térként működik. Gyermekjátszótér, pihenőpark, pavilonok, árusító helyek szolgálják az idelátogatókat, ideiglenes időszakokban szabadtéri rendezvényterületek alakíthatók ki.

Kiemelt feladat a Dromosz felújítása: a szobrok és a pilonok méltó módon való felújítása. A Dromosz belső területén egy rekortán futókör kerül elhelyezésre.

A stadion közvetlen környezetét a legutolsó kiviteli tervekhez képest kis mértékben át kell alakítani és össze kell hangolni az EURO2020 rendezvény által igényelt feltételekkel. Itt elsősorban a telekhatár-menti beléptetési rendszerek területét kell biztosítani. Továbbá biztosítani kell a Keleti és Nyugati park infrastrukturális kapcsolatát.

A stadion bejárati és parkoló szintjén (+-0,00 m) biztosítani szükséges egy max. 220 fő befogadására képes ideiglenes médiaterületet. Ez a terület csak EURO2020 és más hasonló volumenű rendezvények esetén épül ki.

A tervezési és kivitelezési feladatok során különösen az alábbiakat kell elvégeznie az ajánlattevőnek:

— a szükséges tervek, így különösen az engedélyezési és kiviteli tervek, valamint megvalósulási tervek elkészítése

— bontási munkák és építési munkák

— akadálymentesítés

— közműfejlesztés

— közlekedési kapcsolatok

— elektromos munkák

— tájépítészeti feladatok

A részletes közbeszerzési műszaki leírást, a feladatokat és a hozzá tartozó mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok (jóváhagyási

Dokumentáció) tartalmazzák. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladatra.

A Puskás Aréna tágabb környezetében komplex városfejlesztési program valósul meg. Első ütemben a több mint 100 ezer négyzetméteres - nagyjából négy Hősök terének megfelelő - terület rehabilitációjával egy új, több hektáros park épül be a modern városi élettérbe, amely kiegészülve egyebek között egy street workout pályával, illetve egy játszótérrel kiszolgálja a főváros és a városrész rekreációs és sport igényeit, megfelelő környezetet teremt a sportszakmai és kulturális élet számára. A felelős fejlesztés magában foglalja az Aréna tágabb környezetében lévő védett értékek megóvását: kulturális örökségünk részét méltó módon építjük újjá.

A fejlesztésnek köszönhetően Zugló és Budapest hosszú évtizedekre válik szebbé, zöldebbé, élhetőbbé.

A fejlesztés második üteme a 2020-as labdarúgó Eb budapesti mérkőzéseinek megrendezéséhez szükséges munkálatokat foglalja magában, így egyebek között szabadtéri rendezvényterületek, szurkolói zónák kialakítását, illetve ideiglenes médiaközpont létrehozását.

A szerződés összértékére a forrást a Magyar Közlöny július 18-ai számában megjelent, 1425/2019. (VII.18.) számú, a terület városfejlesztési feladataira és a 2020-as labdarúgó Eb megrendezéséhez szükséges, legfeljebb 11,1 milliárd forint keretösszegről rendelkező kormányhatározat biztosítja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Magyarázat:

A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti eljárás alkalmazásának feltételei: „Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha olyan új építési beruházásra vagy szolgáltatás megrendelésére kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló építési beruházás vagy szolgáltatás teljesítésére. Ennek feltétele, hogy az új építési beruházás vagy szolgáltatás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést nyílt vagy meghívásos eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást megindító vagy meghirdető hirdetményben az ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, megjelölte a lehetséges további építési beruházások és szolgáltatások tárgyát és azok beszerzésének feltételeit, valamint a korábbi eljárásban az építési beruházás vagy a szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési beruházás vagy szolgáltatás becsült értékét is (az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából). Ilyen tárgyalásos eljárást azonban csak a korábbi első szerződés megkötésétől számított három éven belül lehet indítani.”

Ajánlatkérő által lefolytatott eljárás minden elemében megfelel a Kbt. 98. § (3) bekezdésében foglalt feltételrendszernek.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

2020. évi EB kiegészítő tervezés és kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/08/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94564895
Postai cím: Pillangó utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: babecz.jozsef@magyarepito.hu
Telefon: +36 309194391
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 302488171
Fax: +36 92504195
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8 048 605 050.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Organizációs munkák részfeladatai; mélyépítési munkák részfeladatai; útépítési munkák részfeladatai; magasépítési, építészeti munkák részfeladatai; elektromos munkák részfeladatai; gépészet-közmű munkák részfeladatai; tájépítészeti munkák részfeladatai.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő:

Magyar Építő Zrt. (1149 Budapest, Pillangó utca 28.; adószám: 10759358-2-44) és ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.; adószám: 10738885-2-20) közös ajánlattevők.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/08/2019