Árubeszerzések - 436042-2019

17/09/2019    S179    Árubeszerzések - További információ - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok

2019/S 179-436042

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2019/S 145-356294)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Andor utca 47–49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mile Márk főosztályvezető
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17953802
Fax: +36 17950783

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Belföldi napilapok, folyóiratok beszerzése 2020–21

Hivatkozási szám: EKR000664572019
II.1.2)Fő CPV-kód
22200000 Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Belföldi napilapok, folyóiratok beszerzése 2020–21

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/09/2019
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 145-356294

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:

Belföldi napilapok, folyóiratok beszerzése – kalkulált 274-féle sajtótermék, kalkulált 16 974 előfizetés (db) – nettó 900 000 000 Ft keretösszeg erejéig 18 hónap időtartamra, a szerződés során felmerülő igények alapján az írásbeli megrendelések szerint. Ajánlatkérő az ismertetett keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.

A megrendelt sajtótermékek fajtája, szállítási címe, címzettje a szerződés időtartama alatt változhat.

Helyesen:

Belföldi napilapok, folyóiratok beszerzése – kalkulált 210-féle sajtótermék, kalkulált 16 974 előfizetés (db) – nettó 900 000 000 Ft keretösszeg erejéig 18 hónap időtartamra, a szerződés során felmerülő igények alapján az írásbeli megrendelések szerint. Ajánlatkérő az ismertetett keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.

A megrendelt sajtótermékek fajtája, szállítási címe, címzettje a szerződés időtartama alatt változhat.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 16/09/2019
Helyi idő: 09:00
Helyesen:
Dátum: 01/10/2019
Helyi idő: 09:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 16/09/2019
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 01/10/2019
Helyi idő: 11:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírást és ajánlati táblázatot módosította.