Szolgáltatások - 486868-2019

16/10/2019    S200

Magyarország-Budapest: Hirdetési szolgáltatások

2019/S 200-486868

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság tér 8–9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bakos Erika
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Telefon: +36 14282600
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnb.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kommunikációs feladatok 2019-2020

Hivatkozási szám: EKR000982122019
II.1.2)Fő CPV-kód
79341000 Hirdetési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretszerződés az MNB 2019–2020. évi kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátására 31.12.2020-ig, de legfeljebb a keretösszeg (nettó 1 950 000 000Ft) kimerüléséig

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 950 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79341000 Hirdetési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

HU-110 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.,1013 Budapest, Krisztina krt. 39.,1239 Budapest Európa u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

MNB 2019-2020. évi kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása, ezen belül részfeladatok:

1. Az „Azonnali Fizetési Rendszer” bevezető kampánykommunikációs feladatainak ellátása:

— a Program népszerűsítésére vonatkozó kreatív stratégia elkészítése, illetve a megvalósításhoz szükséges kreatív tervezés és gyártás, ezen belül:

— a Program bevezetését célzó kreatív koncepció és stratégia kialakítása,

— print sajtóhirdetések,

— plakátok (city light, óriásplakát, stb.),

— televíziós és rádiós spotok,

— online hirdetések,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások,

— Médiavásárlás

— médiastratégia- és terv,

— médiafelületek vásárlása,

— kampányértékelés,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások.

2. A „Növekedési Hitelprogram Fix” kampánykommunikációs feladatainak ellátása:

— a Program népszerűsítésére vonatkozó kreatív stratégia elkészítése, illetve a megvalósításhoz szükséges kreatív tervezés és gyártás, ezen belül:

— a Rendszer ismertségét és népszerűségét növelő kreatív koncepció és stratégia kialakítása,

— print sajtóhirdetések,

— plakátok (city light, óriásplakát, stb.),

— televíziós és rádiós spotok,

— online hirdetések,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások,

— Médiavásárlás

— médiastratégia- és terv,

— médiafelületek vásárlása,

— kampányértékelés,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások.

3. Az MNB „Növekedési kötvényprogram” című programjával kapcsolatos kampánykommunikációs- és PR-feladatok ellátása

— a Program népszerűsítésére vonatkozó kreatív stratégia elkészítése, illetve a megvalósításhoz szükséges kreatív tervezés és gyártás, ezen belül:

— a Program ismertségét és népszerűségét növelő kreatív koncepció és stratégia kialakítása,

— print sajtóhirdetések,

— plakátok (city light, óriásplakát, stb.),

— televíziós és rádiós spotok,

— online hirdetések,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások,

— Médiavásárlás

— médiastratégia- és terv,

— médiafelületek vásárlása,

— kampányértékelés,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások.

4. Az MNB egyéb kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása, ezen belül:

— az MNB Bankjegycsere programjához kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása,

— a pénzügyi tudatosságnöveléshez kapcsolódó jegybanki kommunikációs feladatok ellátásában való közreműködés,

— közösségi médiakampányok szervezése és kivitelezése és az ehhez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása,

— egyéb, a fentiekben nem szereplő kommunikációs feladatokban (kreatív tervezés és gyártás, médiavásárlás) való közreműködés.

5. Az MNB kampány- és egyéb kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó PR és rendezvényszervezési feladatok

— PR kampányok tervezése és lebonyolítása,

— PR filmek, fotó és videó dokumentációk készítése,

— sajtó- és PR-rendezvények szervezése,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások.

Részletes feladatmeghatározás a Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat - Kreatív stratégia elkészítése, megalapozottsága, kidolgozottsága / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat - Kreatív tervek, elkészítése, megfelelősége, minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat - Média stratégia megalapozottsága, kidolgozottsága, hatékonysága / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat - Konkrét médiaterv kidolgozottsága, hatékonysága / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat - Alternatív médiajavaslatok tartalma, részletezettsége, hatékonysága / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 44
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A megadott szerződés időtartama a szerz.kötés időpontjának, illetve a keretösszeg kimerülésének függvényében változhat.

Részajánlat nem tehető,a feladatok egymásra épülnek. Fő feladat a projekt egész arculatának egységes meghatározása, a terméket az alapoktól kell felépíteni, annak későbbi kommunikációja a már kialakított egységes szakmai stratégia mentén valósulhat meg következetes tartalommal.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 157-388199
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 272286-9/2019
Elnevezés:

Kommunikációs feladatok 2019-2020

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FRANK Digital Kommunikációs Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15693347
Postai cím: Lövőház utca 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: hornyak.evelin@frankdigital.hu
Telefon: +36 305356207
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 950 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 950 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Médiavásárlás, médiastratégia- és terv, médiafelületek vásárlása, kampányértékelés, kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások, kreatív tervezési, kivitelezési, gyártási kutatási és értékelési feladatok, PR és rendezvényszervezési feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes Ajánlattevő:

FRANK Digital Kommunikációs Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

1024 Budapest, Lövőház utca 39. Adószám: 24927356-2-41

Érvénytelen ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő:

Wavemaker Hungary Kft.

1123 Budapest, Alkotás u. 53. Adószám: 12158485-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ alapján.

Ár értékelési szempont alszempontjai és súlyszámai:

I. Ellenszolgáltatás a kreatív tervezés és gyártás tekintetében 15

1.1. Kreatív koncepció és tervezési díjak 4

1.2. Nyomtatási díjak - Plakátnyomtatás 3

1.3. Nyomtatási díjak - Szórólapok, kiadványok, tájékoztatók 3

1.4. Fotózás 1

1.5. Rádióreklám gyártás 1

1.6. Filmgyártás 2

1.7. Produkciós ügynökségi díj 1

II. Ellenszolgáltatás a médiavásárlás tekintetében 22

2.1. Megyei napilapok (Kereskedelmi kampányok esetén) 1

2.2. Megyei napilapok (TCR kampányok esetén) 2

2.3. Országos napilapok (Kereskedelmi kampányok esetén) 1

2.4. Országos napilapok (TCR kampányok esetén) 2

2.5. Heti-, Kétheti és havilapok (Kereskedelmi kampányok esetén) 1

2.6. Heti-, Kétheti és havilapok (TCR kampányok esetén) 2

2.7. Közterületi megjelenések (Kereskedelmi kampányok esetén) 1

2.8. Közterületi megjelenések (TCR kampányok esetén) 1

2.9. Online (Kereskedelmi kampányok esetén) 1

2.10.Online (TCR kampányok esetén) 2

2.11. Rádió (Kereskedelmi kampányok esetén) 1

2.12. Rádió (TCR kampányok esetén) 1

2.13. Televízió (Kereskedelmi kampányok esetén) 1

2.14. Televízió (TCR kampányok esetén) 2

2.15. Egyéb a táblázatban nem szereplő média felületre vonatkozó ügynökségi kedvezmény - % (Kereskedelmi kampányok esetén) 1

2.16. Egyéb a táblázatban nem szereplő média felületre vonatkozó ügynökségi kedvezmény - % (TCR kampányok esetén) 2

III. Ellenszolgáltatás PR feladatok és rendezvény szervezési szolgáltatások tekintetében 7

3.1. PR ügynökségi szolgáltatások valamint szövegírás, beszédírás 1

3.2. PR anyagok elkészítése 1

3.3. PR filmek, rádió riportok készítése 1

3.4. Sajtórendezvények szervezése, technika biztosítása 1

3.5. Technikai felszerelések 1

3.6. Ügynökségi óradíjak 1

3.7. Egyéb költségek 1

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/10/2019