Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 504726-2018

Normál nézet megjelenítése

15/11/2018    S220

Magyarország-Budapest: Elektronikus hadviselési rendszerek és ellentevékenységek

2018/S 220-504726

Tájékoztató az eljárás eredményéről – szerződések a honvédelem és a biztonság területén

Árubeszerzés

2009/81/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK03174
Postai cím: Lehel u. 35–37.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Címzett: Fodor Péter dandártábornok főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Honvédelem
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Elektronikai hadviselés (EW) rendszer beszerzése
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Termékek esetében (a szimulátort is beleértve): CIP Gödöllő (Incoterms 2010 szerint)
MH Anyagellátó Raktárbázis Elektronikai Anyagraktár, 2100 Gödöllő, Dózsa György út 59–61.
Szimulátor telepítése: Magyar Honvédség kijelölt oktatási intézménye (Budapest vagy Szentendre)
Oktatás az elektronikai hadviselés rendszer kezelésére, karbantartására és javítására: MH 5. Bocskai István Lövész dandár, 4242 Hajdúhadház, Liget tér 1.
Oktatás a szimulátor használatára: Magyar Honvédség kijelölt oktatási intézménye (Budapest vagy Szentendre)

NUTS-kód HU MAGYARORSZÁG

II.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Elektronikai hadviselés (EW) rendszer beszerzése
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

35730000 Elektronikus hadviselési rendszerek és ellentevékenységek

II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 2 798 243 405,00 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. Ajánlati ár. Súlyszám 50
2. Teljesítési határidő. Súlyszám 20
3. Telepítési idő. Súlyszám 3
4. Bontási idő. Súlyszám 3
5. Telepítéshez szükséges személyzet. Súlyszám 4
6. Opcionális dekóderlista. Súlyszám 10
7. Opcionális demodulátor lista. Súlyszám 10
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
7-050/LK/Vbt/739/2017
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 201-414700 17.10.2017

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Elnevezés: Elektronikai hadviselés (EW) rendszer beszerzése
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
20.9.2018
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Rohde & Schwarz Hungária Szolgáltató Kft.
Postai cím: Madarász Viktor utca 47–49.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: rs-hungary@rohde-schwarz.com
Telefon: +36 14124460

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 3 628 346 456,00 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 2 798 243 405,00 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Vbt.142. § szerint
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
12.11.2018