Építési beruházás - 512007-2019

29/10/2019    S209

Magyarország-Velence: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése

2019/S 209-512007

Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/23/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Velence Plus Sport, Termálvíz-és Geotermikus Energiaszolgáltató Kft
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_88895831
Postai cím: Tópart utca 26.
Város: Velence
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 2481
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: László Csaba
E-mail: cslaszlo@velenceitosport.hu
Telefon: +36 307732177
Fax: +36 17999909

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.velenceplus.hu

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Sportuszoda kivitelezés, üzemeltetés koncesszióban

Hivatkozási szám: EKR000485922019
II.1.2)Fő CPV-kód
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Sportuszoda kivitelezése és üzemeltetése koncessziós szerződés keretében

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 528 956 216.00 HUF
A becsült koncessziós érték kiszámításának módszere:

Tervezői költségbecslés

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A koncesszió részekre oszlik: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 846 970 586.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
92610000 Sportlétesítmény-üzemeltetési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Velence, 4509/2 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Velence Városában tervezett sportuszoda (úszó és vízilabda sportrendezvények lebonyolítására, úszás, vízilabda és szinkronúszás oktatás folytatására alkalmas vízisport létesítmény) kivitelezése és üzemeltetése 20 év időtartamban.

A tervezett épület beépített alapterülete: 4019 m2

Beépítettség 30,4 %

Terepszint alatti beépítettség 4462 m2

Építménymagasság 10,29 m

A tervezett zöldfelület (55 %): 7390 m

A tervezett épület nettó alapterülete: 8160 m2

Az Ajánlattevő feladata az uszoda építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok elvégzése.

A nyertes Ajánlattevő kizárólagos joga és kötelezettsége az uszoda felépítése, működtetése, valamint az uszoda birtoklása, használata és hasznainak szedése a koncessziós időszak alatt, az egyéb közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott koncessziós szerződés rendelkezéseivel összhangban.

A részletes műszaki leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja az alább ismertetett kritériumok:
  • Részszempont: A felelős műszaki vezető (MV-É) alkalmassági feltételen túli többlet szakmai gyakorlata (hónap) Súlyszám: 30
  • Részszempont: Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám: 70
II.2.7)A koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 264
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Többváltozatú ajánlattétel kizárt.

A részajánlat kizárásának oka: A beszerzés tárgya nem osztható.

Részhatáridők: Az üzemeltetés időszaka 20 év, amely a kivitelezés várható befejezését (15 hónap) követően kezdődik.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Odaítélési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 094-228403

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Sportuszoda kivitelezés, üzemeltetés koncesszióban

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
05/07/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A koncesszió jogosultjának neve és címe
Hivatalos név: Épületgenerál Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_51800301
Postai cím: Mester utca 61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: gkostruktkft@gmail.com
Telefon: +36 304908756
A koncesszió jogosultja kkv: igen
V.2.3)A koncesszió jogosultjának neve és címe
Hivatalos név: VRS Part Hotel Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_61208506
Postai cím: Béke utca 57.
Város: Velence
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 2481
Ország: Magyarország
E-mail: info@eventhotels.hu
Telefon: +36 709777333
A koncesszió jogosultja kkv: igen
V.2.4)Információ a konceszió értékéről és a fő finanszírozási feltételekről (áfa nélkül)
A koncesszió/rész végleges összértéke: 4 846 970 586.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) és c) pontja szerinti adatok:

Közös ajánlattevők:

Név: VRS Part HOTEL Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 2481 Velence, Béke utca 57.

Adószám: 24126658-2-07

Név: Épületgenerál Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1095 Budapest, Mester utca 61.

Adószám: 25927706-2-43

A szerződés értéke a következők szerint oszlik meg:

Kivitelezésre vonatkozó ár: nettó 5 196 970 586 HUF, a koncessziós díj: 230 000 000 HUF, a bérleti díj: 240 x 500 000 HUF.

Ajánlati ár = Kivitelezésre vonatkozó ár - (Koncessziós díj + 240 x havi bérleti díj).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/10/2019