A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 560675-2019

26/11/2019    S228

Magyarország-Budapest: Gázvezetékek építése

2019/S 228-560675

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NKM Földgázhálózati Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_73120625
Postai cím: II. János Pál pápa tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mikle-Baráth Mikós
E-mail: mikle-barath.miklos@nkm.energy
Telefon: +36 302390474
Fax: +36 14771236
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkmgazhalozat.hu
I.6)Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gázhálózat rekonstrukciós munkák

Hivatkozási szám: EKR000573182019
II.1.2)Fő CPV-kód
45231220 Gázvezetékek építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretmegállapodás az ajánlatkérő szolgáltatási területén található gázhálózaton végzendő rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkákra

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 17 500 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45231100 Csővezeték általános építési munkái
45231220 Gázvezetékek építése
71322200 Csővezeték-tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest közigazgatási területe és 20 vidéki település valamint a Megrendelő mindenkori földgázelosztási működési engedélyében felsorolt egyéb települések.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák az alábbiak szerint:

1. Különböző átmérőjű és nyomásfokozatú PE anyagú gázelosztó vezetékek és azokkal együtt épülő leágazó elosztóvezetékek alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények, meglévő vezetékek elbontása/felhagyása) és felépítményi (csőszerelés, hegesztés, feltárás nélküli vezetéképítés) munkáinak elvégzése vagy tervezéssel együtt, vagy a megrendelő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.

2. Különböző átmérőjű és nyomásfokozatú acél anyagú gázelosztó vezetékek és azokkal együtt épülő leágazó elosztóvezetékek alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények, meglévő vezetékek elbontása/felhagyása) és felépítményi (csőszerelés, hegesztés, feltárás nélküli vezetéképítés) munkáinak elvégzése, valamint a vezetékek korrózió elleni aktív védelmének létesítéséhez szükséges alépítményi és felépítményi (nyomvonalas kábelfektetés, korrózióvédelmi berendezések rekonstrukciója, mérése, beszabályozása, meglévő berendezések/vezetékek elbontása/felhagyása) munkáinak elvégzése vagy tervezéssel együtt, vagy a megrendelő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.

Tervezett mennyiségek a keretmegállapodás teljes időtartama alatt:

— 115 000 folyóméter (fm) gázelosztó (gerinc) vezeték építés és tervezés (rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák), amelyből kb. 32 000 fm DN 300 vagy annál nagyobb átmérőjű gázvezeték,

— 25 db acél vagy PE anyagú, közművesített környezetben megvalósuló gázvezeték építésre, vagy rekonstrukciójára vonatkozó engedélyes és kiviteli terv készítése

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy itt megadott mennyiséget tájékoztató jellegűek, azoktól ajánlatkérő a keretmegállapodás során eltérhet.

A keretmegállapodás keretösszege nettó 17 500 000 000 Ft.

Opció: a keretösszegtől ajánlatkérő a keretmegállapodás teljesítése során +20 %-kal eltérhet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. M/2.1 alpont igazolására bemutatott szakemberek összesített tapasztalata a felhívás feladását megelőző öt évben (fm) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 2. M/2.1. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek (fő) (értékelt max: 6 fő) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 3. M/2.13. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő) (értékelt max: 6 fő) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 4. M/2.14. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő) (értékelt max: 6 fő) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 5. Többlet földmunkások száma (értékelt max: 6 fő) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A keretmegállapodás keretösszege nettó 17 500 000 000 Ft. + áfa, melytől ajánlatkérő + 20 %-kal eltérhet.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem teszi lehetővé, figyelemmel arra, hogy a keretmegállapodás tárgyát képező munkák adott esetben egymással összefüggésben, egy verseny újranyitás keretében is felmerülhetnek, így sem gazdasági, sem munkaszervezési, sem pedig műszaki indokok nem állnak fenn, amelyek a részekre történő ajánlattételt lehetővé tennék.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 097-235937
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Elnevezés:

Gázhálózat rekonstrukciós munkák

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/11/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58942613
Postai cím: Fő utca 260.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
E-mail: zszucs@vabekokft.hu
Telefon: +36 305303651
Fax: +36 84315016
Internetcím: http://www.vabekokft.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_45671267
Postai cím: Szabadság út 301.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sade.hu
Telefon: +36 23513930
Fax: +36 23513931
Internetcím: http://www.sade.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17 500 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 17 500 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Az érvényes, és egyben nyertes ajánlattevők neve, adószáma:

— VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Adószám: 10484830-2-14) és Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft. (Adószám: 12671003-2-07) közös ajánlattevők

— SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. (Adószám: 11097875-2-44)

2. A tárgyi eljárásban környezetvédelmi, illetve szociális szempontok nem kerültek előírásra.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/11/2019