Palvelut - 22401-2019

16/01/2019    S11    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut

2019/S 011-022401

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Haus kehittämiskeskus Oy
Y-tunnus 1778388-1
Helsinki
Suomi
Yhteyshenkilö: Carl-Johan Nordberg
Sähköpostiosoite: kilpailutus@haus.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.haus.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-000792/attachments
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Koulutus- ja valmennuspalveluiden hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat koulutus- ja valmennuspalveluiden hankinnat liitteessä 1 kuvatun mukaisesti.

Hankinta on jaettu kahdeksaan (8) osa-alueeseen. Tarjous on mahdollista tehdä vain yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Jokaisen osa-alueen osalta on jätettävä erillinen tarjous. Mikäli tarjoaja haluaa tarjota kaikkiin osa-alueisiin, tulee tällöin jättää kahdeksan (8) erillistä tarjousta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 5 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea vain yhtä osaa
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Strateginen suunnittelu, mallintaminen ja toimeenpano

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80400000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Koulutuspalvelun avulla määritellään organisaation toiminnan suuntaa, visiota ja strategiaa, sekä kehitetään johtamista strategisen suunnittelun, mallintamisen ja toimeenpanon viitekehyksessä. Katso tarkemmin liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 36
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Toimittajarekisteri on voimassa kolme (3) vuotta sen perustamisesta (varsinainen sopimuskausi), jonka jälkeen tilaaja voi jatkaa sen voimassaoloa toistaiseksi voimassaolevana järjestelynä (optiokausi). Tilaaja ilmoittaa voimassaolon jatkamisesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ohjaus- ja johtamisjärjestelmät ja rakenteet

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80400000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Koulutuspalvelun avulla määritellään organisaation toiminnan suuntaa, visiota ja strategiaa, sekä kehitetään johtamista ohjaus- ja johtamisjärjestelmien ja rakenteiden viitekehyksessä. Katso tarkemmin liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 36
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Toimittajarekisteri on voimassa kolme (3) vuotta sen perustamisesta (varsinainen sopimuskausi), jonka jälkeen tilaaja voi jatkaa sen voimassaoloa toistaiseksi voimassaolevana järjestelynä (optiokausi). Tilaaja ilmoittaa voimassaolon jatkamisesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Prosessit ja palvelut

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80400000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen koulutuspalveluilla pyritään organisaation operatiivisen toiminnan tehostamiseen mm. prosesseja ja eri palveluita kehittämällä. Katso tarkemmin liite 1 Hankinnan kohde

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 36
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Toimittajarekisteri on voimassa kolme (3) vuotta sen perustamisesta (varsinainen sopimuskausi), jonka jälkeen tilaaja voi jatkaa sen voimassaoloa toistaiseksi voimassaolevana järjestelynä (optiokausi). Tilaaja ilmoittaa voimassaolon jatkamisesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Projektit

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80400000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen koulutuspalveluilla pyritään hankkeiden ja projektien hallinnan kehittämiseen esim. toiminnan kehittämisen hankkeet, tuloksellisuushankkeet ja HR-hankkeet. Katso tarkemmin liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 36
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Toimittajarekisteri on voimassa kolme (3) vuotta sen perustamisesta (varsinainen sopimuskausi), jonka jälkeen tilaaja voi jatkaa sen voimassaoloa toistaiseksi voimassaolevana järjestelynä (optiokausi). Tilaaja ilmoittaa voimassaolon jatkamisesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Työhyvinvoinnin, työkyvyn ja työsuojelun johtaminen ja kehittäminen

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80400000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen koulutuspalveluilla pyritään henkilöstön osaamisen, työyhteisöjen toimintakyvyn ja -kulttuurin kehittämiseen. Katso tarkemmin liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 36
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Toimittajarekisteri on voimassa kolme (3) vuotta sen perustamisesta (varsinainen sopimuskausi), jonka jälkeen tilaaja voi jatkaa sen voimassaoloa toistaiseksi voimassaolevana järjestelynä (optiokausi). Tilaaja ilmoittaa voimassaolon jatkamisesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Esimiestyön kehittäminen

Osa nro: 6
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80400000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen koulutuspalveluilla pyritään kehittämään esimiestyötä ja antamaan esimiehille mm. valmiuksia ohjata ja kehittää organisaation toimintaa sekä johtaa ryhmiä ja yksilöitä. Katso tarkemmin liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 36
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Toimittajarekisteri on voimassa kolme (3) vuotta sen perustamisesta (varsinainen sopimuskausi), jonka jälkeen tilaaja voi jatkaa sen voimassaoloa toistaiseksi voimassaolevana järjestelynä (optiokausi). Tilaaja ilmoittaa voimassaolon jatkamisesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Henkilökohtaisen työnohjauksen tai coachauksen palvelut

Osa nro: 7
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80570000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen koulutus- ja valmennuspalveluilla tuetaan ja ohjataan yksilöitä oman työn tutkimisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Katso tarkemmin liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 36
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Toimittajarekisteri on voimassa kolme (3) vuotta sen perustamisesta (varsinainen sopimuskausi), jonka jälkeen tilaaja voi jatkaa sen voimassaoloa toistaiseksi voimassaolevana järjestelynä (optiokausi). Tilaaja ilmoittaa voimassaolon jatkamisesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ryhmätyönohjauksen tai coachauksen palvelut

Osa nro: 8
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80570000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen koulutus- ja valmennuspalveluilla tuetaan ja ohjataan ryhmiä oman työn tutkimisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Katso tarkemmin liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 36
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Toimittajarekisteri on voimassa kolme (3) vuotta sen perustamisesta (varsinainen sopimuskausi), jonka jälkeen tilaaja voi jatkaa sen voimassaoloa toistaiseksi voimassaolevana järjestelynä (optiokausi). Tilaaja ilmoittaa voimassaolon jatkamisesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta:

Toimittajarekisteri on voimassaolonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot ja palvelun vähimmäisvaatimukset täyttäville palveluntuottajille.

IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankinta toteutetaan dynaamisena toimittajarekisterinä, joka tarkoittaa tilaajan itsensä suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista, puitejärjestelyn kaltaista menettelyä.

Tilaaja avaa hakeutumisen toimittajarekisteriin viimeistään option käyttöönoton yhteydessä ja tämän jälkeen vähintään kolmen (3) vuoden välein. Hankintamenettely on kuvattu tarkemmin liitteessä 2 Dynaamisen toimittajarekisterin periaatteet.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 14/02/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Kysymykset hankintayksikölle tulee lähettää sähköpostilla 1.2.2019 klo 12:00 mennessä osoitteeseen kilpailutus@haus.fi, aihe-kenttään teksti ”Koulutus- ja valmennuspalvelujen hankinta”.

Hankintayksikkö vastaa kaikkiin kysymyksiin verkkosivuillaan osoitteessa www.haus.fi viimeistään 6.2.2019.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/01/2019