Árubeszerzések - 109059-2018

10/03/2018    S49    - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Tatbánya: Tisztítószerek

2018/S 049-109059

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_47962930
Csaba Utca 19
Tatabánya
2800
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kocsis Krisztina
Telefon: +36 34522398
E-mail: dr.kocsis.krisztina@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 34522399
NUTS-kód: HU212

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.univerzalbeszerzo.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000009902018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal
I.6)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: víz, és városi autóbusz szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az Univerzál Beszerző Kft. részére higiéniai töltőanyagok, tisztítószerek és takarító eszközök adás-vétele.

Hivatkozási szám: EKR000009902018
II.1.2)Fő CPV-kód
39830000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Univerzál Beszerző Kft. részére higiéniai töltőanyagok, tisztítószerek és takarító eszközök adás-vétele.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

1. Higiéniai töltőanyagok

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
32354800
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HUZZZ
A teljesítés fő helyszíne:

DAKK Zrt., az AUTÓ-UNIVERZÁL Kft, a DDKK Zrt., az ÉMKK Zrt., az ÉNYKK Zrt, a KMKK Zrt., a KNYKK Zrt., a VOLÁNBUSZ Zrt., valamint a DRV Zrt., DMRV Zrt., TRV Zrt., ÉRV Zrt., és az ÉDV ZRt. telephelyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész: Higiéniai töltőanyagok

További CPV kódok:

33711900-6 Szappanok

33760000-5 Toalettpapír, zsebkendő, kéztörlő és szalvéta

39811000-0 Helyiségillatosító készítmények

A műszaki leírásban részletesen meghatározott higiéniai töltőanyagok adásvétele nettó 142 000 000,- HUF/ év keretösszeg erejéig.

A közbeszerzés tárgyát képező árukból Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt raktárakban konszignációs raktárakat létesít, és a terméket az éves felhasználási érték 20 %-ának megfelelő értékben - Ajánlatkérő igényei szerinti összetételben - folyamatosan konszignációs készleten tart. A konszignációs raktárakból a terméknek az Ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének.

Várható éves mennyiség 505 559 db.

A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.

A megajánlott higiéniai töltőanyagoknak a szállításkor még legalább 12 hónapig felhasználhatóaknak kell lenniük. Amennyiben a termék nem felel meg a fenti előírásnak, úgy azt Ajánlattevő az erről szóló értesítést követő 5 munkanapon belül a terméket köteles kicserélni.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés 1 alkalommal, további 12 hónapra meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződés teljesítési időszaka alatt az éves felhasználási mennyiséget 151 668 db-bal meghaladóan, legfeljebb az éves keretösszeg 30 %-áig meghaladó értékben eszközöljön megrendeléseket.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

2. Tisztítószerek

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24316000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HUZZZ
A teljesítés fő helyszíne:

DAKK Zrt., az AUTÓ-UNIVERZÁL Kft, a DDKK Zrt., az ÉMKK Zrt., az ÉNYKK Zrt, a KMKK Zrt., a KNYKK Zrt., a VOLÁNBUSZ Zrt., valamint a DRV Zrt., DMRV Zrt., TRV Zrt., ÉRV Zrt., és az ÉDV ZRt. telephelyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész Tisztítószerek

További CPV-kód(ok): 39830000-9 Tisztítószerek.

A műszaki leírásban részletesen meghatározott tisztítószerek adásvétele nettó 61 500 000,- HUF/ év keretösszeg erejéig.

A közbeszerzés tárgyát képező árukból Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt raktárakban konszignációs raktárakat létesít, és a terméket az éves felhasználási érték 20 %-ának megfelelő értékben - ajánlatkérő igényei szerinti összetételben - folyamatosan konszignációs készleten tart.

A konszignációs raktárakból a terméknek az Ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének.

Várható éves mennyiség 137 809 db. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.

A megajánlott tisztítószereknek a szállításkor még legalább 12 hónapig felhasználhatóaknak kell lenniük. Amennyiben a termék nem felel meg a fenti előírásnak, úgy azt Eladó az erről szóló értesítést követő 5 munkanapon belül a terméket köteles kicserélni.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés 1 alkalommal, további 12 hónapra meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződés teljesítési időszaka alatt, az éves felhasználási mennyiséget 41 343 db-bal meghaladóan, legfeljebb az éves keretösszeg 30 %-áig meghaladó értékben eszközöljön megrendeléseket.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

3. Tisztító eszközök

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33711700
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HUZZZ
A teljesítés fő helyszíne:

DAKK Zrt., az AUTÓ-UNIVERZÁL Kft, a DDKK Zrt., az ÉMKK Zrt., az ÉNYKK Zrt, a KMKK Zrt., a KNYKK Zrt., a VOLÁNBUSZ Zrt., valamint a DRV Zrt., DMRV Zrt., TRV Zrt., ÉRV Zrt., és az ÉDV ZRt. telephelyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3. rész: Tisztító eszközök

További CPV-kód(ok):

39224300-1 Seprűk és kefék, ecsetek és más áruk háztartási tisztításhoz

39525100-9 Portörlő rongy

44514100-7 Szerszámnyelek

A műszaki leírásban részletesen meghatározott tisztító eszközök adásvétele nettó 25 600 000,- HUF/ év keretösszeg erejéig, amely a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet.

A közbeszerzés tárgyát képező árukból Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt raktárakban konszignációs raktárakat létesít, és a terméket az éves felhasználási érték 20 %-ának megfelelő értékben - ajánlatkérő igényei szerinti összetételben - folyamatosan konszignációs készleten tart. A konszignációs raktárakból a terméknek az Ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének.

Várható éves mennyiség 78 855 db. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés 1 alkalommal, további 12 hónapra meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződés teljesítési időszaka alatt az éves felhasználási mennyiséget 23 657 db-bal meghaladóan, legfeljebb az éves keretösszeg 30 %-áig meghaladó értékben eszközöljön megrendeléseket.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.

Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 1 § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Öntisztázás esetén a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján, a véglegessé vált/jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a R. 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Kizáró okok igazolása: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felhívására az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a R. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a R. 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében ajánlatkérő alkalmazza a R. VI. Fejezetének 45. §-át.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a pénzügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

Alkalmasság igazolása: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a R. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

P1) A R. 19.§ (1) bek. c) pont szerint Ajánlattevő nyilatkozata az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított, közbeszerzés tárgya - higiéniai töltőanyagok, tisztítószerek és takarító eszközök - szerinti nettó árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő a P1) pont vonatkozásában felhívja a figyelmet a R. 19. § (3) bekezdésében foglaltakra: ha az ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amelyben az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amelyben az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a R.VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére:

P1) ha nem rendelkezik a R. 19. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt 3 (három) üzleti évben a közbeszerzés tárgya - higiéniai töltőanyagok, tisztítószerek és takarító eszközök értékesítése - szerinti, összesen legalább az alábbi nettó árbevétellel:

1. rész: 106 000 000 HUF,

2. rész: 46 000 000 HUF,

3. rész: 19 000 000 HUF,

Attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Közös ajánlat esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a P1) pont vonatkozásában együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és 67.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerint. A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a P1) gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

Alkalmasság igazolása: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerintin felhívására az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a R. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M1) A R. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata, illetve a szerződést kötő másik fél igazolása a R. 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével.

A R. 22. § (2) bekezdés szerint az igazolás, vagy nyilatkozat minimális tartalma:

— a szállítás (referencia) tárgya,

— a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap),

— szállított mennyiség,

— a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely, képviselő neve, elérhetősége),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.

A csatolt dokumentumokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, hogy egyértelműen megállapítható legyen az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés.

Közös ajánlattevők az M1) pontban foglalt követelménynek a Kbt. 65. § (6) bek. figyelembe vételével együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és 67. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha.

M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti, összesen legalább az alábbi mennyiségű termék szerződésszerű szállításra vonatkozó referenciával:

1. rész Higiéniai töltőanyagok nettó 151 667 db

2. rész Tisztítószerek nettó 41 342 db

3. rész Tisztító eszközök nettó 23 656 db

A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevő(k) több referenciával is megfelelhet(nek), Ajánlatkérő részenként legfeljebb öt-öt referenciát fogad el az alkalmasság igazolására.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Ajánlattevő nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére kötbérfizetést köteles vállalni.

A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 1 %-a/nap. A késedelmi kötbér maximális mértéke: 10 % Vetítési alap (kötbéralap): a késedelemmel érintett Termék nettó ellenszolgáltatásának összege.

A meghiúsulási kötbér mértéke 20 %, alapja:

— az eseti megrendelés meghiúsulása esetén a meghiúsult megrendelés le nem szállított mennyiségének nettó ellenértéke,

— a teljes szerződés meghiúsulása esetén az ellenszolgáltatás teljes nettó értéke.

Hibás teljesítési kötbérre jogosult Vevő, amennyiben a hiba bejelentésekor jegyzőkönyvben rögzített javítási vagy csere munkálatokhoz meghatározott póthatáridőt elmulasztja. A hibás teljesítési kötbér mértéke 10 % alapja a hibás teljesítéssel érintett Termék nettó ellenszolgáltatásának összege.

Teljesítési biztosíték: 1-2. rész: 2 000 000 HUF, 3. rész: 1 280 000 HUF.

A részletes előírások a Dokumentációban.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az elszámolás és az ajánlat pénzneme HUF.

Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A teljesítésről a számlákat a nyertes ajánlattevő félnek havonta utólag kell kiállítania. Fizetési késedelemre a Ptk. 6:155. § irányadó. Vevő előleget nem fizet.

A részletes előírások a Dokumentációban.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

1) Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

2) Az Ajánlatkérő az árlejtést az ajánlati ár tekintetében folytatja le.

3) Az árlejtés lebonyolítására vonatkozó további információkat a dokumentáció tartalmazza.

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/04/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/04/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR kezdi meg.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésre álló fedezet összege is. További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1) (4) és (6) pontja szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig.

2. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:

a. Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat eredetiben, vagy hiteles másolatban.

b. nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bek. szerint.

c. Felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bek. szerint.

d. Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt.66. § (6) bek. szerinti adatokat.

e. Ajánlattevő(k), és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

f. Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében - ha aláírási címpéldány nem ismert - közjegyző által hitelesített aláírási minta. Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

g. Közös ajánlattevők megállapodását, képviselő kijelölését a Kbt. 35. § szerint.

h. Árazatlan összesítő Excel tábla kitöltése, beárazása, termékleírások/katalógus, illetve vegyi termékek esetében biztonsági adatlap benyújtása.

3. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.

4. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. A kivételek és az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.

5. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást, és az EKR Kr. 20. § (8) bekezdés szerint alkalmazhatja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

6. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek.; kivéve, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, továbbá ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását olyan nyilatkozat esetén, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).

7. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevő viseli.

8. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.

9. Ajánlatkérő a III.1.2. és III.1.3. pontban meghatározott alkalmassági feltételeket a Kr. 28. § (3)-ban előírtaknál szigorúbban határozta meg.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdés és a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel feltételes közbeszerzést ír ki. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

Az ajánlatkérő tulajdonosa a Magyar Állam, a tulajdonosi jogokat az MNV Zrt. gyakorolja. A tulajdonos társaság minden évben elfogadja az üzleti tervet, mely biztosítja - többek között - jelen beszerzés fedezetét. Az üzleti terv elfogadásáig jelen beszerzés fedezete nem áll rendelkezésre. Ajánlatkérő az üzleti terv el nem fogadását, vagy a jelen beszerzéshez igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bekezdés alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól, ha az üzleti tervét nem fogadják el, vagy jelen beszerzés vonatkozásában az igényeltnél kisebb összegben fogadják el. Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján az üzleti terv el nem fogadását, vagy a jelen beszerzéshez igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.

Eljáró tanácsadó: Szuhanyik Zoltán (FAKSZ lajstromszáma: 00141).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828592
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/03/2018