Blago - 114291-2019

12/03/2019    S50    - - Blago - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Slovenija-Tržič: Specialna vozila

2019/S 050-114291

Obvestilo o naročilu

Blago

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Komunala Tržič d.o.o.
5145023000
Mlaka 6
Tržič
4290
Slovenija
Kontaktna oseba: Jana Čebašek
Telefon: +386 45971316
E-naslov: jana.cebasek@komunala-trzic.si
Telefaks: +386 45971320
Šifra NUTS: SI

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://komunala-trzic.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/299797/RD_OBJAVA.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7635
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Okolje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nakup večnamenskega komunalnega vozila z menjalnimi nadgradnjami in pogrebnega vozila z nizkimi emisijami

Referenčna številka dokumenta: 1/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
34114000
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Komunalno in pogrebno vozilo.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 280 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Nakup večnamenskega komunalnega vozila z menjalnimi nadgradnjami

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
34144000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Nakup večnamenskega komunalnega in pogrebnega vozila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Nakup pogrebnega vozila z nizkimi emisijami

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
34144000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Tržič.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Nakup večnamenskega komunalnega in pogrebnega vozila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 280 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 12/04/2019
Lokalni čas: 09:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 12/04/2019
Lokalni čas: 09:01
Kraj:

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

V razpisni dokumentaciji

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 3.4.2019 10:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Komunala Tržič d.o.o.
Mlaka 6
Tržič
4290
Slovenija
Telefon: +386 45971316
E-naslov: jana.cebasek@komunala-trzic.si
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
07/03/2019