Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Works - 116767-2018

16/03/2018    S53

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2018/S 053-116767

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
E-mail: office@ligetbudapest.org
Telefon: +36 709024241
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe: http://www.ligetbudapest.org

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkáinak elvégzésére

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkái

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A 1135 Budapest, Szabolcs utca 33. cím alatti 28056 helyrajzi számú teleknek az Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő telekrésze.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkái a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A Liget Budapest projekt keretein belül megvalósuló Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) fő elemei:

’A’ épület - központi épület (új építésű épület).

— fő funkció: műtárgyraktározás és restaurálás,

— A hűtött műtárgy raktárakban az előírt általános légállapot téli, nyári esetben egyaránt: (t=18oC±2oC; f=50 %±5 %), az általános műtárgyzsilipekben és a földszinti, ill az emeleti műtárgyakkal kapcsolatos komfort helyiségekben az előírt légállapot téli, nyári esetben egyaránt: (t=22oC±2oC; f=50 %±5 %),

— A helyiségekbe befújt és elszívott friss levegő mennyiségét az MSZ EN 1752 szabvány szerint ill a technológia által megkövetelt légcsereszám alapján határoztuk meg,

— Épület raktározási helyiségeiben műtárgyak védelmére beépített automatikus oltásvezérlő- és gázzaloltó rendszer kiépítése valósul meg. Az automatikus oltórendszer teljes elárasztás elvén működő szárazoltó rendszer (Wagner nitrogén (IG-100) oltógázzal működő 300 bar névleges nyomású),

— terepszint alatt: 4 szintes mélységben jellemzően műtárgyraktározási használat,

— terepszint felett: Földszint + 2 emelet + tetőfelépítmény szinten jellemzően restaurálási használat,

— homlokzat látszóbeton felülettel: ~3300 m²,

— alapterület: cca. 29 460 m²,

— A Liget Budapest projektben megvalósítandó létesítmények egységesen zöld minősítést kapnak, de a létesítmények külön is kell, rendelkezzenek minősítéssel. Az épületek nemzetközi zöld minősítésének elérése a cél BREEAM minimum „very good” szinten.

’B’ épület - mélygarázs (új építésű épület).

— fő funkció: parkolás,

— terepszint alatti kialakítása: 1 szintes mélységben jellemzően parkolóhelyek biztosítása,

— terepszint feletti kialakítása: 3 db földszintes felépítmény, a gyalogos forgalom számára,

— alapterület: cca. 3 060 m².

’C’ épület - látogatóközpont (történelmi felújított, átalakított épület).

— fő funkciója: közönségforgalmi reprezentáció és információ szolgáltatás,

— terepszint alatti kialakítása: terepszint alatti használati tér nincs,

— terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőfelépítmény szinten közönségforgalmi használat,

— alapterület: cca. 1 010 m².

’D’ épület - kutatóközpont (történelmi felújított, átalakított épület).

— fő funkció: művészettörténeti kutatás,

— terepszint alatti kialakítása: 1 Alagsor szinten jellemzően raktározás,

— terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőtérbeépítés szinten jellemzően művészettörténeti kutatás,

— alapterület: cca. 3 020 m².

’E’ épület - kerti tároló és trafóház (felújított, átalakított épület).

— fő funkció: kerti tároló és trafóház,

— terepszint alatti kialakítás: terepszint alatti használati tér nincs,

— terepszint feletti kialakítás: Földszint,

— hasznos alapterülete: 60 m².

Park, zöld terület.

— 7910 m²,

— Rekreációs funkciót biztosító ősfás, sűrű növényzet mellett sűrű infrastruktúrának és talajszonda-rendszernek ad helyet.

Park és burkolt területek egy része alatt 200 db 150 m mélyre fúrt Geotermikus (talajszondás) hőszivattyús rendszer létesül. A mélyépítési generál kivitelezési munkák folyamatban vannak.

— A ’B’ épület tartószerkezetének elkészítése 2017.01.25. napjára várható,

— Az ’A’ épület terepszint alatti tartó- és külső térelhatároló szerkezeteinek elkészítése (a 0,00 szinti födém nélkül) 2017.04.17 napjára várható,

— Az ’A’ épület felúszási állékonyságát biztosító víztelenítés 2017.10.11. napjáig folyik - ezt követően a magasépítés keretében továbbépített szerkezetekkel kell biztosítani az állékonyságot.

A projekt magasépítésének generál kivitelezési munkáit a projekt mélyépítésének generál kivitelezési munkáival párhuzamosan kell megkezdeni az organizáció megosztásával, kölcsönös együttműködéssel. A mélyépítés befejezését követően a magasépítés keretében kell biztosítani az építtető, a gyengeáramú munkák és a raktártechnikai munkák organizációs követelményeit.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 313
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 057-105221

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkáinak elvégzésére

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
01/03/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. Infopark „D” épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. Infopark „D” épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Ed. Züblin AG
Postai cím: Albstadtweg 3.
Város: Stuttgart
NUTS-kód: DE11 Stuttgart
Postai irányítószám: 70567
Ország: Németország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 11 998 813 754.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződés mód: 2017.08.11.

Market Építő Zrt. (1037 Budapest, Bojtár utca 53.) 14776355-2-44.

— STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark „D” épület)12961555-4-43 - STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark „D” épület) 14008915-4-44 - Ed. Züblin AG (DE-70567 Stuttgart, Albstadtweg 3.)DE147843723.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/03/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A 1135 Budapest, Szabolcs utca 33. cím alatti 28056 helyrajzi számú teleknek az Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő telekrésze.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkái a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A Liget Budapest projekt keretein belül megvalósuló Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) fő elemei:

’A’ épület - központi épület (új építésű épület).

— fő funkció: műtárgyraktározás és restaurálás,

— A hűtött műtárgy raktárakban az előírt általános légállapot téli, nyári esetben egyaránt: (t=18oC±2oC; f=50 %±5 %), az általános műtárgyzsilipekben és a földszinti, ill az emeleti műtárgyakkal kapcsolatos komfort helyiségekben az előírt légállapot téli, nyári esetben egyaránt: (t=22oC±2oC; f=50 %±5 %),

— A helyiségekbe befújt és elszívott friss levegő mennyiségét az MSZ EN 1752 szabvány szerint ill a technológia által megkövetelt légcsereszám alapján határoztuk meg,

— Épület raktározási helyiségeiben műtárgyak védelmére beépített automatikus oltásvezérlő- és gázzaloltó rendszer kiépítése valósul meg. Az automatikus oltórendszer teljes elárasztás elvén működő szárazoltó rendszer (Wagner nitrogén (IG-100) oltógázzal működő 300 bar névleges nyomású),

— terepszint alatt: 4 szintes mélységben jellemzően műtárgyraktározási használat,

— terepszint felett: Földszint + 2 emelet + tetőfelépítmény szinten jellemzően restaurálási használat,

— homlokzat látszóbeton felülettel: ~3300 m²,

— alapterület: cca. 29 460 m²,

— A Liget Budapest projektbenmegvalósítandó létesítmények egységesen zöld minősítést kapnak, de a létesítmények külön is kell, rendelkezzenek minősítéssel. Az épületek nemzetközi zöldminősítésének elérése a cél BREEAM minimum „very good” szinten.

’B’ épület - mélygarázs (új építésű épület).

— fő funkció: parkolás,

— terepszint alatti kialakítása: 1 szintes mélységben jellemzően parkolóhelyek biztosítása,

— terepszint feletti kialakítása: 3 db földszintes felépítmény, a gyalogos forgalom számára,

— alapterület: cca. 3 060 m².

’C’ épület - látogatóközpont (történelmi felújított, átalakított épület).

— fő funkciója: közönségforgalmi reprezentáció és információ szolgáltatás,

— terepszint alatti kialakítása: terepszint alatti használati tér nincs,

— terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőfelépítmény szinten közönségforgalmi használat,

— alapterület: cca. 1 010 m².

’D’ épület - kutatóközpont (történelmi felújított, átalakított épület).

— fő funkció: művészettörténeti kutatás,

— terepszint alatti kialakítása: 1 Alagsor szinten jellemzően raktározás,

— terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőtérbeépítés szinten jellemzően művészettörténeti kutatás,

— alapterület: cca. 3 020 m².

’E’ épület - kerti tároló és trafóház (felújított, átalakított épület).

— fő funkció: kerti tároló és trafóház,

— terepszint alatti kialakítás: terepszint alatti használati tér nincs,

— terepszint feletti kialakítás: Földszint,

— hasznos alapterülete: 60 m².

Park, zöld terület.

— 7910 m²,

— Rekreációs funkciót biztosító ősfás, sűrű növényzet mellett sűrű infrastruktúrának és talajszonda-rendszernek ad helyet.

Park és burkolt területek egy része alatt 200 db 150 m mélyre fúrt Geotermikus (talajszondás) hőszivattyús rendszer létesül. A mélyépítési generál kivitelezési munkák folyamatban vannak.

— A ’B’ épület tartószerkezetének elkészítése 2017.01.25. napjára várható,

— Az ’A’ épület terepszint alatti tartó- és külső térelhatároló szerkezeteinek elkészítése (a 0,00 szinti födém nélkül) 2017.04.17 napjára várható,

— Az ’A’ épület felúszási állékonyságát biztosító víztelenítés 2017.10.11. napjáig folyik - ezt követően a magasépítés keretében továbbépített szerkezetekkel kell biztosítani az állékonyságot.

A projekt magasépítésének generál kivitelezési munkáit a projekt mélyépítésének generál kivitelezési munkáival párhuzamosan kell megkezdeni az organizáció megosztásával, kölcsönös együttműködéssel. A mélyépítés befejezését követően a magasépítés keretében kell biztosítani az építtető, a gyengeáramú munkák és a raktártechnikai munkák organizációs követelményeit.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 313
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 16 137 428 783.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. Infopark „D” épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. Infopark „D” épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Ed. Züblin AG
Postai cím: Albstadtweg 3.
Város: Stuttgart
NUTS-kód: DE11 Stuttgart
Postai irányítószám: 70567
Ország: Németország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Szerződés 4.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó, mint fővállalkozó kivitelező pedig elvállalja a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező, műszaki tartalomra vonatkozó mellékletekben meghatározott, részletezett és körülírt.

„az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkáinak elvégzése”.

Teljes körű elvégzését (a továbbiakban: „Vállalkozói Feladat”) a jelen Szerződésben és mellékleteiben részletezett műszaki tartalom és az átadott kiviteli tervdokumentációk szerint, Megrendelő Követelményeinek, illetve az egyéb jogszabályoknak az érvényes szabványoknak, azok hiányában pedig a külföldi vagy visszavont szabványoknak, valamint szakmai -, gyártó -, forgalmazó szervezet előírásainak megfelelően, hiba és hiánymentesen, a továbbépítést, valamint jogerős használatbavételi engedéllyel igazolt rendeltetésszerű használatot biztosító minőségben. /”..., azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő érdekkörében megvalósuló gyengeáramú és épületautomatikai rendszerek, valamint az azzal összefüggő gépészeti berendezések kiépítésére a generál kivitelezési ütemtervvel összehangoltan kivitelezésre kerülnek, nem akadályozva Vállalkozó határidőre történő teljesítését.” Törölve/ A Szerződés 2.7. pontjában hivatkozott, a Szerződés 3. számú mellékletét képező Műszaki és Pénzügyi Ütemterv helyébe a jelen 2. számú Módosítás 1. számú mellékleteként csatolt Műszaki és Pénzügyi Ütemterv lép (a Műszaki és Pénzügyi Ütemtervben rögzített határidő módosítások). A Szerződés 2. számú mellékletét képező Árazott költségvetés helyébe a jelen 2. számú Módosítás 2. számú mellékleteként csatolt Árazott költségvetés lép. A Szerződés 4.3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Vállalkozói Feladatot a Vállalkozó, a Műszaki és Pénzügyi Ütemterv alapján, az abban meghatározott határidők betartásával – a szerződés 4.1.1. pontban meghatározott feltétel teljesülése esetén /előző kiemelt szöveg törölve/– köteles teljeskörűen teljesíteni.

Befejezési Határidő: 2018. szeptember 22.A Szerződés 4.2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„[Vállalkozói Díj mértéke] A Vállalkozó által a jelen Szerződés szerint nyújtott teljesítés ellenértékeként fizetendő díj rögzített, fix, átalánydíj.

Nettó 16 137 428 783 Ft, azaz.

Tizenhatmilliárd-százharminchétmillió-négyszázhuszonnyolcezer- hétszáznyolcvanhárom forint.” A jelen 2. Számú Módosítás II.4; II.5. pontjaira tekintettel a Szerződés 5.19.1. - 5.19.2. pontjai alapján Vállalkozó köteles a növelt mértékű, és módosított lejáratú Teljesítési Biztosítékot a jelen 2. számú Módosítás hatálybalépésig Megrendelőnek átadni.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A jelen 2. számú Módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjának megfelelnek, mivel a Vállalkozótól a gyengeáramú és épületautomatikai rendszerek, valamint az azzal összefüggő gépészeti berendezések kiépítésének beszerzése vált szükségessé.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 11 998 813 754.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 16 137 428 783.00 HUF