Works - 116767-2018

16/03/2018    S53

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2018/S 053-116767

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
E-mail: office@ligetbudapest.org
Telefon: +36 709024241
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe: http://www.ligetbudapest.org

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkáinak elvégzésére

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkái

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A 1135 Budapest, Szabolcs utca 33. cím alatti 28056 helyrajzi számú teleknek az Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő telekrésze.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkái a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A Liget Budapest projekt keretein belül megvalósuló Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) fő elemei:

’A’ épület - központi épület (új építésű épület).

— fő funkció: műtárgyraktározás és restaurálás,

— A hűtött műtárgy raktárakban az előírt általános légállapot téli, nyári esetben egyaránt: (t=18oC±2oC; f=50 %±5 %), az általános műtárgyzsilipekben és a földszinti, ill az emeleti műtárgyakkal kapcsolatos komfort helyiségekben az előírt légállapot téli, nyári esetben egyaránt: (t=22oC±2oC; f=50 %±5 %),

— A helyiségekbe befújt és elszívott friss levegő mennyiségét az MSZ EN 1752 szabvány szerint ill a technológia által megkövetelt légcsereszám alapján határoztuk meg,

— Épület raktározási helyiségeiben műtárgyak védelmére beépített automatikus oltásvezérlő- és gázzaloltó rendszer kiépítése valósul meg. Az automatikus oltórendszer teljes elárasztás elvén működő szárazoltó rendszer (Wagner nitrogén (IG-100) oltógázzal működő 300 bar névleges nyomású),

— terepszint alatt: 4 szintes mélységben jellemzően műtárgyraktározási használat,

— terepszint felett: Földszint + 2 emelet + tetőfelépítmény szinten jellemzően restaurálási használat,

— homlokzat látszóbeton felülettel: ~3300 m²,

— alapterület: cca. 29 460 m²,

— A Liget Budapest projektben megvalósítandó létesítmények egységesen zöld minősítést kapnak, de a létesítmények külön is kell, rendelkezzenek minősítéssel. Az épületek nemzetközi zöld minősítésének elérése a cél BREEAM minimum „very good” szinten.

’B’ épület - mélygarázs (új építésű épület).

— fő funkció: parkolás,

— terepszint alatti kialakítása: 1 szintes mélységben jellemzően parkolóhelyek biztosítása,

— terepszint feletti kialakítása: 3 db földszintes felépítmény, a gyalogos forgalom számára,

— alapterület: cca. 3 060 m².

’C’ épület - látogatóközpont (történelmi felújított, átalakított épület).

— fő funkciója: közönségforgalmi reprezentáció és információ szolgáltatás,

— terepszint alatti kialakítása: terepszint alatti használati tér nincs,

— terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőfelépítmény szinten közönségforgalmi használat,

— alapterület: cca. 1 010 m².

’D’ épület - kutatóközpont (történelmi felújított, átalakított épület).

— fő funkció: művészettörténeti kutatás,

— terepszint alatti kialakítása: 1 Alagsor szinten jellemzően raktározás,

— terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőtérbeépítés szinten jellemzően művészettörténeti kutatás,

— alapterület: cca. 3 020 m².

’E’ épület - kerti tároló és trafóház (felújított, átalakított épület).

— fő funkció: kerti tároló és trafóház,

— terepszint alatti kialakítás: terepszint alatti használati tér nincs,

— terepszint feletti kialakítás: Földszint,

— hasznos alapterülete: 60 m².

Park, zöld terület.

— 7910 m²,

— Rekreációs funkciót biztosító ősfás, sűrű növényzet mellett sűrű infrastruktúrának és talajszonda-rendszernek ad helyet.

Park és burkolt területek egy része alatt 200 db 150 m mélyre fúrt Geotermikus (talajszondás) hőszivattyús rendszer létesül. A mélyépítési generál kivitelezési munkák folyamatban vannak.

— A ’B’ épület tartószerkezetének elkészítése 2017.01.25. napjára várható,

— Az ’A’ épület terepszint alatti tartó- és külső térelhatároló szerkezeteinek elkészítése (a 0,00 szinti födém nélkül) 2017.04.17 napjára várható,

— Az ’A’ épület felúszási állékonyságát biztosító víztelenítés 2017.10.11. napjáig folyik - ezt követően a magasépítés keretében továbbépített szerkezetekkel kell biztosítani az állékonyságot.

A projekt magasépítésének generál kivitelezési munkáit a projekt mélyépítésének generál kivitelezési munkáival párhuzamosan kell megkezdeni az organizáció megosztásával, kölcsönös együttműködéssel. A mélyépítés befejezését követően a magasépítés keretében kell biztosítani az építtető, a gyengeáramú munkák és a raktártechnikai munkák organizációs követelményeit.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 313
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 057-105221

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkáinak elvégzésére

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
01/03/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. Infopark „D” épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. Infopark „D” épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Ed. Züblin AG
Postai cím: Albstadtweg 3.
Város: Stuttgart
NUTS-kód: DE11 Stuttgart
Postai irányítószám: 70567
Ország: Németország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 11 998 813 754.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződés mód: 2017.08.11.

Market Építő Zrt. (1037 Budapest, Bojtár utca 53.) 14776355-2-44.

— STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark „D” épület)12961555-4-43 - STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark „D” épület) 14008915-4-44 - Ed. Züblin AG (DE-70567 Stuttgart, Albstadtweg 3.)DE147843723.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/03/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A 1135 Budapest, Szabolcs utca 33. cím alatti 28056 helyrajzi számú teleknek az Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő telekrésze.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkái a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A Liget Budapest projekt keretein belül megvalósuló Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) fő elemei:

’A’ épület - központi épület (új építésű épület).

— fő funkció: műtárgyraktározás és restaurálás,

— A hűtött műtárgy raktárakban az előírt általános légállapot téli, nyári esetben egyaránt: (t=18oC±2oC; f=50 %±5 %), az általános műtárgyzsilipekben és a földszinti, ill az emeleti műtárgyakkal kapcsolatos komfort helyiségekben az előírt légállapot téli, nyári esetben egyaránt: (t=22oC±2oC; f=50 %±5 %),

— A helyiségekbe befújt és elszívott friss levegő mennyiségét az MSZ EN 1752 szabvány szerint ill a technológia által megkövetelt légcsereszám alapján határoztuk meg,

— Épület raktározási helyiségeiben műtárgyak védelmére beépített automatikus oltásvezérlő- és gázzaloltó rendszer kiépítése valósul meg. Az automatikus oltórendszer teljes elárasztás elvén működő szárazoltó rendszer (Wagner nitrogén (IG-100) oltógázzal működő 300 bar névleges nyomású),

— terepszint alatt: 4 szintes mélységben jellemzően műtárgyraktározási használat,

— terepszint felett: Földszint + 2 emelet + tetőfelépítmény szinten jellemzően restaurálási használat,

— homlokzat látszóbeton felülettel: ~3300 m²,

— alapterület: cca. 29 460 m²,

— A Liget Budapest projektbenmegvalósítandó létesítmények egységesen zöld minősítést kapnak, de a létesítmények külön is kell, rendelkezzenek minősítéssel. Az épületek nemzetközi zöldminősítésének elérése a cél BREEAM minimum „very good” szinten.

’B’ épület - mélygarázs (új építésű épület).

— fő funkció: parkolás,

— terepszint alatti kialakítása: 1 szintes mélységben jellemzően parkolóhelyek biztosítása,

— terepszint feletti kialakítása: 3 db földszintes felépítmény, a gyalogos forgalom számára,

— alapterület: cca. 3 060 m².

’C’ épület - látogatóközpont (történelmi felújított, átalakított épület).

— fő funkciója: közönségforgalmi reprezentáció és információ szolgáltatás,

— terepszint alatti kialakítása: terepszint alatti használati tér nincs,

— terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőfelépítmény szinten közönségforgalmi használat,

— alapterület: cca. 1 010 m².

’D’ épület - kutatóközpont (történelmi felújított, átalakított épület).

— fő funkció: művészettörténeti kutatás,

— terepszint alatti kialakítása: 1 Alagsor szinten jellemzően raktározás,

— terepszint feletti kialakítása: Földszint + 1 emelet + tetőtérbeépítés szinten jellemzően művészettörténeti kutatás,

— alapterület: cca. 3 020 m².

’E’ épület - kerti tároló és trafóház (felújított, átalakított épület).

— fő funkció: kerti tároló és trafóház,

— terepszint alatti kialakítás: terepszint alatti használati tér nincs,

— terepszint feletti kialakítás: Földszint,

— hasznos alapterülete: 60 m².

Park, zöld terület.

— 7910 m²,

— Rekreációs funkciót biztosító ősfás, sűrű növényzet mellett sűrű infrastruktúrának és talajszonda-rendszernek ad helyet.

Park és burkolt területek egy része alatt 200 db 150 m mélyre fúrt Geotermikus (talajszondás) hőszivattyús rendszer létesül. A mélyépítési generál kivitelezési munkák folyamatban vannak.

— A ’B’ épület tartószerkezetének elkészítése 2017.01.25. napjára várható,

— Az ’A’ épület terepszint alatti tartó- és külső térelhatároló szerkezeteinek elkészítése (a 0,00 szinti födém nélkül) 2017.04.17 napjára várható,

— Az ’A’ épület felúszási állékonyságát biztosító víztelenítés 2017.10.11. napjáig folyik - ezt követően a magasépítés keretében továbbépített szerkezetekkel kell biztosítani az állékonyságot.

A projekt magasépítésének generál kivitelezési munkáit a projekt mélyépítésének generál kivitelezési munkáival párhuzamosan kell megkezdeni az organizáció megosztásával, kölcsönös együttműködéssel. A mélyépítés befejezését követően a magasépítés keretében kell biztosítani az építtető, a gyengeáramú munkák és a raktártechnikai munkák organizációs követelményeit.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 313
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 16 137 428 783.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. Infopark „D” épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. Infopark „D” épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Ed. Züblin AG
Postai cím: Albstadtweg 3.
Város: Stuttgart
NUTS-kód: DE11 Stuttgart
Postai irányítószám: 70567
Ország: Németország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Szerződés 4.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó, mint fővállalkozó kivitelező pedig elvállalja a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező, műszaki tartalomra vonatkozó mellékletekben meghatározott, részletezett és körülírt.

„az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ generál kivitelezési munkáinak elvégzése”.

Teljes körű elvégzését (a továbbiakban: „Vállalkozói Feladat”) a jelen Szerződésben és mellékleteiben részletezett műszaki tartalom és az átadott kiviteli tervdokumentációk szerint, Megrendelő Követelményeinek, illetve az egyéb jogszabályoknak az érvényes szabványoknak, azok hiányában pedig a külföldi vagy visszavont szabványoknak, valamint szakmai -, gyártó -, forgalmazó szervezet előírásainak megfelelően, hiba és hiánymentesen, a továbbépítést, valamint jogerős használatbavételi engedéllyel igazolt rendeltetésszerű használatot biztosító minőségben. /”..., azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő érdekkörében megvalósuló gyengeáramú és épületautomatikai rendszerek, valamint az azzal összefüggő gépészeti berendezések kiépítésére a generál kivitelezési ütemtervvel összehangoltan kivitelezésre kerülnek, nem akadályozva Vállalkozó határidőre történő teljesítését.” Törölve/ A Szerződés 2.7. pontjában hivatkozott, a Szerződés 3. számú mellékletét képező Műszaki és Pénzügyi Ütemterv helyébe a jelen 2. számú Módosítás 1. számú mellékleteként csatolt Műszaki és Pénzügyi Ütemterv lép (a Műszaki és Pénzügyi Ütemtervben rögzített határidő módosítások). A Szerződés 2. számú mellékletét képező Árazott költségvetés helyébe a jelen 2. számú Módosítás 2. számú mellékleteként csatolt Árazott költségvetés lép. A Szerződés 4.3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Vállalkozói Feladatot a Vállalkozó, a Műszaki és Pénzügyi Ütemterv alapján, az abban meghatározott határidők betartásával – a szerződés 4.1.1. pontban meghatározott feltétel teljesülése esetén /előző kiemelt szöveg törölve/– köteles teljeskörűen teljesíteni.

Befejezési Határidő: 2018. szeptember 22.A Szerződés 4.2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„[Vállalkozói Díj mértéke] A Vállalkozó által a jelen Szerződés szerint nyújtott teljesítés ellenértékeként fizetendő díj rögzített, fix, átalánydíj.

Nettó 16 137 428 783 Ft, azaz.

Tizenhatmilliárd-százharminchétmillió-négyszázhuszonnyolcezer- hétszáznyolcvanhárom forint.” A jelen 2. Számú Módosítás II.4; II.5. pontjaira tekintettel a Szerződés 5.19.1. - 5.19.2. pontjai alapján Vállalkozó köteles a növelt mértékű, és módosított lejáratú Teljesítési Biztosítékot a jelen 2. számú Módosítás hatálybalépésig Megrendelőnek átadni.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A jelen 2. számú Módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjának megfelelnek, mivel a Vállalkozótól a gyengeáramú és épületautomatikai rendszerek, valamint az azzal összefüggő gépészeti berendezések kiépítésének beszerzése vált szükségessé.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 11 998 813 754.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 16 137 428 783.00 HUF