Tavarat - 124685-2018

21/03/2018    S56    Tavarat - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely 

Suomi-Vantaa: Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta)

2018/S 056-124685

Hankintailmoitus – erityisalat

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Finavia Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2302570-2
Postiosoite: PL 50
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 01531
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Antti Kellokumpu
Sähköpostiosoite: antti.kellokumpu@finavia.fi
Puhelin: +358 407295236

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.finavia.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-005988
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.6)Pääasiallinen toimiala
Lentokenttään liittyvät toiminnot

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Helsinki-Vantaan lentoasema, rajatarkastuksen laajennus; betonielementtitoimitus

Viitenumero: FINAVIA 1948
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
44000000 - AB05 - BC14
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin 2 rajatarkastustiloja laajennetaan vuosina 2018-2019 yhteensä n. 2 400 m2:llä. Näiden lisätilojen rakentamisen ja liittymätöiden edellyttämät betonielementit sisältyvät tähän hankintaan.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki-Vantaan lentoasema.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Helsinki-Vantaan lentoaseman Rajatarkastuksen laajennus -hankkeen toteuttamisessa tarvittavien betonielementtien valmistus ja työmaalle toimittaminen.

Työmaa tulee sijaitsemaan toiminnassa olevan lentoliikennealueen välittömässä läheisyydessä sijaiten kuitenkin lentoaseman turvakriittisen alueen ulkopuolella, ns. landside-puolella. Kaikessa liikkumisessa ja työskentelyssä on otettava huomioon laajennustyömaan vaikutukset lentoliikenteeseen ja lentoaseman toimintaan.

Finavia on valinnut hankkeen toteutusmuodoksi projektinjohtopalvelutoteutuksen. PJP-palvelun tuottaa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, joka vastaa työmaan johtovelvoitteista tilaajalle.

Laajennus toteutetaan jakamalla hanke osaurakoiksi, joiden sopimukset laaditaan kunkin osaurakoitsijan ja tilaajan eli Finavia Oyj:n välille.

Yksityiskohtaisemmat kuvaukset tästä hankinnasta tullaan tarkentamaan neuvotteluissa ja lopullisissa tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Kustannusperuste - Nimi: Hankintahinta / Painotus: 100 %
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/08/2018
päättymispäivä: 31/10/2018
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Urakan aikana mahdollisesti käsittelyyn tulevat, betonielementtirakenteisiin liittyvät lisä- ja muutostyöt.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.1.6)Vaaditut takuut ja vakuudet:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.7)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.8)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 03/04/2018
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
Päivämäärä: 06/04/2018
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 2 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Osallistumishakemus toimitetaan postitse ja sen tulee olla perillä viimeistään 3.4.2018 klo 14:00 osoitteessa:

Finavia Oyj / Tietopalvelu

PL 50

01531 Vantaa

Osallistumishakemuksen voi myös toimittaa aulapalveluun (käyntiosoite: Lentäjäntie 3), joka on avoinna arkisin klo 9:00- 6:00.

Muita toimitustapoja, kuten sähköposti ja faksi, ei hyväksytä.

Osallistumishakemuksen kuoren vasempaan alakulmaan merkintä: "FINAVIA 1948, Helsinki-Vantaan lentoasema; Rajatarkastuksen laajennus, betonielementtitoimitus".

Ehdokkaan on ilmoitettava hankintayksikölle sähköpostiosoite, johon hankintayksikkö voi lähettää hankintaa koskevat päätökset ja muut mahdolliset hankintamenettelyn aikaiset ilmoitukset sekä lausunto- ja selvityspyynnöt.

Kysymyksiä hankintailmoituksen tai osallistumishakemuksen sisältöön liittyvistä asioista voi esittää sähköpostitse osoitteeseen tietopalvelu@finavia.fi 15.11.2017 klo 12:00 mennessä.

Lisäkysymyksiä koskevan sähköpostin aihekenttään pyydetään kirjoittamaan: "FINAVIA 1948, Helsinki-Vantaan lentoasema; Rajatarkastuksen laajennus, betonielementtitoimitus".

Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/03/2018