Supplies - 156764-2019

04/04/2019    S67    Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Háztartási készülékek

2019/S 067-156764

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Andor utca 47–49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mile Márk
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17953802
Fax: +36 17950783

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Háztartási gépek beszerzése 2019–2021 évre

Hivatkozási szám: EKR000944902018
II.1.2)Fő CPV-kód
39700000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi keretszerződés «Háztartási gépek beszerzése 2019–2021 évre» tárgyban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 90 000 447.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39700000
39711362
39137000
39711000
39711110
39711130
39711300
39711310
39711320
39711330
39711430
39713100
39713430
39713510
42716120
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

1135 Budapest, Szabolcs utca 37–43. Behajtás a Vágány u. 10. szám felől.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) és az ellátási körébe tartozó minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda — beleértve az operatív programok végrehajtásában résztvevő szervezeti egységeket —, valamint a csatlakozó háttérintézmények részére háztartási gépek szállítása nettó 90 000 447 HUF keretösszegig. Részletes leírást a közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KD) tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő (munkanap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK a részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, a szerződés teljesítése érdekében nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 35. § (8) bek.). A részajánlat-tétel nem biztosított, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyának jellege, a beszerzendő tétel csoport nem teszi indokolttá a közbeszerzés részekre bontását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 243-554501
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: INK/70/40/2018
Elnevezés:

Háztartási gépek beszerzése 2019–2021 évre

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/03/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_51585440
Postai cím: Bécsi út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ultragel.hu
Telefon: +36 12783055
Fax: +36 12783055
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 90 000 447.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő neve: Ultragel Hungary 2000 Kft.

Nyertes ajánlattevő adószáma: 13870975-2-41

Az eljárásban ajánlatot tevők neve, címe és adószáma:

1.

Ajánlattevő neve: Ultragel Hungary 2000 Kft.

Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely): 1023 Budapest, Bécsi út 4.

Ajánlattevő adószáma: 13870975-2-41

2.

Ajánlattevő neve: DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó BT

Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely): 6000 Kecskemét, Máriahegy Tanya 190

Ajánlattevő adószáma: 20478276-2-03

3.

Ajánlattevő neve: Gilux Hungary Kft.

Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely): 1101 Budapest, Kőbányai út 49. A. ép. 1. em.

Ajánlattevő adószáma: 22987392-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §. szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/04/2019