Works - 158806-2018

13/04/2018    S72    - - Works - Contract award notice - Open procedure 

Hungary-Budapest: Works for complete or part construction and civil engineering work

2018/S 072-158806

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
AK18470
Pap Károly utca 4-6.
Budapest
1139
Hungary
Contact person: Dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telephone: +36 2390420
E-mail: nfp@nfp.hu
Fax: +36 2390420
NUTS code: HU110

Internet address(es):

Main address: http://www.nfp.hu

Address of the buyer profile: http://www.nfp.hu

I.1)Name and addresses
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Széchényi tér 1.
Pécs
7621
Hungary
Contact person: dr. Páva Zsolt polgármester
Telephone: +36 72533807
E-mail: polgarmester@ph.pecs.hu
Fax: +36 72212049
NUTS code: HU231

Internet address(es):

Main address: http://www.pecs.hu

I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Other type: 339/2014 (XII.19.) 7. § szerinti szervezet
I.5)Main activity
Other activity: 339/2014 (XII.19.) 7. § szerinti szervezet

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására a nyugat- és dél-dunántúli térségben

II.1.2)Main CPV code
45200000
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására a nyugat- és dél-dunántúli térségben.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 7 509 763 020.00 HUF
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45232400
45232410
45232411
45232420
45231300
45233223
45233228
45232423
45252100
45252127
45252130
39350000
71320000
71322000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU231
Main site or place of performance:

Pécs közigazgatási területe.

II.2.4)Description of the procurement:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 azonosítószámú projekt keretében, a Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”.

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Meglévő szennyvíztisztító telep technológia fejlesztése és korszerűsítése:

Tervezett tisztítási kapacitás: 55 000 m3/nap; 210 501 LE.

A tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.

3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.

4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.

5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.

6. Megvalósulási tervek készítése.

Folytatás: VI.4.3).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: KEHOP-2.2.2-15-2016-00056
II.2.14)Additional information

Jelen eljárás típusa: A Kbt. II. Része szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodás második része szerinti eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 051-083944
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Szerződéses megállapodás

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/02/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Budapest
1117
Hungary
NUTS code: HU11
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 482 933 320.00 HUF
Total value of the contract/lot: 7 509 763 020.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Ajánlattevők:

1. Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.

Székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

Adószám: 13748429-2-20.

Kktv. szerinti minősítés: középvállalkozás.

2. A-G HÍD Konzorcium

Cég neve: A-HÍD Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

Adószám: 24857538-2-44.

Kktv. szerinti minősítés: nem tartozik a törvény hatálya alá.

Cég neve: HÍD Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

Adószám: 14517286-2-44.

Kktv. szerinti minősítés: nem tartozik a törvény hatálya alá.

Cég neve: G-HÍD Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

Adószám: 14541029-2-41.

Kktv. szerinti minősítés: nem tartozik a törvény hatálya alá.

2. E-B 2020 Konzorcium

Cég neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2225 Üllő, belterület hrsz 3753.

Adószám: 13125811-2-44.

Kktv. szerinti minősítés: nem tartozik a törvény hatálya alá.

Cég neve: Betonútépítő Zrt.

Székhely: 1131 Budapest, Jász u. 156-158.

Adószám: 23041565-2-41.

Kktv. szerinti minősítés: nem tartozik a törvény hatálya alá.

4. STRABAG Építőipari Zrt.

Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).

Adószám: 10776456-4-43.

Kktv. szerinti minősítés: nem tartozik a törvény hatálya alá.

Ajánlatérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárást folytatott le.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Folytatás innen: II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

6. Megvalósulási tervek készítése.

7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.

8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.

9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.

10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.

13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.

14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.

15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Az ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat a jelen Felhívás mellékletét képező Dokumentáció tartalmazza.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/04/2018