Prekės - 174104-2016

Pateikti glaustą rodinį

21/05/2016    S97

Lietuva-Vilnius: Žibalo tipo reaktyvinis kuras

2016/S 097-174104

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Prekės

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Lietuvos kariuomenė
Nacionalinis registracijos Nr.: 188732677
Adresas: Šv. Ignoto g. 8/29
Miestas: Vilnius
Pašto kodas: LT-01144
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: LK MRD Tiekimo valdymo sk., Įsigijimo pok.
Kam: Rima Budreckienė
El. paštas: rima.budreckiene@mil.lt
Telefonas: +370 52785256

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.kam.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)Pagrindinė veikla
Gynyba
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Sutarčiai suteiktas pavadinimas
Reaktyvinių variklių kuro pirkimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Prekės
Pirkimas
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Vilniaus oro uostas.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
II.1.4)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Pirkimo objektas – reaktyvinių variklių kuras, atitinkantis tarptautiniuose standartuose (JET A-1, ASTM D 1655 arba DERD 2494) nustatytus reikalavimus.
II.1.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

09131100 Žibalo tipo reaktyvinis kuras

II.1.6)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.2)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
II.2.1)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
Vertė: 130 000 EUR
Su PVM. PVM tarifas (%) 21

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Surengtas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Skelbimas apie pirkimą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2016/S 016-023749 23.1.2016

V dalis: Sutarties sudarymas

Sutartis Nr: 1 Pirkimo dalis Nr.: 1 - Pirkimo dalies pavadinimas: Reaktyvinių variklių kuro pirkimas
V.1)Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:
18.3.2016
V.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Oficialus pavadinimas: UAB „Baltic Ground Services“
Nacionalinis registracijos Nr.: 300136658
Adresas: Rodūnios kelias 6
Miestas: Vilniaus m.
Pašto kodas: LT-02187
Šalis: Lietuva
El. paštas: g.gumuliauskas@bgs.aero
Telefonas: +370 52525592
Faksas: +370 52525007

V.4)Informacija apie sutarties vertę
Bendra galutinė sutarties vertė:
Vertė: 130 000 EUR
Su PVM. PVM tarifas (%) 21
V.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: ne

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.2)Papildoma informacija:
Sutarties vertė preliminari, perkama pagal įkainį, kuris skaičiuojamas taikant sutartyje nurodytą formuluotę, nekintamas tik priedas – 72,77 EUR/t.
VI.3)Skundų pateikimo procedūra
VI.3.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.3.2)Skundų pateikimas
VI.3.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.4)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18.5.2016