Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dodávky - 175159-2018

21/04/2018    S78

Česká republika-Praha: Kolejová vozidla

2018/S 078-175159

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2018/S 045-099403)

Právní základ:

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: České dráhy, a.s.
Národní identifikační číslo: 70994226
Poštovní adresa: Nábřeží L. Svobody 1222
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 110 15
Země: Česko
Kontaktní osoba: Jakub Zápotocký
E-mail: zapotocky@gr.cd.cz
Tel.: +420 773800258
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.cd.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová dohoda na dodávky netrakčních push-pull souprav pro regionální dopravu

II.1.2)Hlavní kód CPV
34620000 Kolejová vozidla
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 131 ZZVZ mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to 8 let od nabytí její účinnosti. Předmětem Rámcové dohody je sjednání postupu při zadávání a podmínek plnění veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody, na základě kterého dojde k uzavření jednotlivých kupních smluv na plnění konkrétních dodávek, a to (i) výroby a dodávky nejvýše 5 dvoupodlažních, částečně nízkopodlažních netrakčních souprav pro regionální dopravu, plně způsobilých k provozu na vlečkách a na celostátních a regionálních tratích v České republice včetně všech povolení, schválení, souhlasů a registrací, jež jsou dle legislativy platné ke dni předání příslušné jednotlivé jednotky zadavateli nezbytné k provozu a používání dodávaných jednotek a které umožní zadavateli řádně a bez omezení provozovat a používat jednotky na území České republiky, (ii) dodávky náhradních dílů a konstrukčních celků výměnného systému.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/04/2018
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 045-099403

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 10/04/2018
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 21/05/2018
Místní čas: 11:00
VII.2)Další dodatečné informace: