Építési beruházás - 175982-2018

24/04/2018    S79

Magyarország-Kisvárda: Építési munkák

2018/S 079-175982

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kisvárda Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK03984
Postai cím: Szent László utca 7–11.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balogh Tibor
E-mail: baloghtibor@kisvarda.hu
Telefon: +36 45500742
Fax: +36 45405128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kisvarda.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kisvarda.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Kisvárdai UEFA 3-as, MLSZ C kategóriájú labdarúgó sportlétesítmény (Stadion) kivitelezése vállalkozási szerződés keretében

Hivatkozási szám: 75-16-2625
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Kisvárdai UEFA 3-as, MLSZ C kategóriájú labdarúgó sportlétesítmény (Stadion) kivitelezése vállalkozási szerződés keretében

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212224 Stadion építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

4600 Kisvárda, Vár utca 33/A. /945, 0176/1, 0177/1 Hrsz./

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A beruházást a Kormány a 15/2014. (I. 30.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.

Főbb feladatok/mennyiségek:

— Fedett stadion épület kialakítása (6041,7 m2 összterületen) A, B, C és D fedett lelátó kivitelezésével, 2711 db ülőhely + 82 db sajtó ülőhely kialakításával,

— technikai zónák kialakítása az MLSZ infrastruktúra szabályzata szerinti MLSZ D minősítés alapján,

— az MLSZ C előírásai alapján szükséges technikai helyiségek falazott szerkezeteinek kivitelezése,

— D szektort kiszolgáló helyiségek falazott szerkezeteinek kivitelezése,

— közönségforgalmi illemhelyek kialakítása,

— Biztonságtechnikai központ falazott szerkezeteinek kivitelezése az MLSZ C előírásai alapján,

— Sajtó központ, TV stúdió helyiségek falazott szerkezeteinek kivitelezése az MLSZ C előírásai alapján,

— lift kialakítása,

— elsősegély helyiségek (közönség részére),

— eredményjelző kialakítása dokumentáció szerint,

— 105 x 68 m-es élőfüves pálya kialakítása drénezett pályatechnológiával, automata öntözőrendszerrel, pályafűtéssel,

— 1200 Lux teljesítményű pályavilágítás kivitelezése,

— az épület külső díszvilágításának kialakítása,

— a teljes telek kertészeti tereprendezése,

— közönségforgalmi, sportolói, játékvezetői, sajtó és V.I.P. parkolók kialakítása, csapadékvíz elvezetéssel,

— szilárd burkolatú telken belüli szervizút és gyalogutak kialakítása.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 420
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 207-374237

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
14/10/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Penta Industry Kft.
Postai cím: Kerepesi út 52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 025 057 171.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) A II.2.7) pontban megadott 420 nap naptári napokban értendő.

2) A szerződés módosításának időpontja: 2018.02.16.

VII.2.1) pont folytatása:

1.3. A Szerződés 9.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„9.1. A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 2 395 989 857+ 102 450 942 =2 498 440 799 Ft (azaz kettőmilliárd-négyszázkilencvennyolcmillió-négyszáznegyvenezer-hétszázkilencvenkilenc forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”). A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó vállalkozói díjának kidolgozása során figyelembe vette, hogy Megrendelő által kiadott anyagokban (a leírásokban, a tervekben, a kiadott költségvetésben) foglaltakat egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés során minden olyan műszaki tartalmat meg kell valósítania, amelyik bármelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerződés tartalmát képezik, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkák, és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).”.

1.4. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés 9.1.1. pontja az alábbiak szerinti módosul a 3.1. pontban rögzített módosítás okán:

„a) az Első Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói díj 8,452 %-a, azaz nyolc egész négyszázötvenkét ezred százaléka 202 505 717 Ft, azaz kettőszázkettőmillió-ötszázötezer-hétszáztizenhét forint.

b) a Második Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói díj 16,259 %-a, azaz tizenhat egész kettőszázötvenkilenc ezred százaléka 389 575 101 Ft, azaz háromszázmillió-ötszázhetvenötezer-százegy forint.

c) a Harmadik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói díj 10 %-a, azaz tíz százaléka 239 598 986 Ft, azaz kettőszázharinckilencmillió-ötszázkilencvennyolcezer-kilencszáznyolcvanhat forint.

d) a Negyedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói díj 16 %-a, azaz tizenhat százaléka 383 358 377 Ft, azaz háromszáznyolcvanhárommillió-háromszázötvennnyolcezer-háromszázhetvenhét forint.

e) az Ötödik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói díj 13 %-a, azaz tizenhárom százaléka 311 478 681 Ft, azaz háromszáztizenegymillió-négyszázhetvennyolcezer-hatszáznyolcvanegy forint.

f) a Hatodik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói díj 12 %-a, azaz tizenkettő százaléka 287 518 783 Ft, azaz kettőszáznyolcvanhétmillió-ötszáztizennyolcezer-hétszáznyolcvanhárom forint.

h) a Hetedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó 102 450 942 Ft, azaz százkettőmillió-négyszázötvenezer-kilencszáznegyvenkettő forint.

g) a Nyolcadik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói díj 15,837 %-a, azaz tizenöt egész nyolcszázharminchét ezred százaléka 379 448 495 Ft, azaz háromszázhetvenkilencmillió-négyszáznegyvennyolcezer-négyszázkilencvenöt forint.

i) a Kilencedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói díj 8,452 %-a, azaz nyolc egész négyszázötvenkét ezred százaléka 202 505 717 Ft, azaz kettőszázkettőmillió-ötszázötezer-hétszáztizenhét forint.”

1.5. A Szerződés 9.1.6. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Előleg a Nyolcadik Fizetési Mérföldkő teljesítését követően kiállított részszámla összegében kerül elszámolásra.”.

1.6. A 2. számú szerződésmódosítás 2.2.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Vállalkozó 2018. január 18-ai nyilatkozata alapján „a kivitelezés megvalósulását követően az épület állékonyságának a biztosítása és az üzemeltetése érdekében szivattyúzásra nem lesz szükség”.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/04/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212224 Stadion építése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

4600 Kisvárda, Vár utca 33/A. /945, 0176/1, 0177/1 Hrsz./

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beruházást a Kormány a 15/2014. (I. 30.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.

Főbb feladatok/mennyiségek:

— Fedett stadion épület kialakítása (6041,7 m2 összterületen) A, B, C és D fedett lelátó kivitelezésével, 2711 db ülőhely + 82 db sajtó ülőhely kialakításával,

— technikai zónák kialakítása az MLSZ infrastruktúra szabályzata szerinti MLSZ D minősítés alapján,

— az MLSZ C előírásai alapján szükséges technikai helyiségek falazott szerkezeteinek kivitelezése,

— D szektort kiszolgáló helyiségek falazott szerkezeteinek kivitelezése,

— közönségforgalmi illemhelyek kialakítása,

— Biztonságtechnikai központ falazott szerkezeteinek kivitelezése az MLSZ C előírásai alapján,

— Sajtó központ, TV stúdió helyiségek falazott szerkezeteinek kivitelezése az MLSZ C előírásai alapján,

— lift kialakítása,

— elsősegély helyiségek (közönség részére),

— eredményjelző kialakítása dokumentáció szerint,

— 105 x 68 m-es élőfüves pálya kialakítása drénezett pályatechnológiával, automata öntözőrendszerrel, pályafűtéssel,

— 1200 Lux teljesítményű pályavilágítás kivitelezése,

— az épület külső díszvilágításának kialakítása,

— a teljes telek kertészeti tereprendezése,

— közönségforgalmi, sportolói, játékvezetői, sajtó és V.I.P. parkolók kialakítása, csapadékvíz elvezetéssel,

— szilárd burkolatú telken belüli szervizút és gyalogutak kialakítása.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 588
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 498 440 799.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Penta Industry Kft.
Postai cím: Kerepesi út 52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés 8.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Felek a kötbérterhes teljesítési határidőket a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott ütemterv szerint a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az alábbiak szerint határozzák meg:

a) a Létesítmény kivitelezésének 8,452 %-os készültségi foka: Első Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2016.december 23. (kötbérterhes);

b) a Létesítmény kivitelezésének 24,711 %-os készültségi foka: Második Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2017. május 31. (kötbérterhes)

c) a Létesítmény kivitelezésének 34,711 %-os készültségi foka: Harmadik Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2017. július 31. (kötbérterhes)

d) a Létesítmény kivitelezésének 50,711 %-os készültségi foka: Negyedik Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2017. szeptember 13. (kötbérterhes)

e) a Létesítmény kivitelezésének 63,711 %-os készültségi foka: Ötödik Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2017. december 20. (kötbérterhes)

f) a Létesítmény kivitelezésének 75,711 %-os készültségi foka: Hatodik Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2018. január 30. (kötbérterhes)

g) A jelen szerződés módosítással érintett távvezeték kiépítése, figyelembe véve az elmaradó gázüzemű pályafűtési rendszert: Hetedik Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2018. március 19. (kötbérterhes)

h) a Létesítmény kivitelezésének 91,548 %-os készültségi foka: Nyolcadik Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2018. április 19. (kötbérterhes)

i) a Létesítmény átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása, valamint a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése: Kilencedik Fizetési Mérföldkő legkésőbb 2018. május 25. (kötbérterhes).

1.2. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés 8.3.2 és 8.3.3 pontjai a fenti módosítások okán az alábbiak szerint módosulnak:

„8.3.2 A Szerződés az Első, Második, Harmadik, Negyedik, Ötödik, Hatodik, Hetedik, Nyolcadik Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek (részteljesítés), ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

a) a Létesítmény kivitelezésének Első, Második, Harmadik, Negyedik, Ötödik, Hatodik, Hetedik, Nyolcadik Fizetési Mérföldkőnek megfelelő készültségi fokát igazolta, az esetleges hibákat kijavította;

b) azt Megrendelő elfogadta, és az adott Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást.

8.3.3 A Szerződés a Kilencedik Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

a) a Létesítmény átadás-átvételének sikeres lezárását a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Megrendelő igazolta;

b) a Vállalkozó az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott határidőn belül a Létesítmény valamennyi, a Létesítmény alapfunkciójának megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos használatát nem akadályozó hibáját kijavította és hiányosságát pótolta, amelyet a Megrendelő elfogadott, a Vállalkozó a nem jogerős használatba vételi engedélyt megszerezte;

c) a Megrendelő a Kilencedik Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást.”

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont.

A Felek a kivitelezési tervdokumentáció részét képező gáz kivitelei terveket felülvizsgálták, és együttesen megállapították, hogy a szomszédos strand területről elérhető termálvíz hulladék hőjének hasznosításával a későbbi üzemeltetés gazdaságossági szempontokat figyelembe véve hatékonyabban oldható meg. Előbbiek okán a Strandfürdő területéről áthúzott hőszigetelt távvezeték kiépítése szükséges.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 025 057 171.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 498 440 799.00 HUF