Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 181344-2018

26/04/2018    S81

Polska-Warszawa: Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

2018/S 081-181344

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 078-173503)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-246
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: p. Kanclerz Beata Szczucińska
E-mail: international@at.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.at.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa profesjonalnego wyposażenia oświetleniowego i efektów scenicznych

Numer referencyjny: JRP.POIIS.26.1.2018
II.1.2)Główny kod CPV
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa profesjonalnego wyposażenia oświetleniowego i efektów scenicznych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 078-173503

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

Dostawa profesjonalnego wyposażenia oświetleniowego i efektów scenicznych, zgodnie z OPZ:

Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk

1 Pulpit oświetleniowy + monitor + backup typu Node 1

2 Reflektor typu WASH RGBW + haki F60 + linki zabezpieczające + przewód DMX 2 m 26

3 Reflektor ruchoma głowa typu profil z nożami kadrującymi RGBW + haki F60 + linki zabezpieczające + przewód DMX 2 m 26

4 Reflektor profilowy LED,, 25-50 stopni z hakiem na rurę F60, linką, + przewód DMX 2 m + przysłona irys i gobo 20

5 Reflektor LED par/pecet RGBW lub RGBA, + haki F60 + linki zabezpieczające + przewód DMX 2 m 36

6 Naświetlacz asymetryczny LED RGBA + haki F60 + linki zabezpieczające + przewód DMX 2 m 8

7 Listwa LED RGBW ze zmienną optyką + haki F60 + linki zabezpieczające + przewód DMX 2 m 20

8 Reflektor prowadzący z lampą halogenową 2

9 Statyw z płytą obrotową łożyskowany do reflektora prowadzącego z pkt. 8. 2

10 Reflektor typu LED Blinders, + haki F60+ linki zabezpieczające + przewód DMX 2 m 4

11 Statyw oświetleniowy aluminiowy 10

12 Wytwornica ciężkiego dymu 1

13 Wytwornica dymu 2

14 Wytwornica mgły typu hazer 2

15 Wytwornica mokrego śniegu 2

16 Reflektor typu stroboskop RGBW 2

17 Bezprzewodowy odbiornik/nadajnik sygnału DMX 6

18 DMX Splitter 6 wyjść (rozdzielacz sygnału DMX) 6

19 Bramka konwertująca sygnał Art-Net na DMX512 3

20 Regulator 12x3 kW 2

Powinno być:

Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk

1 Pulpit oświetleniowy + monitor + backup 1

2 Urządzenia typu ruchoma głowa WASH RGBW + haki fi 60 + linki zabezpieczające + przewód DMX 2 m 26

3 Urządzenie typu ruchoma głowa profil z nożami kadrującymi RGBW + haki fi 60 + linki zabezpieczające + przewód DMX 2 m 26

4 Reflektor profilowy LED, 22-50 stopni z hakiem na rurę fi 60, linką, + przewód DMX 2 m + przysłona irys i gobo 20

5 Reflektor LED par/pecet RGBW lub RGBA, + haki fi 60 + linki zabezpieczające + przewód DMX 2 m 36

6 Naświetlacz asymetryczny LED RGBA + haki fi 60 + linki zabezpieczające + przewód DMX 2 m 8

7 Listwa LED RGBW ze zmienną optyką + haki fi 60 + linki zabezpieczające + przewód DMX 2 m 20

8 Reflektor prowadzący z lampą halogenową 2

9 Statyw z płytą obrotową łożyskowany do reflektora prowadzącego z pkt. 8. 2

10 Reflektor typu LED Blinders, + haki fi 60+ linki zabezpieczające + przewód DMX 2 m 4

11 Statyw oświetleniowy aluminiowy 10

12 Wytwornica ciężkiego dymu 1

13 Wytwornica dymu 2

14 Wytwornica mgły typu hazer 2

15 Wytwornica mokrego śniegu 2

16 Reflektor typu stroboskop RGBW 2

17 Bezprzewodowy odbiornik/nadajnik sygnału DMX 6

18 DMX Splitter 6 wyjść (rozdzielacz sygnału DMX) 6

19 Bramka konwertująca sygnał Art-Net na DMX512 4

20 Regulator 12x3 kW 2

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 28/05/2018
Powinno być:
Data: 30/05/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/05/2018
Powinno być:
Data: 30/05/2018
VII.2)Inne dodatkowe informacje: