Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 184964-2019

19/04/2019    S78

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 078-184964

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Ferencvárosi Torna Club
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56271041
Postai cím: Üllői út 129.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Péter Ildikó
E-mail: info@fradi.hu
Telefon: +36 19100210
Fax: +36 19100210
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fradi.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Sporttechnológiai fejlesztés

Hivatkozási szám: EKR000152312019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Sporttechnológiai fejlesztés

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 960 703 937.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Ferencvárosi Torna Club Népligeti Edzőcentrum

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ferencvárosi Torna Club Népligeti edzőközpontja területén tervezett hibrid típusú élőfüves labdarúgó sportpályák (Ganz pálya; Center pálya; Száger pálya) kialakításának tervezett sporttechnológiai fejlesztése és a tervezett fűtési alapvezeték teljes cseréje valamint a hőközpont kialakítása az alábbiak és a műszaki leírásban foglaltak szerint:

Ganz pálya: az élőfüves hibrid edzőpálya alapvetően a DIN 18035/4 vetett füves futballpályákra vonatkozó előírásai szerint kerül megépítésére. A 3x15 cm-es rétegrenddel, vízelvezető drén rendszerrel, automata öntözőrendszerrel, folyadékfűtési közegű pályafűtési rendszerrel és a gyepszőnyegborítással készülő élőfüves sportpálya a speciális SIS GRASS PE műfű szálakkal kerül befűzésre.

Center pálya: az élőfüves hibrid edzőpálya alapvetően a DIN 18035/4 vetett füves futballpályákra vonatkozó előírásai szerint kerül megépítésére. A 3x15 cm-es rétegrenddel, vízelvezető drén rendszerrel, automata öntözőrendszerrel, folyadékfűtési közegű pályafűtési rendszerrel és a gyepszőnyegborítással készülő élőfüves sportpálya a speciális SIS GRASS PE műfű szálakkal kerül befűzésre.

Száger pálya: az élőfüves hibrid edzőpálya alapvetően a DIN 18035/4 vetett füves futballpályákra vonatkozó előírásai szerint kerül megépítésére. A 3x15 cm-es rétegrenddel, vízelvezető drén rendszerrel, automata öntözőrendszerrel, folyadékfűtési közegű pályafűtési rendszerrel és a gyepszőnyegborítással készülő élőfüves sportpálya a speciális SIS GRASS PE műfű szálakkal kerül befűzésre.

A pályafüvezés - a műszaki leírásban részletezettek szerint - az alábbi főbb követelmények szerint történik:

— befűzött szálak szélessége min. 1,5 mm,

— szálvastagsága min. 300 micron,

— zsugorodása 8 %

— FIFA 1 Star és FIFA 2 Star követelmény

— dréncsöves szivárgó rendszer

— automata öntöző rendszer

— pályafűtési rendszer

Fűtési munkálatok tételes összefoglalása:

— vezeték hálózat építése 366 fm (többrétegű szigetelt) (+- 10 %)

— alapvezeték hálózat cseréje előre menő és visszatérő (1548 m REHAU INSULPEX DN 90-160)

— kézi árokásás vezetékeknek 60 cm mélységben (327 m3)

— aszfaltvágás és helyreállítás

— szerelő akna építése 9 db (0,6 m x 0,6 m vasbeton)

— lemezes hőcserélők beépítése (3 db)

— kondenzsorok kialakítása (3 db)

— teljesítményfokozó szivattyúk beépítése (9 db)

— mechanikus szabályozó szelepek beépítése (14 db)

— motoros szelepek kialakítása (3 db)

— illesztések kialakítása (hegesztések, forrasztások)

— szerelési munkák

— nyomáspróba

— beüzemelés

Gőzellátási munkálatok tételes összefoglalása:

— meglévő nyomvonal bontása és nagyobb átmérő beépítése (180 m)

— lemezes hőcserélők beépítése (3 db)

— kondenzsorok (3 db)

— motoros szelepek beépítése (3 db)

— gőzosztó építés (1 db)

— kondenz tartály (1 db)

— illesztések kialakítása (hegesztések, forrasztások)

— szerelési munkák

— nyomáspróba

— beüzemelés

A részletes feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az teljesítés időpontja a szerződéskötéstől számítottan / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

Ajánlatkérő a „II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pontban megjelölt 8 hónap alatt 240 naptári napot ért.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 035-077921
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Sporttechnológiai fejlesztés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/04/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EBP Építő Group Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_93199753
Postai cím: Mártírok útja 81/b.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: info@ebpepito.hu
Telefon: +36 704561865
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 960 703 937.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Gépész FMV feladatok, műfű befűzés, pályaépítés.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevő 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § meghatározott adatai:

Nyertes ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: EBP Építő Group Kft.

Székhelye: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 81/b.

Adószám: 24767640-2-11

Ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: EBP Építő Group Kft.

Székhelye: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 81/b.

Adószám: 24767640-2-11

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/04/2019