Árubeszerzések - 210863-2018

17/05/2018    S93

Magyarország-Budapest: Bitumen és aszfalt

2018/S 093-210863

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15575
Postai cím: Bánk bán utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Kinga Júlia
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Telefon: +36 305000175
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.budapestkozut.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Adásvételi keretmegállapodás öntött és hengerelt aszfalt beszerzésére a Budapest Közút Zrt. részére

II.1.2)Fő CPV-kód
44113600 Bitumen és aszfalt
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Aszfalt termékek beszerzése a Budapest Közút Zrt. részére 25 000 tonna becsült mennyiségben, melyből az öntött aszfalt becsült mennyisége 5000 tonna, a hengerelt aszfalt becsült mennyisége 20 000 tonna.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 500 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44113600 Bitumen és aszfalt
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlattevő ajánlatában megajánlott keverőtelep.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A megállapodás nettó 500 000 000 HUF keretösszeggel kerül megkötésre.

A becsült teljes mennyiség öntött aszfalt vonatkozásában 5000 tonna, hengerelt aszfalt vonatkozásában 20 000 tonna.

A beszerzésre kerülő aszfalt termékek:

SMA-8 (mF) 25/55-65.

SMA-8 (mF) 45/80-60.

SMA-11 (mF) 25/55-65.

BBTM 8 B (mF).

BBTM 11 B (mF).

PA-8 50/70.

PA-11 50/70.

Nagyhézagú D max 11 50/70.

IMP 8/11.

AC 16 alap 50/70.

AC 22 alap 50/70.

AC-32 alap (F) 50/70.

AC 11 kötő 50/70.

AC-16 kötő (mNM) 10/40-65.

AC 16 kötő (mNM) 25/55-65.

AC 22 kötő 50/70.

AC-22 kötő (F) 50/70.

AC-22 kötő (mF) 25/55-65.

AC 22 kötő (mF) GmB 45/80-55.

AC-22 kötő (mNM) 10/40-65.

AC-22 kötő (mNM) 25/55-65.

AC-4 kopó 50/70.

AC-4 kopó 70/100.

AC-8 kopó 50/70.

AC-8 kopó 70/100.

AC-11 kopó 50/70.

AC-11 kopó 70/100.

AC-11 kopó (F) 50/70.

AC-11 kopó (mF) 25/55-65.

AC-11 kopó (mF) GmB 45/80-55.

AC-16 kopó (F) 50/70.

AC-16 kopó (mF) 25/55-65.

AC-16 alap-kopó 50/70.

AC-16 kopó (mF) GmB 45/80-55.

MA-4 20/30.

MA-8 20/30.

MA-11 20/30.

MA-11 20/30 szikramentes.

MA-11 (mF) 25/55-65.

MA-11 (F) 10/20.

Nagyhézagú D max MSZ EN 13 108-7 porózus aszfaltok.

Dmax 11,2 mm, ami azt jelenti, hogy a 11,2 mm-es nyílásméretű szitán átesett anyagmennyiség 90-100 % (m%).

2 mm-es nyílásméretű szitán átesett anyagmennyiség 5-25 % (m%)

0,063 mm-es nyílásméretű szitán átesett anyagmennyiség 2-10 % (m%)

Legnagyobb szabadhézag-tartalom Vmax= 30 %.

Legkisebb szabadhézag-tartalom Vmin= 10 %.

Legkisebb kötőanyag-tartalom Bmin= 3,0 %.

Valamennyi aszfalt típus biztosítása az év minden napján szükséges, hétvégéket is beleértve - kivéve ünnepnapokon.

Egyedi esetben, sürgős forgalombiztonsági körülmény, illetve havária esetén Ajánlatkérő a meghatározott időpontoktól függetlenül igényelhet aszfaltot Ajánlattevőtől.

Haváriának minősül az úthálózat üzemeltetése során bekövetkező olyan - nem tervezett, véletlenszerűen bekövetkező - esemény, veszélyhelyzet mely a forgalom vagy a környezet biztonságát oly mértékben veszélyezteti, hogy közlekedési baleset következhet be, illetve, ha olyan jellegű baleset vagy környezeti kár következett be, mely katasztrófahelyzetet okoz vagy okozhat.

Az aszfalt kiadását Ajánlatkérő naponta kétszer igényli, jellemzően az alábbi időtartamokban:

— A kért napi mennyiség 75-80 %-át reggel, 07:00 és 08:00 óra között,

— 20-25 %-át este, november 01.-április 30. 22:00 és 23:00 óra között, míg május 01.-október 31. 21:00 és 23:00 között.

A várható napi felhasználás munkanapokon:

— téli időszakban (november - február között) 30-50 tonna,

— tavasztól őszig 50-100 tonna.

Amennyiben napi 100 tonna feletti megrendelés szükséges, Megrendelő az igényelt aszfalt mennyiségek ütemezését előzőleg egyezteti Szállítóval.

Minőségi követelmények:

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301-1) Útügyi Műszaki Előírás Aszfaltbeton (AC)

e-UT 05.02.13 (ÚT 2-3 301-5) Útügyi Műszaki Előírás Zúzalékvázas masztixaszfalt (SMA)

e-UT 05.02.14 (ÚT 2-3 301-6) Útügyi Műszaki Előírás Öntött aszfalt (MA)

MSZ EN ISO 9001 tanúsítás, vagy azzal egyenértékű tanúsítás.

MSZ EN ISO 14001 tanúsítás, vagy azzal egyenértékű tanúsítás.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Mobil vagy telepített aszfaltkeverő telepi kiszolgálás (mindkét aszfalt típus egyidejű kiszolgálásának) távolsága közúton ajánlatkérő 1107 Budapest, Bihari út 2-4. szám alatt lévő telephelyétől / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 023-048068
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Adásvételi keretmegállapodás öntött és hengerelt aszfalt beszerzésére a Budapest Közút Zrt. részére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/04/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építő Kft.
Postai cím: Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 500 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 500 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Swietelsky Magyarország Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.; Adószám: 14300327-2-44).

STRABAG Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület); Adószám: 12961555-4-43).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/05/2018