A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 214795-2019

10/05/2019    S90

Magyarország-Győr: Parkolóház építése

2019/S 090-214795

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_21314713
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pápai Gábor
E-mail: papai.gabor@gyor-ph.hu
Telefon: +36 96500270
Fax: +36 96500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gyor.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Győr PAMOK parkolólemez

Hivatkozási szám: EKR000424172018
II.1.2)Fő CPV-kód
45213312 Parkolóház építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés PAMOK - Győr közcélú parkolási infrastruktúrájának fejlesztése keretében parkolólemez, ideiglenes parkoló és belső parkoló kivitelezésére

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 295 100 731.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213312 Parkolóház építése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, 9024 Győr, Vasvári P. u, 4125/2 hrsz; Győr, 4127/5 hrsz és 4121/14, 4121/10, 4121/13 hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Parkolólemez: engedélyköteles, engedély rendelkezésre áll

Az építés helye: 9024 Győr, Vasvári P. u, 4125/2 hrsz

A telek területe: 22 482 m2

Tervezett nettó alapterület: 11414,72 m2 (fszt: 3818,76 m2, em.: 3768,91 m2, tetősz.: 3827,05 m2)

A tervezett építménymagasság: 6,92 m

Monolit vasbeton szerkezetépítés: több mint 3000 m3 beton bedolgozásával.

Tervezett parkolószám a parkolólemezben: 359 db

Tervezett parkolószám a telken: 560 db - melyből 12 db mozgáskorlátozott parkolóhely A telek Győrben, a Vasvári Pál utca mentén található, a Szent Imre úttól egészen a Tihanyi Árpád útig elnyúlik, szinte körbe öleli a Rendelőintézet épületét és benyúlik az Erzsébet ligetbe is. A telek közepén található a tervezési terület, a Vasvári Pál utcával párhuzamos két parkolóutca területe, mely kiegészül a Vasvári Pál utcáról nyíló kórházi behajtóig eső terület minimálisan szükséges átalakításával. Az épület közepén, a kórház felőli oldalon kerülnek kialakításra a kiszolgáló és üzemi helyiségek, WC és a lépcsőházak, így ezek a Kórház és a Rendelőintézet felől a teljes forgalom keresztezése nélkül elérhetőek. Az épület alsó két szintjén parkolóhelyenkénti foglaltság-érzékelés és ledes egyedi kijelzés létesül, mely megkülönbözteti a speciális parkolóhelyeket.

Kórház, belső parkoló: nem engedélyköteles (nem közforgalom számára megnyitott, sorompóval elzárt)

Tervezett parkolószám: 132 db, ebből többletparkolóhelyek száma 41 db

A Győr, 4127/5 hrsz alatti területen a kórház területén belül, zöldterület igénybevételével történik az új parkolótér építés/bővítés. A területen belül meglévő parkolótérrel azonos paraméterekkel, a meglévő területtől északi irányban kerül elhelyezésre az új parkolási felület. Az új és a meglévő parkoló tér összekötésre kerül, két irányú gépjármű átjárás biztosításával. Az új parkoló tér külső közlekedési feltárása a Szent Imre út irányából a meglévő és külön felújításra tervezett burkolatokon keresztül történik. A telken belüli tervezési terület határán a külső közterület irányába ma is található egy kapu, ami általában zárva van. A fejlesztést követően ez a terület tolókapuval és sorompóval kerül ellenőrzött kinyitásra.

Ideiglenes parkoló: nem engedélyköteles (sorompóval elzárt).A parkoló kialakítása a 4121/14 hrsz-ú ingatlanon történik. A telek megközelítése gépjárművel a 4121/10 hrsz-ú útról történik. Az út csatlakozása a Szent Imre útra jelenleg elzárt a Szent Imre út 45-53. számú társasház által. A parkoló kialakítás idejére ez a lezárás megnyitásra kerül és a Szent Imre út felől jobbra kisívben történő behajtással megoldható lesz a 4121/10 hrsz-útra való ráhajtás, illetve ugyanitt a kihajtás is csak jobbra. A gyalogos forgalom a parkolóból a 4123/37 hrsz-ú ingatlanon keresztül történik a telken álló mosoda előtt a kórház irányába. Az ideiglenes parkolón kb. 250 férőhely alakítható ki.

A munkaterület átadása két ütemben történik:

Első ütemben az ideiglenes parkoló munkaterület-átadására kerül sor a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül. A második ütemben az ideiglenes parkoló sikeres műszaki átadás- átvételének napján (a vállalkozási szerződés 4.4. pontja szerint) a parkolólemez és a kórház belső parkolóját érintő munkaterület átadása is megtörténik

Kötbérterhes részhatáridők: - Az 1. ütemben történő munkaterület átadásától számított 20 naptári nap, mely az ideiglenes parkoló sikeres műszaki átadás-átvételének legkésőbbi napja. - Az 1. ütemben történő munkaterület átadásától számított 70 naptári nap, azzal, hogy a Belső Parkoló műszaki átadás-átvétel kezdő időpontja nem lehet későbbi, mint a munkaterület átadásától számított 60. nap

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. szerz. telj-ben részt vevő M2.2) pontban előírt szakember szakmai többlet tapasztalata / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2. Projektterv minősége / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Ütemterv minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Organizációs terv minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.részszempont MSZ 28001 (OHSAS18001) megléte / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Becsült értéknél - II.1.5), II.2.6) pontokban - technikai érték került megadásra.

II.2.5) pont esetében:

— Pontszám 0-10-ig,

— Módszer:

– 4.é.sz.: fordított arányosítás;

– 3.é.sz.: pontozás igen 10 pont, nem 0 pont;

– 2.1 arányosítás, 2.2 pont-hozzárendelés KD szerint

– 1.é.sz: egyenes arányosítás;

Valamennyi é.sz-ra vonatkozó előírás az ajánlati dokumentációban találhatók.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 163-371779
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 28047/2019.
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés PAMOK

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/04/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 540 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 295 100 731.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber utca 1. Adószám: 11469830244

Ajánlattevők:

Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., 9400 Sopron, Ipar körút 13. adószám: 11121426208

WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber utca 1. Adószám: 11469830244

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásnak határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

Folytatás a VI.3) ponthoz:

16. A megvalósítandó építési beruházás műszaki és térbeli-időbeli organizációs szempontból egy egységet képez, így nem biztosított a részajánlattétel lehetősége, illetve a gazdasági, műszaki és minőségi szempontokat figyelembe véve sem ésszerű azok megbontása. A parkolólemez és a kórház területén belüli belső parkoló építés során az építési területeken meglévő, ugyanazon közmű vezeték kiváltásának összehangolása (hőtáv) műszakilag összeköti a beruházási elemeket. Mivel a parkolólemez építése során jelentős számú felszíni parkoló használata megszűnik (több, mint 180 db), ezért a kórház zavartalan működése és a betegek parkolásának biztosítása érdekében az ideiglenes parkoló kialakításának közvetlenül meg kell előznie a parkolólemez beruházás munkaterület átadását.

Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, így a közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő. 16. 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a szakmai ajánlatot (árazott költségvetés, értékelési szempont alá eső iratok (projektterv /organizációs és ütemterv/, szakember bemutatása és többlettapasztalatot igazoló önéletrajza saját kezűleg aláírva, MSZ 28001 (OHSAS18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási rendszer szerinti tanúsítvány vagy a 321/2015 (X.30.) Korm.r. 24.§ (3) bek. szerinti egyenértékű dokumentum benyújtása) kér be ajánlatkérő.

17. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között eltérés van, úgy a felhívás az irányadó.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/05/2019