Építési beruházás - 223871-2019

15/05/2019    S93

Magyarország-Balatonfüred: Többfunkciós épületek kivitelezése

2019/S 093-223871

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_95276333
Postai cím: Zákonyi Ferenc utca 2.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kollár Lajos
E-mail: ginop@mvszkikoto.hu
Telefon: +36 14606925
Fax: +36 14606925
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hunsail.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000570332019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000570332019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Balatonfüredi megállópont létesítése 2.

Hivatkozási szám: EKR000570332019
II.1.2)Fő CPV-kód
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Balatonfüredi megállópont létesítése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 3
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Parti létesítmények kivitelezése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213313 Pihenőhelyi épület kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

8230 Balatonfüred, Széchenyi István utca 24. hrsz: 18/6

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Balatonfüredi Megállópont fejlesztés során megvalósuló kikötői épület építése a rendelkezésre álló engedélyek és tervdokumentáció alapján. Főbb beruházási paraméterek:

Az építési tevékenység: új szolgáltató és kiszolgáló épületek létesítése a beruházás keretei között megvalósuló új kikötőhöz, a szükséges bontási munkákkal, útépítéssel, kerítés építéssel, közművekkel, utcabútorok elhelyezésével és növénytelepítéssel a kiviteli terv szerint.

A kikötőépület földszint + 2 szintes, 1490 m2 nettó hasznos alapterületű, amely kiegészül 190 m2 terasszal.

Az épületnek számos, különböző rendeltetésnek kell otthont adnia.

A Kikötőépület mellett melléképületek is helyet kapnak. Egy hulladéktároló, egy kerékpártároló, vegyi WC tároló, gépészeti és elektromos melléképület is részét képezi a parti építésnek. A melléképületek nettó hasznos alapterülete mintegy 58 m2. A parti építés részét képezik a meglévő létesítmények (épületek, közművek) bontása.

Parkolás céljából a területen 77 db szgk. parkoló létesül. A parkoló területének növelése céljából a kerítés áthelyezésre kerül. A parklóban egyes fák kiemelt védelme miatt parkolóhelyek elhagyásra kerültek és „zöld”kazetták kerültek betervezésre.

Egyéb paramétérek:

Kikötői épületek (Főépület és Melléképület)

Út- és parkoló építés

Parkolás céljából a területen 77 db szgk. parkoló létesül. A parkoló területének növelése céljából a kerítés áthelyezésre kerül. A parklóban egyes fák kiemelt védelme miatt parkolóhelyek elhagyásra kerültek és „zöld” kazetták kerültek betervezésre.

Az útépítési terv az alábbi közlekedési rendet tételezi fel: Az Anna sétány felől a Balaton felőli kapun át elsősorban befelé közlekedés van. Ennek megfelelően van a 45o-os parkoló kialakítva az épület mellett. A manipulációs téren keresztül, a camping oldalán át van a kifelé közlekedés. Mindkét Anna sétány felőli kapu, (a camping felőli és a Balaton felőli) kétirányú közlekedésre van kialakítva. A burkolt felületek betonelemes térkő burkolattal kerülnek ellátásra, 5340 m2 felületen. Parti terület csapadékvíz elvezetés

A burkolt felületek csapadékvíz-elvezetése zárt szelvényű csatornával és víznyelőkkel kerül kialakításra. A befogadóként felhasznált Balatonba való bevezetés előtt olajfogó alkalmazása szükséges

Parti terület szennyvíz elvezetés

A terület szennyvízelvezetése ugyancsak zárt szelvényű csatornával kerül kialakításra. Befogadóként a kemping meglévő belső hálózata lett felhasználva, illetve a kemping átemelője továbbítja a keletkező szennyvizet a Tihanyi műút felé a befogadóba

Parti terület vízellátás

A tervezett kikötő és parti létesítmények vízellátását az Anna sétányon (64/5 hrsz.), a kemping és az OTP üdülő közötti területen haladó NA100 szelvényméretű gerincvezetékre való csatlakozással terveztük meg

Parti terület elektromos energia ellátása

A kikötő energia vételezésére önálló vételezési pont kerül kialakításra (ahová az E.ON közvetlenül fogja az energiát szolgáltatni). Az előzetes energiamérleg elkészítése után az energia igény bejelentésre került az áramszolgáltatónak (E.ON Hungária Zrt.).

Parti terület térvilágítás (világítási rendszer építése lámpatestekkel)

A terület térvilágítása a parkolók, útpályák, gyalogos közlekedési felületek és mólók vonatkozásában épül ki.

Parti terület vagyonvédelem

A tervezési területen több részre bontott gyengeáramú rendszerek kerülnek telepítésre (beléptető rendszer, CCTV rendszer, kaputelefon rendszer, kültéri WIFI)

Parti terület kert építés

Növénytelepítés vonatkozásában mintegy 11 db fa (sorfák) ültetésére kerül sor, illetve mintegy 2800 m2 terület gyepesítésére kerül sor.

A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, tartalékkeret alkalmazásával.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlattevő ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár, mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására.

Karakterkorlátozások miatt folytatás az I. rész: „II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:” pont

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A jótállás időtartama (min. 36 hó-max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő,a felhívás M2.a) pontjában meghatározott szakemberek előírt szakmai tapasztalatánál nagyobb tapasztalat egész hónapban (min:0,max: 36) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő,a felhívás M2.b) pontjában meghatározott szakember előírt szakmai tapasztalatánál nagyobb tapasztalat egész hónapban megadva (min:0,max:36) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 13
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.2-15-2016-00013 - Balatonfüred megállópont

GINOP 7.1.9.-17-2018-00026

II.2.14)További információk

Karakterkor. miatt a „II.2.4)” folytatása:

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Úszómű létesítése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45248400 Kikötőhely, rakodópart építése
45241300 Móló építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

8230 Balatonfüred, Széchenyi István utca 24. hrsz: 18/

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Balatonfüredi Megállópont fejlesztés során megvalósuló kikötői úszómű építése a rendelkezésre álló engedélyek és tervdokumentáció alapján. Főbb beruházási paraméterek:

A tervezett kikötőbővítés -a meglévő kikötő területét magába foglalva- jelentősebben a nyíltvíz felé és DNy-i irányban történik, 116 × 244 m vízterületen.

A tervezett kikötőben elemekből összeállított, alumínium szerkezetű, fa járófedélzettel rendelkező, polietilén úszótartályos, 1256 m2 össz. járófelületű, kikötői úszómű kerül telepítésre.

Úszó móló (50 cm-es úszásmagasság):

Bejárómóló: 2,5 m x 12,0 m

Vendégmóló 2,0 m x 12,0 m

Vendégmóló 2,0 m x 6,0 m

Bejáró 2,0 m x 4,0 m

Segédmóló: 8,0 m x 0,6 m

9,0 m x 0,6 m

10,0 m x 0,75 m

11,0 m x 0,75 m

Menekülő lépcső

A bejárómólón és a vendégmólón kapnak helyet az előírások szerinti kikötői berendezések és életmentő felszerelések.

Kikötői berendezések

— Kikötési segéd szerkezetek

— Áram és ivóvíz vételezési modulok és vezetékek

— Vízimentő felszerelések

— Tűzóltó készülékek

— Térvilágítás

— Elektromos meghajtású vízijármű akkumulátor töltő hely

— Vagyonvédelmi berendezések

A „Megállópont” létesítésének egyik alapvető célkitűzése az evezős túrázók fogadóhelyének kialakítása. Ezért a partfal keleti szakaszára épülő úszómóló és merülő sólya létesül.

Az úszóműrendszer egyes elemei speciális acélbetétes gumi kapcsolóelemekkel kapcsolódnak egymáshoz a hullámzás, valamint a különböző statikus és dinamikus terhelések tűrésének érdekében. Az úszóműnek alkalmasnak kell lennie a használatbavételhez szükséges engedélyek megszerzésére.

A deszkázat aluszegecses rögzítésén túl, minden más rögzítés A2-es minőségű rozsdamentes csavarokkal történik.

Úszómű telepítése esetén a mederhez való rögzítést acél cölöpökkel. Az úszómólók az igénybevételeknek megfelelően Ø219x6,3 mm, ill. 324x8 mm-es acélcső cölöpökkel rögzítettek. A cölöpöket görgős keretek kapcsolják az úszóműrendszerhez, a vízszint változásának követése érdekében.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák.

A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, tartalékkeret alkalmazásával.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, Ajánlattevő ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár, mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására.

A szerződés-tervezetben nevesített jogcímeken felül Ajánlattevő egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt. Ajánlattevő sem az ajánlattétel során, sem a későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A jótállás időtartama (min. 36 hó-max. 60 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A felhívás M2.c) pontjában meghat.,a megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztv. szakemb. úszótartályos úszómű rendszerek telepítésében szerzett gyak. egész hónapban megadva (min:0,max:36) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 13
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.2-15-2016-00013 - Balatonfüred megállópont

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kikötő építése

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45242200 Sporthajókikötő építése
45243000 Parti védművek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

8230 Balatonfüred, Széchenyi István utca 24. hrsz: 18/

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Balatonfüredi Megállópont fejlesztés során megvalósuló kikötői létesítmények építése a rendelkezésre álló engedélyek és tervdokumentáció alapján. Főbb beruházási paraméterek:

A tervezett kikötőbővítés -a meglévő kikötő területét magába foglalva- jelentősebben a nyíltvíz felé és DNy-i irányban történik, 116 × 244 m vízterületen.

A tervezett kikötőmedencét új mólók zárják körbe, Ny felől 40 m széles kikötőbejárat és az ÉK-i szegletben a part és a móló között 11,5 m széles (vízáramlást lehetővé tévő) megszakításokkal.

A tervezett új hullámtörő móló partvonaltól mérve 245 m-re nyúlik be a Balatonba.

A nem járható hullámtörő kőmóló (K-i) és a mellé épített úszóművek a vitorlázók számára elkülönített megközelítést ad a várakozó hajókhoz.

A járható betonmóló (Ny-i) a kikötőmedence védelme mellett, a kemping főútja felőli gyalogos közlekedést teszi lehetővé a vitorlázók zavarása nélkül.

Tervezett létesítmények:

Járható kőmóló, Ny-i móló: cölöpjáromra ültetett előregyártott vb. szerkezet, 2,7 m széles gyalogos közlekedő felülettel, 0,3x0,5 m-es vb. hullámtörő gerendával, a nyíltvíz felé, a cölöpök előtt és között hullámtörő kőszórással

Hullámtörő kőmóló, K-i móló: vízépítési terméskőből épülő kőhányásgát, 2,0 m széles koronája rendezetlen, nem járható

Partfal: A tervezett partvédőmű 30x30 cm vb. cölöp és vb. pallóval lezárt függőleges partfal.

Daru: A hajók vízre tételhez 10 t teherbírású fixen telepített daru a partfal mentén.

Sólya: Elsősorban a nem tőkesúlyos kishajók vízre tételéhez és kivételéhez készülő, rámpás vasbeton „U” szelvényű műtárgy.

Hajózást irányító jelzések, bejárati jelzések

Elektromos energia ellátás és térvilágítás

Főbb tájékoztató mennyiségek:

Tervezett mólók:

— Ny-i. járható móló hossza: 194 m

— K-i hullámtörő hossza: 326 m

Beépítendő kőmennyisége: 13 000 m3

Mederkotrás mennyisége: 12 500 m3

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák.

A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, tartalékkeret alkalmazásával.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlattevő ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár, mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására.

A szerződés-tervezetben nevesített jogcímeken felül Ajánlattevő egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt. Ajánlattevő sem az ajánlattétel során, sem a későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A jótállás időtartama (min. 36 hó-max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő, a felhívás M2.d) pontjában meghatározott szakember előírt szakmai tapasztalatánál nagyobb tapasztalat egész hónapban megadva(min:0,max:36) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő,a felhívás M2.e). pontjában meghatározott szakember előírt szakmai tapasztalatánál nagyobb tapasztalat egész hónapban megadva(min:0,max:36) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 13
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.2-15-2016-00013 - Balatonfüred megállópont

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi ajánlati rész vonatkozásában:

1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó,és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§(1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.

Ajánlattevő,alvállalkozó,és alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő a Kbt.64. §-ban foglaltaknak megfelelően élhet az öntisztázás lehetőségével. Ebben az esetben a gazdasági szereplő a megbízhatóságát alátámasztó jogerős határozatot az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.

2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében,illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:

1. Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt.67.§(1) bekezdése,valamint a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról (továbbiakban Kr.) 2.§ (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1) és (2) bekezdésének a hatálya alá.

A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67.§(1)-(3) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§-a és a 4.§(1) bekezdése.

Ajánlatkérő felhívására a legkedvezőbb ajánlatot tevőnek, valamint ha ajánlatkérő felhívja, akkor az őt követő ajánlattevő(k)nek a Kbt. 69.§(4)-(7) bekezdése szerint be kell nyújtania Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Kr.8.§-a, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Kr.10.§-a szerinti iratokat/igazolásokat a Kr.12.§-ban és a 14-16.§-okban foglaltak figyelembevételével.

Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani azon nyilatkozatát, miszerint nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62.§(1)-(2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt.67.§(4) bekezdés, tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15.§(2) bekezdésében foglaltakra). A Kr.15.§(1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában csak az EEKD dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62.§(1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlatkérő a Kbt. 69.§(11) bekezdését,valamint a Kr.1.§(3) bekezdését megfelelően alkalmazza.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás,úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

2. Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy szerepel a vonatkozó névjegyzékben, illetve nyilvántartásban, vagy rendelkezik az előírt engedéllyel,jogosítvánnyal,vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának,illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő Kbt.69.§(4) bekezdése szerinti felhívására a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást,vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek be kell csatolnia az EEKD-t, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: #).

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások (Valamennyi rész vonatkozásában irányadó követelmények):

P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattevő részére a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— számla száma,

— mióta vezeti a számlát,

— a számlán a jelen felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állítás. („Sorba állítás”: a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalom szerint.)

A nyilatkozatok - a különböző banki gyakorlatnak megfelelően - eltérő formájúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű és maradéktalan választ kell adnia az eljárást megindító felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére, ilyenként fogadja el az ajánlatkérő azon pénzügyi intézményi nyilatkozatot is, amely „sorba állítás” helyett „sorban állás” hiányára vonatkozóan tartalmaz közlést.

Ajánlattevőnek továbbá nyilatkozatot kell benyújtani arra vonatkozóan, hogy valamennyi - a vizsgált időszakban létező, illetve létezett - számlaszámára vonatkozóan benyújtotta a pénzügyi intézményi nyilatkozatokat. Megszűnt pénzforgalmi számla esetén bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható a minimumkövetelmény alátámasztására.

P/2. A Kr. 19. § (1) b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegforduló nappal lezárt, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje - a számviteli törvénynek megfelelő beszámolójának egyszerű másolatát a kiegészítő melléklet nélkül (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimum-követelmények tekintetében.

Ha az ajánlattevő a P2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő ebben az esetben az ajánlattevő pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt (működés kezdetétől az ajánlattételi határidő lejártáig) a közbeszerzés tárgyából (építési beruházás megvalósítása)- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri, vagy meghaladja az I. rész esetén) 500 000 000,- HUF (ötszázmillió forint) összeget, II. rész esetén 120 000 000,- HUF (százhúszmillió) összeget, a III. rész esetén 350 000 000,- HUF (háromszázötven) összeget, [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdése].

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ha az ajánlattevő a P2.) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése].

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P1.) és P2.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Valamennyi rész vonatkozásában irányadó követelmények:

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármelyik, a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapban vezetett pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján az adózott eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év közül egynél több üzleti évben negatív volt.

Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján (http://e-beszamolo.kim.gov.hu) megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Az Ajánlatkérő az egyéni vállalkozók esetében a személyi jövedelemadó bevallások egyszerű másolatban történő csatolását írja elő, melyek vonatkozásában a vállalkozói osztalékalap tételsort vizsgálja az alkalmasság megítélésekor [Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont].

Ha az ajánlattevő a P.1./ pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet

19.§ (2) bekezdése]

Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7)-(8) bekezdései, valamint a (11) bekezdése is irányadó.

Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

ATnek be kell csatolnia az EEKD-t,amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az AT egyszerű nyilatkozatát (IV.rész: #).

A Kbt.69.§(4) bek.e alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT,illetőleg adott esetben a Kbt.69.§(6) bek.alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az utólagos igazolási kötelezettség körében,a műszaki,illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások (Valamennyi rész vonatkozásában irányadó köv.):

M.1.) A 321/2015.(X.30.) Korm.rend. (a továbbiakban „Kr.”) 21.§(2) bek.a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban teljesített,de legfeljebb a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben megkezdett,legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése az AT,illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr.22.§(3) bek.szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább

A szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét,

Az építési beruházás tárgyát és mennyiségét,

A teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét,továbbá

Az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A csatolt igazolás(ok)ból derüljön ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés!Amennyiben az AT a referenciát közös ATként/alvállalkozóként teljesítette,úgy ajánlatkérő a Kr.22.§(5) bek.-ének megfelelően jár el.Olyan referenciák esetében,melyek nem felelnek meg a Kr.22.§ (5) bek.-ének,úgy a ref.-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie,hogy az AT a ref. mely részeit teljesítette,megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t,tekintettel arra,hogy ajánlatkérő ilyen ref. benyújtása esetén kizárólag a ref.munkának az AT által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata soránAz Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 24.§ (1) bek.-e szerinti igazolásokat is elfogad az M.1.) pontban meghat. igazolási módok helyett,illetve mellett.

Az AT az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt.65.§ (10) bek.-e szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.

M.2./ A 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 21.§(2)bek.ének b) pontja alapján ATnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:

— a szakember neve,Azon a szakembernek (szervezetnek) felelősnek a megnevezését,akit az M.2.pontjában,előírt alkalmassági követelmények igazolásaként bemutat

— annak a pozíciónak [a)-e)] a megjelölése,amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,

— nyilatkozat arról,hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog.

A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:

— a szakember felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamaranevéről,elérhetőségéről vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és tapasztalatot igazoló dokumentum(ok) másolatát.

Karakterkorlátozások miatt folytatás a VI.4.3. pontban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:

M/1. nem rendelkezik jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, de legfeljebb a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben megkezdett, alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával:

I.rész esetén:

M1.a) legalább egy darab, összesen legalább 3800 m2 térkőburkolat építést is tartalmazó, az szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített épülethez kapcsolódó építési beruházás megvalósítására vonatkozó referenciával, amely a térburkolás mellett legalább az alábbi munkarészeket is tartalmazza:

— közművezeték/csatorna építési és bontási munka,

— világítási rendszer építése lámpatestekkel,

— - sorfák növénytelepítése.

M1.b) legalább egy darab olyan befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített építési beruházás megvalósítására vonatkozó referenciával, amely legalább nettó 1100 m2 összalapterületű és legalább kétszintes épület építésére vonatkozik.

II.rész esetén:

M1.c) az elmúlt 8 évben legalább 1db, szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített építési beruházás megvalósítására vonatkozó referenciával, mely tartalmazott alumínium szerkezetű, legalább 880 m2 járófelületű, kikötői úszómű építési-telepítési munkarészt.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

III. rész esetén:

M1.d) legalább egy darab olyan befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített építési beruházás megvalósítására vonatkozó referenciával, amely legalább 9 000 m3 mederkotrást tartalmazott.

A referenciaértékek max. 3 szerződésből teljesíthetőek.

M2. nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:

I.rész esetén:

M2.a) legalább 1 fő felelős építési műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultsággal rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimumkövetelménnyel és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M2.b) legalább 1 fő felelős építési műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti MV-G jogosultsággal rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimumkövetelménnyel és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

A fentiekben megjelölt szakember tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem írt elő, azt a 3. sz. értékelési szempont keretében értékeli.

II.rész esetén:

M2.c) legalább 1 fő, a 13/2001. (IV.10) KöViM rendelet 4. § (8) és (9). bekezdésekben meghatározott, úszó létesítmény átépítésének és építésének irányítására és ellenőrzésére jogosult felsőfokú szakirányú végzettségű vagy középfokú szakirányú végzettségű műszaki vezető, akinek legalább 5 éves hajóépítő, hajó javító üzemben szerzett szakirányú, vagy a hajózásban fedélzeti tiszti illetve gépüzemi beosztásban szerzett gyakorlatattal rendelkezik.

Karakterkorlátozások miatt folytatás a VI.4.3. pontban.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi rész esetén: késedelmi és meghiúsulási kötbér,hibás teljesítési kötbér,jótállás (min.36 hónap).

Fő finanszírozási feltételek:

Vállalkozó a Kbt.135.§(7)bek.szerint a vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti.Amennyiben ajánlattevő kéri az előleg kifizetését,úgy azt ajánlatkérő legkésőbb az építési munkater. átadását követő 15 napon belül kifizeti.

Tartalékkeret: I.rész: nettó 50M Ft,II.rész: nettó 10M Ft,III.rész: nettó 30M Ft.

Megrendelő a szerződés szerinti vállalkozási díjat a Ptk.6:130.§(1)és(2) bek.alapján,illetve a Kbt.135.§ alapján,valamint az alkalmazandó 322/2015.(X.30.) Korm.rend.ben meghatározott feltételek szerint teljesíti.

Esedékesség: Vállalkozó a meghatározott vállalkozói díj tekintetében 7db számla,azaz 1db előleg-számla,5db részszámla és 1db végszámla benyújtására jogosult.

A tartalékkeretre és az esedékességre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

Finanszírozás módja: utófinanszírozás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/06/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/06/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő

Órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

— AK a közbeszerzési dokumentumot a gazdasági szereplők részére a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR),a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi hozzáférhetővé.A közbeszerzési eljárás EKR azonosító száma: EKR000570332019

— AK helyszíni bejárást tart: 2019. május 23. 11:00óra,Találkozás:8230 Balatonfüred, Széchenyi István utca 24,Camping bejárat,

— A IV.2.6) pontban 2 hóban megadott időtartam 60 nap időtartamot jelent.

Az AK kizárja az eljárásból azt az ATt,alvállalkozót,az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (vagy személyt),aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be,

— ATnek ajánlatát a jelen felhívásban és a közb.dokumentumban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania,

— Nyertes ATnek az I.rész esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszernek való megfelelőséget igazoló,független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű),„Közműhálózatok építése”,„épületek építése” és „útépítés” érvényességi területre kiterjedő,érvényben lévő tanúsítvánnyal,vagy mindezek hiánya esetén a hivatkozott környezetvédelmi vezetési rendszerrel egyenértékű azon környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását,amelyeket az AT a teljesítés során alkalmazni tud,

— AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§.szerint biztosítja.AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan,ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.Ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,a gazdasági szereplővel kapcsolatos valamennyi előírt dokumentumot a hiánypótlásban be kell nyújtani,

— Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt.66.§.(5) bek.szerinti felolvasólapot,az AT Kbt.66.§ (2) bek.,valamint 66.§ (6) bek.szerinti nyilatkozatát.A Kbt.66.§ (6) bek.szerinti nyilatkozatot nemleges esetben is be kell nyújtani,

— AT szakmai ajánlatát az árazott költségvetési főösszesítő és tételes árazott költségvetés benyújtásával,valamint az értékelési szempontokra tett vállalások felolvasólapon történő megadásával adja meg,valamint a környezetvédelmi előírásokat vállalni kell

— Közös ajánlattételre a Kbt.35.§ és a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (EKR rendelet) előírásait,valamint a közb.dokumentum előírásait kell alkalmazni

— Az ajánlatokat az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) kell benyújtani az EKR rendeletben és a közbeszerzési dokumentumban előírtak szerint,

— AK felhívja a figyelmet az EKR rendelet 11.§ (1) és (4),valamint a 13.§ (3) és (4) bekezdéseire,

— Az ajánlattétel nyelve a magyar,

— AK a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 30.§ (4) bek.alapján az ATk alkalmasságának feltételeit és igazolását szigorúbban állapította meg a P1-P2,M1-M2.pontjainak vonatkozásában,

— AK nem teszi lehetővé,hogy a nyertes AT/ATk a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet hozzon/hozzanak létre,

— Az ajánlati ár értékelése: fordított arányosítással,minőségi értékelési szempontok értékelése: egyenes arányosítással a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint; Adható pontszám 0-100,

— AK az eljárás során alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját,

— AK az ajánlatok bírálata és értékelése tekintetében él a Kbt.81.§ (4)-(5) bek.szerinti lehetőséggel,

— Valamennyi időpont: közép-európai (helyi) idő szerint értendő,

— Irányadó jog: a felhívás feladásának napján hatályos Kbt.vonatkozó előírásai,valamint végrehajtási rendeletei és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet,

— FAKSZ: Dr.Komlódi András; Lajstromszám: 00228.

AT=AT

AK=AK

KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMAZNAK

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § alapján

III.1.3. pont folytatása:

A „III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság” pont „A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:” bekezdésének folytatása:

Csatolni kell továbbá az ajánlathoz a szakember által aláírt önéletrajzot az alábbi tartalommal:

— a szakember neve,címe,

— a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése,annak érdekében,hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja

(AT szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen.A benyújtott önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények teljesülése,és a 3.értékelési részszempontra vonatkozó adatoknak.A szakmai tapasztalat számításánál az Ajánlatkérő a párhuzamos feladat ellátás esetén (azonos időszakban végzett munka) csak egy munkát vesz figyelembe.

A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenységvégzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend.40.§ és 41.§-aiban foglaltakra.

Az M2.a-b) és d-e) pont szerinti szakemb. a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kam.,illetve a Magyar Építész Kam. nyilv.-ban.

Amennyiben a bemutatott szakember a kam. nyilv.-ba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik,a kam. reg. elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt.131.§(4)bek.alapján,melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.

A Kbt.65.§ (6) bek.-e alapján az M1-M3.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek elegendő,ha a közös ATk egyike megfelel

Ajánlattevő = AT

A „III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság” pont „Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):” bekezdésének folytatása

M2.d) legalább 1 fő felelős építési műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ jogosultsággal rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimumkövetelménnyel és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M2.e) legalább 1 fő felelős építési műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti MV-VZ jogosultsággal rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimumkövetelménnyel és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

A fentiekben megjelölt szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem írt elő, azt a 3. sz. értékelési szempont keretében értékeli.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/05/2019