Szolgáltatások - 244399-2018

07/06/2018    S107    - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2018/S 107-244399

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
NGM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
AK24830
Szentháromság tér 6.
Budapest
1014
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Pál
Telefon: +36 14719142
E-mail: iroda@ter6.hu
Fax: +36 14719144
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ter6.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.ter6.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: nonprofit gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: beruházásszervezés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„A Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó tervezési feladatok ellátása”

II.1.2)Fő CPV-kód
71320000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„A Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó tervezési feladatok ellátása”.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000
71240000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A projekt célja az 1097/2017. (III.2.) Kormányhatározat alapján az 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatti 6590 számú helyrajzi számú telken elhelyezkedő épületegyüttes hiteles utcai homlokzat- és tető műemléki épületrekonstrukciója, valamint korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső megvalósítása a Nemzetgazdasági Minisztérium elhelyezése céljából. A volt „Magyar Királyi Pénzügyminisztérium” épülettömbje Fellner Sándor építész 1901-03 évi tervei, és egyéb dokumentumai köztük a 1908-as Fellner album alapján, a „Fortuna-ház” a műemléki értékeinek szem előtt tartásával kerül helyreállításra. A telket a Budai Várban a Szentháromság tér, a Hess András tér, a Fortuna köz és az Országház utca határolja.

Az épületnek rendelkeznie kell: reprezentatív terekkel, konferencia teremmel, tárgyalókkal, a dolgozók befogadásához szükséges mennyiségű és minőségű irodai terekkel, könyvtárral, irattárral, és kiszolgáló helyiségekkel/területekkel (teakonyhák, vizesblokkok, dolgozói étkezdék, büfék, raktárak, épületgépészeti és épületvillamossági helyiségek, parkoló helyek stb.). A cél egy modern irodaépület kialakítása a műemlék eredeti állapotának visszaállítása és értékeinek megtartása mellett, a mai kor „A” kategóriás iroda követelményeinek való megfeleltetéssel. „A” kategóriás követelmények közül a projekt során elvárt igények: korszerű szellőztető- és fűtő/hűtő-rendszer, modern légkondicionálás, parkolási lehetőség, modern rejtett, de karbantartható elektromos és gépészeti kábelvezetés, (álpadló, álmennyezet, kábelcsatorna stb.), 24 órás recepció és biztonsági szolgálat, jó megjelenésű, tágas előcsarnok, étterem, modern beléptető rendszer, szünetmentes áramellátás, vagy kettős betáplálás, nagy sebességű modern liftek, rugalmas válaszfalazás, jó hangszigetelésű fal- és födémszerkezetek, irodai belmagasság legalább 2.65 m, telken belüli parkolási lehetőség megoldása az adottságok szerint.

A tervezési feladat a létesítmény használatbavételéhez és üzembehelyezéséhez szükséges teljes körű tervezői szolgáltatás kivitelezési terv szintű tervezési feladatának elvégzése a szükséges, műemléki hatósági- és szakhatósági, valamint közműszolgáltatói engedélyek és hozzájárulások megszerzésével együtt. A tervezési feladat része a korabeli dokumentumok alapján rekonstruálható teremsorok enteriőrjének rekonstrukciója. A többi helyiségben bútorozási (elhelyezési) terv készül, a belsőépítészeti megoldások és mobíliák további meghatározása nélkül.

Az elvárt teljesítendő magas igényszint figyelembevétele mellett Megrendelő kiemelt elvárása, hogy az épület biztonságosan üzemeltethető legyen és a projekt optimális költségráfordítással valósuljon meg.

A rekonstrukció során a bővítménnyel együtt várhatóan kialakuló épület nettó szintterülete hozzávetőleg nettó 32 000 m2 ésműemléki védettség alatt áll.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő személyi állománya I.1._ III.1.3. M.2.1.alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő személyi állománya I.2._ III.1.3. M.2.2.alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai tapasztalata / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő személyi állománya I.3._III.1.3. M.2.3.alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai tapasztalata / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő személyi állománya I.4._ III.1.3. M.2.4.alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai tapasztalata / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő személyi állománya I.5. (Műemlékvédelmi szakmérnök vagy vezető restaurátor szakember szakmai tapasztalata / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő személyi állománya I.6. Informatikai és gyengeáramú tervező szakember szakmai tapasztalata / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő személyi állománya I.7. Biztonságtechnikai tervező szakember szakmai tapasztalata / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő személyi állománya I.8. Tűzvédelmi tervező szakember szakmai tapasztalata / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő személyi állománya I.9. Organizációs folyamatokat tervező szakember szakmai tapasztalata / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő személyi állománya I.10. Költségvetés, költségbecslés készítő szakember szakmai tapasztalata / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: II.. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének mértéke - feladatkiosztás rendje, munkaszervezés, belső ellenőrzés / / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Megrendelő az átalányárban kalkulált 60 db - kivitelezői kooperáción való részvétel - alkalmon felüli tervezői művezetést opcionálisan rendeli meg a Tervezőtől. Megrendelő az opcionális tételek megrendeléséről saját hatáskörében dönt, döntését a Tervező felé indokolni nem köteles. Megrendelő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, amennyiben e szolgáltatásokat nem rendeli meg, a Tervezővel vagy a Tervezőre tekintettel bármely más harmadik személlyel szemben a Megrendelő semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az opcionális tételek tehát csak és kizárólag a Megrendelő külön megrendelése esetén kerülhetnek elvégzésre és az ezen feladatokra eső vállalkozói díj megfizetésre.

Nettó 32 000 m2 szintterület feletti beépítés esetén - a tervezési feladat elvégzése opcionálisan kerül lehívásra, legkésőbb az engedélyezési terv elfogadásáig.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) folytatása:

Ajánlati ár (nettó HUF) / súlyszám 42.

Mérnök napi díj (nettó HUF/mérnöknap) / súlyszám 5.

A rekonstrukció során várhatóan kialakuló nettó 32 000 m2 feletti (maximum nettó 36 000 m2) beépítés tervezés díja: nettó HUF/500 m2 / súlyszám 3 (opcionálisan kerül lehívásra).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 250-527529
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tervezési szerződés „A Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó tervezési feladatok ellátása”

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő neve: TSPC Kft - TIBA Építész Stúdió Kft. közös ajánlattevők.

TSPC Kft.

Székhelye: 9011 Győr, Ezerjó út 10.

Adószám: 24084794-2-08.

TIBA Építész Stúdió Kft.

Székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 6. 1. em. 5.

Adószám: 13538031-2-41.

Ajánlattevő az alkalmasságát az ajánlatában, hiánypótlás során a Kbt. 67.§(1) bekezdése alapján tett nyilatkozatában (EEKD) illetve a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívásnak megfelelően igazolta.

Ajánlattevő neve: Mányi István Építész Stúdió Kft.

Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 13/B.

Adószám: 10879016-2-43.

Ajánlattevő az alkalmasságát az ajánlatában, hiánypótlás során a Kbt. 67.§(1) bekezdése alapján tett nyilatkozatában (EEKD) megfelelően igazolta.

Ajánlattevő neve: MG Építész Kft.

Székhelye: 1125 Budapest /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gábor út 42/a al. 1.

Adószám: 13079909-2-43.

Az MG Építész Kft. ajánlata a benyújtott hiánypótlásokra is figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különös tekintettel arra, hogy a 2018. február 19-én megküldött hiánypótlásban foglaltak teljesítésére szolgáló dokumentumok között olyan is szerepel, mely arra szolgál, hogy igazolja a szakember aláírása tőle származik (két tanú előtt aláírva) illetve rendelkezésre állási és előszerződésbe foglalt kötelezettségvállalási nyilatkozat is és e körben sem sikerült igazolnia, hogy az ajánlatban illetve a hiánypótlás során benyújtott dokumentumok megegyeznek a szakemberek eredeti aláírásával ellátott dokumentumokkal.

Az eredménytelenség indoka:

Fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban – tekintettel az eljárásban opciós tételként megadott, de időközben biztossá vált lehívású tételek a legjobb ajánlattevő által megadott opciós tétel nagyságára és ezáltali fedezetigényére – az eljárást eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontjára tekintettel.

Az eljárás megindítását illetve az eljárás ellenőrzésének lefolytatása során, figyelemmel a beruházás előrehaladására, a további időközben elkészült előkészítő munkák alapján – biztossá vált, hogy a közbeszerzési eljárásban opcióként tervezett feladatok elvégzésének megrendelésére szükség van. Az értékelési szempont – legjobb ár-érték arány – figyelembevételével, legjobb ajánlatot benyújtó TSPC Kft. - TIBA Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők (TSPC Kft., székhely: 9011 Győr, Ezerjó út 10., adószám: 24084794-2-08, TIBA Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 6. 1. em. 5., adószám: 13538031-2-41) ajánlata jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló fedezet mértékét.

A rendelkezésre álló fedezet 1 008 532 100 Ft, a szerződéses ár opció nélkül nettó 981 744 000 Ft, opcióval együtt nettó 2 261 744 000 Ft. A másik érvényes ajánlat (Mányi István Építész Stúdió Kft. (székhely: 1122 Budapest, Határőr út 13/B., adószám: 10879016-2-43) ajánlati ára opció nélkül nettó 1 930 715 257 Ft, opcióval együtt nettó 2 170 715 257 Ft, mely ajánlati ár, opció nélküli átalányár része is meghaladta a rendelkezésre álló fedezet összegét. A harmadik ajánlattevő ajánlata nem került értékelésre, tekintettel az ajánlat érvénytelenségére.

A beszerzések ellenértéke hazai támogatási forrásból biztosított.

A benyújtott ajánlatok alapján, figyelemmel a megajánlott opciós tételekre is, megállapítható, hogy rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, így az eljárás a 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.

Az eredménytelenségi ok megállapítása a Kbt. 75.§ (4) bekezdésére is figyelemmel történt.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem – a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/06/2018