Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 24831-2018

19/01/2018    S13

Magyarország-Budapest: Autópálya építése

2018/S 013-024831

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti közötti szakaszok és kapcsolódólétesítményeik kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában.

II.1.2)Fő CPV-kód
45233110 Autópálya építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

I. rész: M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti A építési szakasz, 30+100 – 40+500 km sz. közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése (PST:A030.09).

II. rész: M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti B építési szakasz, 40+500 – 64+700 km sz. közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése (PST:A030.10).

III. rész: M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti C építési szakasz, 64+700 – 86+848,05 km sz. közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése (PST:A030.11).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 179 320 041 438.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti 30+100 – 40+500 km sz. közötti szakaszkiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.09)

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
31600000 Villamos berendezések és készülékek
45315300 Villamos hálózati szerelés
45315600 Alacsony feszültségű szerelés
45315500 Közepes feszültségű szerelés
45210000 Magasépítési munka
45221100 Hídépítés
45223710 Autópálya-pihenőhely építése
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
45233130 Autópálya-építési munka
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

M30 autópálya 30+100 – 40+500 km sz. közötti szakaszon.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

— 2x2 sávos autópálya (középen elválasztó sávval) 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, burkolt üzemi sávval (leállósávval) vt=130 km/h tervezési sebességgel,

— ~ 10,4 km M30 autópálya építése új nyomvonalon,

— Külön szintű csomópontok száma: 2 db (306. sz. főúti, Szikszó-dél csomópont),

— Főpályát keresztező országos közutak: 2x1 sávos burkolt út 2 db (2617 j. út, korrekciója, II.KB1 j. út),

— Főpályát keresztező Önkormányzati utak száma: 4 db,

— Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak (földutak) száma: 18 db,

— Hídműtárgyak: 7 db (4 db új felüljáró építése, 3 db új aluljáró építése),

— Kis-Sajó és földút feletti felüljáró híd 3 nyílásának méretei 19+23+19 méter, támaszközei 20,05+24,20+20,05 méter,

— Kétoldali tengelysúlymérő állomás,

— Tengelysúlymérő állomáshoz tartozó épületek (oldalanként 1 db, összesen 2 db),

— Várható közműkeresztezések, kiváltások:

— Hírközlő vezetékek,

— Kis-, közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek,

— Közvilágítási vezetékek (tengelysúlymérő állomáson),

— Üzemi Hírközlés energiaellátás, Üzemi Hírközlés al- és felépítmény,

— Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,

— Szénhidrogén vezetékek (Közép- és nagyközépnyomású gázelosztó vezetékek),

— Érintésvédelem,

— Növénytelepítési feladatok,

— Vízépítési feladatok (árapasztó vápa korrekciója, Kis-Sajó tisztítása, burkolása, meglévő meder korrekciója,új levezető meder építése),

— Környezetvédelmi feladatok (monitoring),

— Forgalomtechnikai feladatok,

— További Vállalkozó által végzendő feladatok:

— Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások)lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére),

— Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz, követő kivitelezési szakaszhoz,

— Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése,

— Minden szakági tervre vonatkozóan kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása. Építési engedélyek módosítása,

— Közművek teljes körű megtervezése, engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel/KHT-val együtt),

— Vízjogi létesítési engedélyek beszerzése,

— Hídkiviteli tervek hatósági jóváhagyásának megszerzése:

— elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval,

— Magyar Közút Nzrt. feltételes kezelői véleményében rögzített feladatok átvezetése,

— Értékelemzési tanulmányból a Központi Tervtanács által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,

— Közúti Biztonsági Audit lezáró jegyzőkönyvben Megrendelő által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,

— Építési engedélyben megadott feltételek átvezetése a kiviteli tervekben,

— Régészeti szakfelügyelet.

A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-1.1.0-15-2016-00003 a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján.
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti 40+500 – 64+700 km sz. közötti szakaszkiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.10)

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
31600000 Villamos berendezések és készülékek
45315300 Villamos hálózati szerelés
45315600 Alacsony feszültségű szerelés
45315500 Közepes feszültségű szerelés
45210000 Magasépítési munka
45221100 Hídépítés
45223710 Autópálya-pihenőhely építése
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
45233130 Autópálya-építési munka
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

M30 autópálya 40+500 – 64+700 km sz. közötti szakaszon.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

— 2x2 sávos autópálya (középen elválasztó sávval) 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, burkolt üzemi sávval (leállósávval) vt=130 km/h tervezési sebességgel,

— ~ 24,2 km M30 autópálya építése új nyomvonalon,

— Külön szintű csomópontok száma: 2 db (2624 és 3703 j. utak csomópontja; 3. sz. főúti csomópont [Encs]),

— Főpályát keresztező országos közutak: 2x1 sávos burkolt út 5 db (2622 j. út, 2624 j. út és 3703 j. út, 39. sz.főút korrekciói, 26149 j. bekötőút),

— Főpályát keresztező Önkormányzati utak száma: 9 db,

— Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak (földutak) száma: 39 db,

— 3. sz. főút korrekciója 4 helyszínen,

— Hídműtárgyak: 21 db (10 db új felüljáró építése, 11 db új aluljáró építése),

— Aluljáró V2.j. vadátjáró híd 2 nyílásának méretei 31,96+26,97 méter, támaszközei 33,16+28,98 m,

— Kétoldali komplex pihenőhely,

— Encsi Autópálya Mérnökség (iroda, műhely, sótároló, hidegraktár, tároló, rendőrség épület, töltőállomás)tervezése és kivitelezése,

— Komplex pihenőhelyhez tartozó WC épületek (oldalanként 1 db, összesen 2 db),

— Abaújdevecser–Forró közötti kerékpárút,

— Encsi gyalogjárda,

— Encs–Forró közötti kerékpárút,

— Encs–Abaújdevecser közötti gyalog-és kerékpárút,

— Zajárnyékoló fal építése,

— Várható közműkeresztezések, kiváltások:

— Hírközlő vezetékek,

— Kis-, középfeszültségű villamosvezetékek,

— Kisfeszültségű magánvezetékek,

— Közvilágítási vezetékek (Halmaj csomópont, Forró, Encsi csomópont, komplex pihenőhely térvilágítás),

— Üzemi Hírközlés energiaellátás, Üzemi Hírközlés al- és felépítmény,

— Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,

— Szénhidrogén vezetékek (Közép- és nagyközépnyomású gázelosztó vezetékek, nagynyomású vezetékek,bányaüzemi hírközlő kábelek),

— Érintésvédelem,

— Növénytelepítési feladatok,

— Vízépítési feladatok (Vasonca-patak mederkorrekció, levezető medrek, Csobádi-patak mederkorrekcióGalambos-patak mederkorrekció, Devecseri-patak I. és II. sz. mederkorrekció),

— Környezetvédelmi feladatok (monitoring),

— Forgalomtechnikai feladatok,

— További Vállalkozó által végzendő feladatok:

— Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások)lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére),

— Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz, megelőző és követő kivitelezési szakaszokhoz,

— Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése,

— Minden szakági tervre vonatkozóan kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása. Építési engedélyek módosítása,

— Közművek teljes körű megtervezése, engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel/KHT-val együtt),

— Vízjogi létesítési engedélyek beszerzése,

— Hídkiviteli tervek hatósági jóváhagyásának megszerzése,

— Elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval,

— ÜHK eszközök FIR integrációja,

— Magyar Közút Nzrt. feltételes kezelői véleményében rögzített feladatok átvezetése,

— Értékelemzési tanulmányból a Központi Tervtanács által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,

— Közúti Biztonsági Audit lezáró jegyzőkönyvben Megrendelő által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,

— Építési engedélyben megadott feltételek átvezetése a kiviteli tervekben,

— Régészeti szakfelügyelet.

A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-1.1.0-15-2016-00003 a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján.
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti 64+700 – 86+848,05 km sz. közötti szakaszkiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.11)

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
31600000 Villamos berendezések és készülékek
45315300 Villamos hálózati szerelés
45315600 Alacsony feszültségű szerelés
45315500 Közepes feszültségű szerelés
45210000 Magasépítési munka
45221100 Hídépítés
45223710 Autópálya-pihenőhely építése
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
45233130 Autópálya-építési munka
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

M30 autópálya 64+700 – 86+848,05 km sz. közötti szakasz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

— 2x2 sávos autópálya (középen elválasztó sávval) 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, burkolt üzemi sávval (leállósávval) vt=130 km/h tervezési sebességgel,

— ~ 22,2 km M30 autópálya építése,

— Külön szintű csomópontok száma: 2 db (3.sz. főút csomópontja [Garadna]; 3. sz. főúti csomópont[Hernádszurdok]),

— Főpályát keresztező országos közutak: 2x1 sávos burkolt út 5 db (2626 j. út, 3030 j. út, 2627 j. út, 26147 j. út(2x) korrekciói),

— Főpályát keresztező Önkormányzati utak száma: 6 db,

— Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak (földutak) száma: 22 db,

— 3. sz. főút korrekciója 4 helyszínen,

— Hídműtárgyak: 20 db (16 db új felüljáró építése, 4 db új aluljáró építése),

— Aluljáró 2626. j. út alatti híd 2 nyílásának méretei 27,65+29,66 méter, támaszközei 29,10+31,10 m,

— 5 db támfal építése,

— 2 db kétoldali egyszerű pihenőhely,

— 2 db kétoldali egyszerű pihenőhelyhez tartozó WC épületek (oldalanként 1 db, 2 pihenőben összesen 4 db),

— Kerékpárút a 3030 j. út korrekció 2+708 km sz. – 3+038 km sz. közötti (távlati 3.sz. főút) szakasza mellett,

— Zajárnyékoló fal építése,

— Meglévő útátjáró burkolatcseréje a Miskolc – Tornyosnémeti vv. 433+11 hm szelvényében,

— Meglévő útátjáró megszüntetése a Miskolc –- Tornyosnémeti vv. 490+72 hm szelvényében,

— Levezető medrek vasúti keresztezéseinek kialakítása (keretelemek),

— Várható közműkeresztezések, kiváltások,

— Hírközlő vezetékek,

— Kis-, középfeszültségű villamosvezetékek,

— Kisfeszültségű magánvezetékek,

— Közvilágítási vezetékek (egyszerű pihenőhelyek térvilágítás),

— Üzemi Hírközlés energiaellátás, Üzemi Hírközlés al- és felépítmény,

— Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,

— Vasúti biztosítóberendezés és hírközlési kábelek kiváltása,

— Szénhidrogén vezetékek (Közép- és nagyközépnyomású gázelosztó vezetékek, bányaüzemi hírközlőkábelek),

— Üzemi Hírközlési központ, 30+100 - 86+848,05 km sz. közötti szakasz minden ÜHK eszközének FIRintegrációja,

— Érintésvédelem,

— Növénytelepítési feladatok,

— Vízépítési feladatok (Csere-patak mederkorrekciója, Bélus-patak korrekciója, levezető meder építése, Garadna-patak rendezése, Bársonyos öntöző csatorna korrekciója, 5. sz. levezető meder korrekciója, Borsos-patak korrekciója, Perényi-patak korrekciója, meglévő vasúti talpárok bővítése),

— Környezetvédelmi feladatok (monitoring),

— Forgalomtechnikai feladatok,

— További Vállalkozó által végzendő feladatok:

— Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére),

— Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz, megelőző és követő kivitelezési szakaszokhoz,

— Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése Minden szakági tervre vonatkozóan kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése,módosítása. Építési engedélyek módosítása,

— Közművek teljes körű megtervezése, engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel/KHT-val együtt),

— Vízjogi létesítési engedélyek beszerzése,

— Hídkiviteli tervek hatósági jóváhagyásának megszerzése,

— Elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval,

— Magyar Közút Nzrt. feltételes kezelői véleményében rögzített feladatok átvezetése,

— Értékelemzési tanulmányból a Központi Tervtanács által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,

— Közúti Biztonsági Audit lezáró jegyzőkönyvben Megrendelő által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,

— Építési engedélyben megadott feltételek átvezetése a kiviteli tervekben.

Régészeti szakfelügyelet.

A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-1.1.0-15-2016-00003 a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 142-291449
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti 30+100 – 40+500 km sz. közötti szakaszkiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.09)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építő Kft. (STR M30 Konzorcium)
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: abel.santa@strabag.com
Telefon: +36 13585010
Fax: +36 13585441
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG AG (STR M30 Konzorcium)
Postai cím: Ortenburgerstraße 27.
Város: Spittal an der Drau
NUTS-kód: AT212 Oberkärnten
Postai irányítószám: AT-9800
Ország: Ausztria
E-mail: abel.santa@strabag.com
Telefon: +36 13585010
Fax: +36 13585441
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36 824 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 39 944 503 947.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 2
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti 40+500 – 64+700 km sz. közötti szakaszkiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.10)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Út Zrt. (Colas út Zrt.-Colas Hungária Zrt. Közös ajánlattevők)
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Hungária Zrt. (Colas út Zrt.-Colas Hungária Zrt. Közös ajánlattevők)
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 66 925 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 75 394 388 971.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 3
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti 64+700 – 86+848,05 km sz. közötti szakaszkiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.11)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft. (Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. Közös ajánlattevők)
Postai cím: Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@hodut.hu
Telefon: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft. (Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. Közös ajánlattevők)
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@hodut.hu
Telefon: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 54 449 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 63 981 148 520.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

I. rész:

1.STR M30 Konzorcium

(STRABAG Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület,adószáma:12961555-4-43; STRABAG AG, AT-9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27.(Ausztria),adószáma:ATU14487107 (22537942-2-44)) (nyertes ajánlattevő).

2.Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. közös ajánlattevők

(Hódút Kft., 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.,adószáma:11081423-2-03; Duna Aszfalt Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.,adószáma:11426628-4-03).

3.DS Konzorcium

(Dömper Kft., H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz. 1605/2,adószáma:10229105-2-11; Subterra - Raab Kft.,9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.,adószáma:24824040-2-08).

4.Swietelsky Magyarország Kft.

(1072 Budapest, Rákóczi út 42.,adószáma:14300327-2-44)

5.Colas Hungária Zrt.

(1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14811573-2-44)

6.EuroAszfalt Kft. és Betonútépítő Zrt. Közös ajánlattevők

(EuroAszfalt Kft., 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.,adószáma:13125811-2-44; Betonútépítő Zrt., 1131 Budapest, Jász u. 156-158.,adószáma:23041565-2-41).

II. rész:

1.Colas Út Zrt.- Colas Hungária Zrt. Közös ajánlattevők

(Colas Út Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14904134-2-44; Colas Hungária Zrt. 1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14811573-2-44) (nyertes ajánlattevő).

2.STR M30 Konzorcium

(STRABAG Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület,adószáma:12961555-4-43; STRABAG AG, AT-9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27. (Ausztria),adószáma:ATU14487107 (22537942-2-44)).

3.Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. közös ajánlattevők

(Hódút Kft., 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.,adószáma:11081423-2-03; Duna Aszfalt Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.,adószáma:11426628-4-03).

4.DS Konzorcium

(Dömper Kft., H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz. 1605/2,adószáma:10229105-2-11; Subterra - Raab Kft., 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.,adószáma:24824040-2-08).

III. rész:

1.Hódút Kft. és Duna Aszfalt Kft. közös ajánlattevők

(Hódút Kft., 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.,adószáma:11081423-2-03; Duna Aszfalt Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.,adószáma:11426628-4-03) (nyertes ajánlattevő).

2.STR M30 Konzorcium

(STRABAG Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület,adószáma:12961555-4-43; STRABAG AG, AT-9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27. (Ausztria),adószáma:ATU14487107 (22537942-2-44)).

3.Colas Út Zrt.- Colas Hungária Zrt. Közös ajánlattevők

(Colas Út Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14904134-2-44; Colas Hungária Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.,adószáma:14811573-2-44).

4.DS Konzorcium

(Dömper Kft., H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz. 1605/2,adószáma:10229105-2-11; Subterra - Raab Kft., 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.,adószáma:24824040-2-08).

Az V.2.5.ponthoz:

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez az eljárás mindhárom része vonatkozásában,azok értéke/százalékos mértéke azonban nem ismert,a munkanemek jelen pontban,valamint a VI.4.3) pontban kerülnek ismertetésre.

I. rész:Tervezési feladatok,Útépítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése,Vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése,Forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése,Szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése,Környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése,Közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése,Földgáz szállítóvezeték kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése,Földmunkák egyes munkarészei,Üzemi hírközlés,Szállítási feladatok,Egyes részfeladatok felelős műszaki vezetése, építési feladatok irányítása,Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek,Előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek,Befejező munkák,Geodéziai munkarészek,Esetleges tervezői művezetés,Lőszermentesítés,Régészeti leletmentés,Szakértői feladatok,Szakfelügyeletek,Hulladékkezelés,Őrzés-védelmi feladatok

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Alvállalkozói munkanemek:

II.rész:

Tervezési részfeladatok,fémmentesítés,szakfeiüqyeletek,geodéziai részfeladatok,környezetvédelmi monitorinq,kivitelezés ideje alatti vasúti pályafelügyelet hibaelhárító készenlét,ideiglenes forqalomterelés, építés, bontás,ideiglenes melléképítmények létesítése és elbontása,ideiglenes környezetvédelmi berendezések építése, üzemeltetése, fenntartása, bontása,hírközlő vezetékek részfeladatai,középfeszültségű vezetékek részfeladatai,kisfeszültséqű vezetékek részfeladatai,út- és közviláqítás részfeladatai,üzemi hírközlés energiaellátása,vízvezetékek részfeladatai,csatorna részfeladatai,közép- és nagynyomású gázvezeték részfeladatai,nagynyomású gázvezetékek részfeladatai,üzemi hírközlés alépítményei és hírközlési rendszer,bontási és területi előkészítési részfeladatok,nem építményspecifikus általános földmunkák részfeladatai,útépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elválasztósáv építés, földmunkák részfeladatai,pályaszerkezeti rétegek részfeladatai,forqalomtechnikai létesítmények részfeladatai,híd- és műtárgyépítés részfeladatai,növénytelepítés, környezetvédelem, rekultiváció,maqasépítmények részfeladatai,zajárnyékoló fal létesítésének részfeladatai,fuvarozási feladatok,őrzés-védelem,hulladékqazdálkodás,vasúti kábelépítmények részfeladatai,Út- autópálya építési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése,Vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése,Forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése,Híd műtárgy-, szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése,Környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése,Közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése,Magasépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése,Építőmesteri munkarészek,Helyszíni beton és vasbeton munkák,Ácsmunkák,Vakolási, rabicolási feladatok,Szárazépítési feladatok,Tetőfedési feladatok,Burkolási feladatok,Üveqezési feladatok,Festési, mázolási, tapétázás feladatok,Szigetelési feladatok,Takarítási munkák,Villanyszerelési munkák,Épületgépészeti szerelési feladatok,Vegyi-, olajipari és szénhidrogén technológiai csőszerelési munkák,Növénytelepítési munkák,Bádogosmunkák,Nyílászáró beépítés,Műszaki tanácsadási feladatok, felelős műszaki vezetői feladatok,Szállítási feladatok,Gépbérlet,Egyes részfeladatok felelős műszaki vezetése, építési feladatok irányítása,Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek,Előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek,Geodéziai munkarészek,Tervezési feladatok, esetleges tervezői művezetés,Lőszermentesítés,Régészeti leletmentés,Szakfelügyeletek,Cölöpözési feladatok,Kőműves munkák, falazás, szerkezetépítési részfeladatok,Betonacél szerelési faladatok,Zsaluzási és állványozási részfeladatok,Szigetelési feladatok,Sóvédelmi bevonatok készítése,Daruzási feladatok,Acél szerkezetek készítése, szerelése,Öntött aszfalt munkák,Aszfaltdilatációk készítése, hézagképzési munkák,Fuvarozási feladatok,Vasútépítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése.

III.rész:Tervezés,Biztosítékok és biztosítások kötése,Közművezetékek építésének és bontásának egyes munkarészei,Előkészítő-és földmunkák építésének egyes munkarészei,Útépítés és egyéb pályaszerkezet építés építésének egyes munkarészei,Vízépítési munkák egyes munkarészei,Híd- és műtárgyépítés egyes munkarészei,Magasépítmények építésének egyes munkarészei,Növénytelepítés és irtás, környezetvédelemi munkák építésének egyes munkarészei,Szakfelügyeletek,Fémmentesítés,Geodéziai munkák,Régészet,Forgalomtechnikai munkák egyes munkarészei,Vasútépítési munkák építésének egyes munkarészei,Tervezés,Biztosítékok és biztosítások kötése

Jogorvoslat:Kbt. 148. §-a szerint.

Alkalmazott környezetvédelmi, szociális értékelési szempontok:

— Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben),

— Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/01/2018