Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 254328-2018

14/06/2018    S112

Magyarország-Sopron: Építési munkák

2018/S 112-254328

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK25161
Postai cím: Kolostorhegy utca 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
E-mail: info@banfalvakolostor.hu
Telefon: +36 709023365
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://utsz.hu/projektek/projekt_wf9mrr/index.html
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közérdekű tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Dégi Festetics-kastély és parkja turisztikai célú fejlesztése” tárgyú projekt megvalósításához szükséges építési és restaurátori tevékenység ellátása vállalkozási szerződés keretében

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztésének támogatása elnevezésű pályázat keretében a GINOP 7.1.1-15-2015-00006 azonosítószámú „Dégi Festetics-kastély és parkja turisztikai célú fejlesztése” tárgyú GINOP-7.1.1-15-2015-00006 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési és restaurátori tevékenység ellátása vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 868 790 424.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212300 Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
45212354 Kastély építési munkái
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

8135 Dég, Hunyadi János utca 11.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Felújítás a Kastély (műemléki épület) egy részére, a Hollandi házra, a Szivattyúházra, Narancsházra terjed ki, továbbá a történeti kert egyes elemeire, valamint a felújítással összefüggő fa-, fém, -kő-, és festőrestaurálási munkákra.

Fejlesztési területek.

Alapmennyiségek.

Kastély: 1 971 m2 (összes: 3 275,17 m2).

Kert: A parkrendezés megközelítően: 16 500 m2, egyéb fakivágással, fapótlással érintett terület 2 900 m2. Az alapmennyiség tartalmazza a kiegészítő (szakfelügyeletek) költségét is.

a.) A Kastélyépület turistafogadó, kiszolgáló és kiállító terem funkciókkal bővül (550 m2), valamint az új gépészeti berendezéseknek és az itt dolgozók irodáinak, szociális helyiségeinek ad helyet. A fejlesztésbe bevont nettó alapterülete: 1971 m2

Az alagsorban megtörténik a lábazat szigetelése, elektromos hálózat kiépítése valamint új gépészeti helyiségek, közönségforgalmi vizesblokk biztonsági őrzés helyiségei és ruhatár kialakítása valósul meg. A belső nyílászárókat restaurálják, illetve új, a régi mintájára szerkesztett nyílászárók, illetve új gyártmányú ajtók készülnek. A biztonsági őrzés helyiségeit itt alakítjuk ki, ahonnan a kiállító helyiségek és bejárat kamerás megfigyelése is végezhető.

A földszinti fejlesztési területen új parketta burkolat készül, szükséges mértékben a rossz állapotú illetve a meglévő történeti terazzo és kőburkolatokat, támfalakat restauráljuk. A meglévő vizesblokkot elbontjuk, kialakítjuk a látogató közönséget kiszolgáló múzeum shopot, kávézót és a kiállítótermeket. Festőrestaurátori javításokra lesz szükség a díszteremben a „zenészablakok” megnyitása után, valamint a belső nyílászárókat restauráljuk. Az épülethez csatlakozó kerti rámpa támfalait újjáépítjük, az utólagos kéménypillérek bontása is megtörténik.

Emelet: Az emelet új kiállítótermeknek ad helyet parketta burkolattal, falfestéssel, a fűtési rendszer kiépítésével. A belső nyílászárók megújulnak, a feltárt falfestések javítását el kell végezni.

A kiviteli munkák tartalmazzák a tető héjalás cseréjét Prefalz fedésre az esővíz elveztető csatorna rendszerrel együtt. A tervezett munkák közé tartozik a kastély bekötése a település víz- csatorna- és gázhálózati rendszerébe.

b) Kert

A parkbejáratánál 54 férőhelyes személygépkocsi-, busz- és kerékpárparkolók épülnek zúzottkő burkolattal. A kapunál sorompóval ellátott behajtást terveztünk, ideiglenes jegyárusító pavilont helyezünk el beléptető rendszerrel. Egyéb új építmények: alacsony kerítés a parkoló körül, tűzivíz tároló kerti világítás, játszótér építés, parkfelszerelések. Zöldfelületi munkák: 28 db fakivágás, fa- és cserjeültetés, gyepesítés, faápolás.

Részletes leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges, az alábbi indokokra tekintettel: A közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás komplexitása, elektromos és épületgépészeti munkái, a műemlék elhelyezkedése, és a műemléki környezet által biztosított korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. Egyes részek sikertelen vagy eredménytelen zárása jelentősen veszélyeztetné a projekt megvalósítás ütemezését.

Tartalékkeret a szerződéses ár 3 %-a.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M2.2) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M2.3) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M2.4) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Megrendelő az opciós tételek tekintetében rendelési jogát a Vállalkozási Szerződés megkötését követő 3 hónapon belül jogosult gyakorolni. Vállalkozó a Lehívás tárgyát képező Opciós Mennyiséget az Alapmennyiség Projektelemeinek teljesítési időpontjáig köteles teljesíteni.

Opció 1:

Hollandi-ház: 138,54 m2 (összes: 138,54 m2).

Kert: Rózsakert (lugas, kőkert) felújítása: 14 db oszlop, 216 m támfal.

c) A Hollandi-ház teljes körű külső és belső felújítása tervezett a lábazati falak szakaszos cseréjével, szigetelésével, a nyílászárók cseréjével, restaurálással, a zárófödém és tetőszerkezet javításával és részbeni cseréjével, új stukatúr készítésével, felső hőszigeteléssel. Elektromos fűtési rendszer készül.

d.) A rózsakert műkő oszlopainak, a fa pergolának, határoló támfalak, lépcsők helyreállítása növénykiültetéssel kiegészítve.

Opció 2:

Vegyes tételekből áll össze:

e.) Belsőépítészet: Kastélybeli szinte összes üzemeltetési, irodai bútorzat, restaurálási tételek.

f.) Kerti építmények: teniszpálya, antik forrás újjáépítése, kerti fák ápolása-gallyazása. A

Opció 3:

g.) Kastély emeleti helyiségei: összesen 376 m2

Az emeleti helyiségek parkettázással, falfestéssel és a nyílászárók javításával, illetve újragyártásával készülnek részben restaurátori munkával. Itt kapnak helyet az irodák és múzeumpedagógiai foglalkoztatók, valamint a kiszolgáló vizes blokk is.

Kerti építmény: műemlék szivattyúház (18,00 m2), Szivattyúház hiányzó tetőszerkezete megépül, a körítőfalak felújítása, falak felületképzése majd színezése elkészülnek.

Opció 4:

h) Narancsház 272,57 m2 (összes: 597,7 m2)

Feladat a tartószerkezeti felújítása, a háromrizalitos homlokzat fa-üveg szerkezetének rekonstrukciója és a mögötte található központi fogadó tér és két melegház tér felújítása restaurálással. A fejlesztendő 3 helyiség homokágyba helyezett tégla burkolatot kap és új elektromos hálózat kiépítése tervezett.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása, GINOP 7.1.1-15-2015-00006
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 241-499568
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEHÉRÉP Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Kft.
Postai cím: Sziget u. 13.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 106 465 749.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 868 790 424.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Előkészítő munkák.

Bontási munkák egy része.

Állványozási munkák egy része (ideiglenes létesítmények).

Építőmesteri munkák.

Beton és vasbeton aljzatok készítési munkák egy része.

Egy Vb. áthidaló szerkezetek munkák egy része.

Falazott és egyéb kőműves munkák egy része.

Acélszerkezeti munkák egy része.

Tetőács szerkezeti munkák egy része.

Belső vakolatok készítési munkák egy része.

Szakipari munkák.

Műanyag padlóburkolatok munkák egy része.

Műkő szerkezetek munkák egy része.

Természetes kő szerkezetek készítési munkák egy része.

Faanyagú padlóburkolatok készítési munkák egy része.

Lábtörlő szőnyegek készítési munkák egy része.

Épületbádogos szerkezetek munkák egy része.

Belső fa nyílászárók munkák egy része.

Szaniterfal szerkezetek munkák egy része.

Épületasztalos szerkezetek munkák egy része.

Beépített bútorok munkák egy része.

Feliratozások, táblázások munkák egy része.

Belső fém nyílászárók munkák egy része.

Épületlakatos szerkezetek munkák egy része.

Tetőlakatos szerkezeti munkák egy része.

Csupaüveg szerkezeti munkák egy része.

Szobafestési, mázolási, tapétázási munkák egy része.

Szigetelések készítési munkák egy része.

Szerelőipari munkák.

Épületgépészeti munkák egy része.

Épületvillamos munkák egy része.

Gyengeáram Épületgépészeti munkák egy része.

Külső közműépítés.

Víz, csatornaépítés, gázszerelés elektromos szerelési munkák egy része.

Restaurátori munka (mind a négy épületnél és tájépítészetnél) munkák egy része.

Fa, fém, kő- műkő-stukkó, festő szerkezetek restaurálási munkák egy része.

Tájépítészet.

Kertépítési munkák egy része.

Út parkoló építési és játszótér építési munkák egy része.

Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

HERLING Restaurátor és Művészeti Stúdió Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 87-89. III.7.; 12314733-2-42); ANCIEN Restaurátor és Iparművész Stúdió Bt. (1024 Budapest, Fillér u. 4. 3. em. 20.; 20340676-2-41); Antik-Pappart Korlátolt Felelősségű Társaság (1148 Budapest, Adria sétány 14.; 25932528-2-42); WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.; 11469830-2-44).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/06/2018