Services - 256994-2019

03/06/2019    S105    Palvelut - Ilmoitus suunnittelukilpailusta - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Arkkitehtoniset suunnittelupalvelut

2019/S 105-256994

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupunki
Postiosoite: PL 58211
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00099
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: mervi.savolainen@wsp.com

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hel.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: www.hel.fi/suunnittelukilpailut
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Virallinen nimi: Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala
Postiosoite: PL 58211
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00099
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: mervi.savolainen@wsp.com
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.hel.fi

I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Töölöntorin ideakilpailu

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71220000 Arkkitehtoniset suunnittelupalvelut
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71400000 Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Helsingin kaupunki järjestää yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto ry:n (SAFA) ja Suomen maisema-arkkitehtiliitto ry:n (MARK) kanssa Töölöntorin alueen kehittämisestä yleisen ideakilpailun.

Kilpailu järjestetään julkisen hankintamenettelyn mukaisena suunnittelukilpailuna avointa menettelyä noudattaen.

Kilpailun tavoitteena on löytää uusia ideoita ja ratkaisuja alueen toteutuksen, toiminnallisen kehittämisen ja elinkeinojen toimintaedellytysten parantamisen pohjaksi sekä löytää toteutuskelpoisia ratkaisuja jatkosuunnittelun lähtökohdaksi.

Kilpailussa noudatetaan Suomen Arkkitehtiliiton ja Maisema-arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä. Kilpailu pyritään ratkaisemaan alkuvuodesta 2020.

Kilpailun järjestäjän tavoitteena on hankintalain mukaisesti tehdä suunnittelusopimus alueen jatkosuunnittelusta kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa. Mikäli voittajia on useita, neuvotellaan näiden kaikkien kanssa.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.10)Osallistujien valintaperusteet:
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.2)Kilpailun tyyppi
Avoin menettely
IV.1.7)Jo valittujen osallistujien nimet:
IV.1.9)Hankkeiden arviointiperusteet:

– Töölöntorin imago ja identiteetti sekä kokonaisratkaisun idea, vetovoimaisen kaupunkitilan muodostaminen kaikille kaupunkilaisille

– Arkkitehtoninen ja maisema-arkkitehtoninen kokonaisuus

– Houkuttelevuus ja toimivuus torikaupan ja muun elinkeinotoiminnan kannalta

– Rakennetun kulttuuriympäristön arvojen ja ominaispiirteiden huomioiminen

– Liikkumisen ja liikenteen toimivuus, alueen käveltävyys

– Toteutettavuus, teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaiset ratkaisut.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 11/10/2019
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla hankkeet tai osallistumispyynnöt voidaan laatia:
Suomi, Ruotsi, Englanti
IV.3)Palkinnot ja valintalautakunta
IV.3.1)Tietoa palkinnosta (palkinnoista)
Palkinto/palkintoja jaetaan: kyllä
Jaettavan palkinnon (jaettavien palkintojen) lukumäärä ja arvo:

1. palkinto 25 000 EUR

2. palkinto 10 000 EUR

3. palkinto 8 000 EUR

Lunastus 5 000 EUR.

IV.3.2)Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot:

-

IV.3.3)Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: ei
IV.3.4)Valintalautakunnan päätös
Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: ei
IV.3.5)Valintalautakunnan jäsenten nimet:
Mikko Aho
Marja Piimies
Hanna Pikkarainen
Jussi Luomanen
Jouni Heinänen
Reetta Putkonen
Marja-Leena Rinkineva
Ranja Hautamäki
Hilla Rudanko

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Kilpailijoilla on oikeus esittää ohjelmaa koskevia kysymyksiä ja pyytää lisäselvityksiä kilpailun aikana, mutta viimeistään 30.8.2019 klo 12:00. Kysymyksiä voi esittää suomen kielellä. Kysymykset varustetaan nimimerkillä ja toimitetaan sähköpostilla kilpailusihteerille osoitteeseen mervi.savolainen@wsp.com. Otsikkokenttään merkitään "Töölöntorin ideakilpailu". Kysymykset ja palkintolautakunnan vastaukset niihin julkaistaan kilpailun internet-sivulla noin kahden (2) viikon välein (ei kuitenkaan heinäkuussa), mutta viimeistään 13.9.2019. Kaikki kysymykset ja niihin annetut vastaukset ovat nähtävillä julkisesti.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31/05/2019