Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 259346-2018

16/06/2018    S114

Danmark-Hedehusene: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2018/S 114-259346

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
Postadresse: Guldalderen 12, Fløng
By: Hedehusene
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2640
Land: Danmark
Kontaktperson: Per Krogsgaard
E-mail: pkro@vd.dk
Telefon: +45 72443359
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Sider/Kommendeudbud.aspx
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af det danske statsvejnet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud vedrørende Vejdirektoratets IT-drift

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Vejdirektoratet er i gang med at forberede et udbud vedrørende Vejdirektoratets IT-drift. Udbuddet vil blive gennemført som et udbud med forhandling og forventes at blive offentliggjort medio juli 2018.

Kontrakten forventes bl.a. at omfatte følgende elementer:

- Transition og transformation.

- Drift af:

1) infrastruktur,

2) SAP,

3) netværk,

4) database og,

5) applikationer.

- Support.

Kontrakten forventes endvidere at indeholde optioner vedrørende IT-drift for følgende medordregivere:

— Transport-, Bygnings- og Boligministeriets Departement,

— Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane,

— Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Jylland,

— Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på øerne.

Kontrakten forventes at have en samlet værdi på 110-140 000 000 DKK.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72250000 System- og supporttjenester
72253100 Help-desk-tjenester
72400000 Internettjenester
72300000 Datatjenester
72700000 Datamatnetværkstjenester
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72610000 Datamatsupporttjenester
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72540000 Tjenesteydelser i forbindelse med opgradering af datamater
72590000 Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se II.1.4) Kort beskrivelse.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
20/07/2018

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/06/2018