Works - 267374-2018

22/06/2018    S118    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Baja: Kikötőépítés

2018/S 118-267374

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft.
AK15210
Szentjánosi utca 12.
Baja
6500
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László, ügyvezető
Telefon: +36 79422502
E-mail: info@portofbaja.hu
Fax: +36 79422502
NUTS-kód: HU331

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.portofbaja.hu/

A felhasználói oldal címe: http://portofbaja.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Kikötő üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az IKOP-2.1.0-15-2016-00027 azonosító számú Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése projekthez kapcsolódóan engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, valamint az ép

II.1.2)Fő CPV-kód
45241000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az IKOP-2.1.0-15-2016-00027 azonosító számú Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése című projekthez kapcsolódóan engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, valamint az építési-kivitelezési munkák elvégzésére

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 443 009 599.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45241000
45221250
45233120
45213316
45233161
45233141
45233142
45233220
45233228
45233200
45233150
45232400
45232410
45232411
45231000
45247130
45247112
45111290
45111100
45233250
45231220
45231300
45232452
71220000
71356400
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:

6500 Baja, Szentjánosi utca 12.; Baja 1861/8, 5646, 5655, 5656, 5657, 5662/6, 5664, 5663/2, 5353/4, 5353/6, 5355, 5659, 5668, 5671/3, 5671/7, 5360, 5650/8, 5653, 5665, 5671/8, 5360 Hrsz. ingatlanok

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Teljes mennyiség (az adatok tájékoztató jellegűek):

Tervezési előkészítési feladatok

— Létesítmény megvalósításához szükséges tervek és egyéb kapcsolódó dokumentációk elkészítése

— Megvalósulási tervek üzemeltetési utasítások készítése

— Régészet

— Lőszermentesítés

— Ideiglenes létesítmények tervezése kivitelezése

— Környezeti hatásvizsgálat, klímakockázati elemzés, ökológiai állapotfelmérés (beleértve a vizek állapotára gyakorolt hatásbecslést) elkészítése

— Natura 2000 nyilatkozat beszerzése

Közművek létesítése

— Térvilágítási hálózat kiépítése, védelembe helyezése: 1052 fm

— Víz és tüzivíz vezeték építése, védelembe helyezése:1337,5 fm

— Csapadékvíz vezeték és szivárgó csatorna építése, védelembe helyezése: 795 fm

Útépítés és kapcsolódó magasépítési feladatok

— Épületbontás: 10030 légm3

— Töltés építés: 3171 m3

— Térkő burkolat építése: 7702 m2

— Aszfalt burkolat építése: 193 m3

— Cementes stabilizáció: 535 m3

Partfal építés

— Beton és cementes kötőanyagú burkolat bontása: 2248 m3

— Műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák: 1190 m3

— Cementes stabilizáció 495 m3

— CP4/2,7 vasalt betonburkolat készítése: 792 m3

— Aszfaltozás: 142 m3

— Földkitermelés: 9850 m3

— Földvisszatöltés és tömörítés: 10800 m3

— Csatlakozó meder kotrása: 3000 m3

— Szádfalazás: 1870 m2

— Szádfalak korrózióvédelme: 1125 m2

— Meglévő üreg kitöltése speciális talajkeverékkel: 4000 m3

— Bent maradó acél szádlemez védelem: 300 m2

— Meglévő dilatációk zárása acél elemekkel: 160 m2

— Hézag tömítése speciális duzzadó anyaggal: 400 m2

— Vasbeton szerkezet felületi javítása: 2400 m2

— Szerkezeti vasbeton gerenda készítése: 150 m3

— Vasbeton támfal készítése: 280 m3

— Rézsűburkolat készítése:445 m2

Vasútépítés

— Meglévő dilatációk zárása acél elemekkel: 160 m2

— Hézag tömítése speciális duzzadó anyaggal: 400 m2

— Vasbeton szerkezet felületi javítása: 2400 m2

— Vágány bontása kompletten 24 mh: 950 vfm

— Egyszerű kitérő bontása: 7 csop

— Átszelési kitérő bontása: 2 csop

— Felső ágyazat bontás: 1200 m3

— Alsó ágyazat bontás:970 m3

— Kisgépes vágányépítés 54-es rendszerű: 1 130 vfm

— Kisgépes vágányépítés 48-as rendszerű: 45 vfm

— Nagygépes vágányszabályozás: 3 000.0 vfm

— Sín csiszolása: 3 000 vfm

— B54-XIII típusú kitérő beépítése: 5 csop

— B54-XIV típusú kitérő beépítése: 1 csop

— Nagygépes kitérő szabályozás: 14 csop

— 48-XIII típusú, használt minősített kitérő beépítése: 2 csop

— 48-XIV típusú, használt minősített kitérő beépítése: 1 csop

— B54-XIII típusú kitérő burkolható közbensőrésszel: 1 csop

— B54-XIII típusú kitérő burkolható közbenső-, és keresztezési résszel: 1 csop

— B54-XIII típusú kitérő teljes hosszban burkolható kivitelben: 1 csop

— Vasúti távközlő vezeték építése: 970 fm

— Statikus elektronikus vágányhídmérleg telepítése: 1 db

— Ürítő garat létesítése 2 db

— Anyagmozgató berendezés létesítése 2 db

— Anyagmozgató berendezés átalakítása 2 db

Kapcsolódó alépítményi és kiegészítő munkák

A használatba vételi engedélyezési eljárás(ok)hoz kapcsolódó valamennyi szükséges dokumentáció Ajánlatkérő részére történő átadása

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: III.1.3)pont M/2.1)pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.4.4.3.pont) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: III.1.3)pont M/2.2)pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.4.4.3.pont) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: III.1.3)pont M/2.3)pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.4.4.3.pont) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: III.1.3)pont M/2.4)pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.4.4.3.pont) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00027 azonosító számú Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése című európai uniós projekt
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Az értékelés módszere a Közbeszerzési dokumentumokban kerül részletesen kifejtésre.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 215-446129
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés - Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
DUNA ASZFALT Kft.
Béke u. 150.
Tiszakécske
6060
Magyarország
NUTS-kód: HU331
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 624 529 215.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 443 009 599.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított része: Tervezési munkák (tervdokumentációk és egyéb kapcsolódó dokumentációk, kézikönyvek, utasítások, elemzések, hatásvizsgálatok-becslések, állapotfelvétel, betanítás, felügyelet, engedélyezések, tervezői művezés és egyéb tervezési munkák) egyes részfeladatai; Geodéziai munkák egyes részfeladatai; Felügyeletek, védelmek (régészeti, tűzszerészeti, geodéziai pontok és védelme, szakfelügyeletek) egyes részfeladatai; Ideiglenes létesítmények (forgalomterelés, forgalomtechnika, jelző táblák, ideiglenes melléképítmények, szállító és terelőutak - építési-bontási munkák) egyes részfeladatai; Előkészítő, befejező és egyéb járulékos munkák, terület előkészítő és rekultivációs munkák - egyes részfeladatai; Közművezetékek (víz-és csatornavezetékek, köz- és térvilágítás, elektromos munkák építési, bővítési, feltárási, kiváltási, bontási, védelembe helyezési, szintbehelyezési munkák, védőcsövezési és egyéb járulékos munkák) egyes részfeladatai; Vízépítési, rézsűburkolási munkák egyes részfeladatai; Útépítési és egyéb pályaszerkezetek építési munkáinak egyes részfeladatai; Forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai; Partfal építési, helyreállítási munkák egyes részfeladatai; Bontási munkák egyes részfeladatai; Terület előkészítő munkák, föld- és tereprendezési munkák, mederkotrási munkák - egyes részfeladatai; Híd- és műtárgyépítési munkák egyes részfeladatai; Zsaluzási és állványozási munkák egyes részfeladatai; Beton- és vasbetonozási munkák egyes részfeladatai; Monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek építési munkáinak egyes részfeladatai; Felújítási és javítási munkák egyes részfeladatai; Víztelenítési, vízelvezetési, talajvízszint megfigyelő kutak létesítési munkák egyes részfeladatai; Kiegészítő munkák (úszó egységek vízről végzett munkákhoz, kikötői szerkezetek áttelepítése) egyes részfeladatai; Geotechnikai munkák, vizsgálatok egyes részfeladatai; Dúcolási, szádfalazási munkák egyes részfeladatai; Korrózióvédelmi munkák egyes részfeladatai; Vasútépítési munkák (al- és felépítmény, vágányépítés-szabályozás, síncsiszolás, kitérőépítés, pályatartozékok, vasúti jelző- és biztosító berendezések-, távközlő berendezések építése és bontása, egyéb elektromos berendezések, kábelépítmények, szekrények, védőcsövek, egyéb gépészeti berendezések, térvilágítás, energiaellátás) és hozzátartozó egyéb, kapcsolódó, kiegészítő, specifikus munkák - egyes részfeladatai; Sajtolási munkák egyes részfeladatai; Támfalépítési munkák egyes részfeladatai; Magasépítési munkák egyes részfeladatai; Acélszerkezeti, lakatos munkák egyes részfeladatai; Felvonulási létesítmények kiépítése és bontása, Iroda és konténer bérlése-, mobil illemhelyek építési, átépítési munkáinak - egyes részfeladatai egyes részfeladatai; Minőségbiztosítási - minőségellenőrzési munkák, vizsgálatok, mérések egyes részfeladatai; Kármentesítési, hulladék és veszélyes hulladék szállítási, kezelési munkák egyes részfeladatai; Őrzés és vagyonvédelem egyes részfeladatai; Fuvarozási munkák egyes részfeladatai; Daruzási munkák egyes részfeladatai; MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember tevékenysége, felelős műszaki vezetői feladatok ellátása (M/2.1)); VZ-TEL vagy VZ-TER jogosultsággal rendelkező szakember tevékenysége, tervezői feladatok ellátása (M/2.3)); V jogosultsággal rendelkező szakember tevékenysége, tervezői feladatok ellátása (M/2.4))

2.Nyertes ajánlattevő adószáma: 11426628-4-03

3.Ajánlattevők neve,címe,adószáma:

STRABAG Építőipari Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)); adószám: 10776456-4-43

DUNA ASZFALT Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.); adószám: 11426628-4-03

A-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.); adószám: 24857538-2-44

SWIETELSKY Magyarország Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.); adószám: 14300327-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/06/2018