Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 267396-2018

22/06/2018    S118

Magyarország-Sopron: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2018/S 118-267396

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK25161
Postai cím: Kolostorhegy utca 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Tamás Henriette Brigitte
E-mail: info@banfalvakolostor.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://letoltes.cordict.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Örökségvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kivitelezési szerződés

II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés a GINOP-7.1.1-15-2015-00007 azonosítószámú „A tatai Esterházy-kastélyegyüttes turisztikai célú fejlesztése" című projekt megvalósításához szükséges építőipari kivitelezési feladatok ellátására

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 585 821 658.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
45112712 Tereprendezési munkák kertekben
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

2890 Tata, Hősök tere 9.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

I. A megvalósítandó – műemléki épületre vonatkozó – fejlesztés műszaki leírása:

A tatai Esterházy-kastély 1765 és 1777 között épült, később több ízben átalakították, építésze Fellner Jakab. A kastély épületegyüttese négy épületrészből áll. A kastélyegyüttes főépülete szabadon álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes, részben alápincézett, kontyolt nyeregtetős épület, tó felőli homlokzatát két saroktorony zárja. Ezt az épületet egy megközelítően trapéz alakú udvar választja el a földszintes, részben alápincézett Kiskastélytól. A Kiskastélytól nyugatra, az egykori kastélyparkban áll a volt Kocsiszín 18. századi épülete, délre, jelentős szintkülönbséggel magasabban pedig a négy „Barokk lakóház”.

Alapadatok:

A kastélyegyüttes beépített területe: 3 553 m²,

A kastélyegyüttes szintterülete: 5 702 m²,

A kastélyegyüttes hasznos alapterülete: 3 939 m²,

A kastélypark területe (belső udvar + Ny-i parkrész): 16 378 m².

A kastély fejlesztésbe bevont bruttó alapterület (szintterület):

— Tetőtérrel: 3 489 m²,

— Tetőtér nélkül: 2 523 m².

A kastélyegyüttes fejlesztésbe bevonni kívánt hasznos alapterülete: 2 820 m².

A kastélypark területe:

— Belső udvar: 2141,70 m²,

— Ny-i parkrész: 14 343 m²,

— Kastély tó felőli homlokzata előtti zöldsáv: 760 m².

Elvégzendő munkák:

A felújítás a kastélyegyüttes főépületére, illetve a kiskastély déli szárnyára terjed ki.

Műszaki beavatkozások

Az érintett épületrészekben teljes körű műszaki felújítás történik.

A fedélszerkezetek és tetőhéjazatok teljes felújítása. A padlásfödémek és a földszinti padlószerkezetek hőszigetelése, egyes födémmezők javítása, megerősítése. A homlokzati nyílászárók – külső szárnyai teljes cseréje – helyreállítása (a megmaradt barokk ablakszárnyak restaurálása). Az épületek földszinti felmenő falai és a padlószerkezetei utólagos talajnedvesség elleni szigetelésének kivitelezése. A pince utólagos talajvíznyomás elleni szigetelése.

Az épületgépészeti rendszerek teljes körű cseréje, illetve korszerűsítése. A földszinten padlófűtés, az emeleten konvektív fűtés kivitelezése.

Az épületvillamossági erős- és gyengeáramú rendszerek teljes körű cseréje, illetve korszerűsítése.

Restaurálási munkák:

A restaurátori kutatási dokumentációk alapján a műtárgyak restaurálása, az egykori terek egy részének enteriőr rekonstrukciója. A táblás parketták és falburkolatok, nyílászárók (azok vasalatai), fém elemek (rácsok, korlátok, egyéb dísz elemek) helyreállítása, az egyes helyiségek festésének restaurálása, rekonstrukciója díszítőfestéssel, a termek stukkóinak helyreállítása. A kápolna ólomüveg ablakainak rekonstrukciója, valamint kőrestaurátori feladatként az eredeti márvány fürdőszoba burkolatainak, tartozékainak helyreállítása, a finomabb díszítésű kő elemek, ablakok kőkereteinek, díszeinek, helyreállítása, kő burkolatok javítása, restaurálása.

Park helyreállítási munkák:

A kastélyegyüttes főépülete és a kiskastély épületszárnyai által közrezárt belső udvar történeti forrásokon alapuló kertépítészeti rendezése, mely magában foglalja a bontási, irtási munkákat, a burkolt és növénnyel fedett felületek helyreállítását, felszíni vízelvezetési és tereprendezési beavatkozásokat, valamint az itt található oroszlános kút helyreállítását. A helyreállítás része a kastély tó felőli homlokzata előtti zöldfelület rendezése. A Ny-i parkrészre vonatkozóan a fejlesztés kizárólag a park biztonságos bejárhatóságát biztosító beavatkozásokra, növényápolási, burkolatjavítási munkákra terjed ki.

Opcionális mennyiségek:

— Festő restaurátori munkálatok: vakolt falfelületek – vakolat alatt történeti festett rétegekkel – javítása, glettelése, felülfestése,

— Festő restaurátori munkálatok, restaurálással, díszítőfestéssel

Az opciós tételek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek részletesen elhatárolásra. Az opcionális tételekre kötelező az ajánlattétel.

A teljes mennyiség az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.

A tartalékkeret mértéke 3,34 %

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M.2.3. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M.2.4. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

1. Megrendelő az opciós tételek tekintetében rendelési jogát a Vállalkozási Szerződés megkötését követő 3 hónapon belül jogosult gyakorolni. Vállalkozó a Lehívás tárgyát képező Opciós Mennyiséget az Alapmennyiség Projektelemeinek teljesíti időpontjáig köteles teljesíteni.

2. Ajánlatkérő a II.2.5) pontban foglaltak kiegészítéseként közli, hogy Ár szempont az alábbiak szerint került értékelésre:

Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű, nettó ajánlati ár (nettó Ft), Súlyszám: 65

1. Festő restaurátori munkálatok, restaurálással, díszítőfestéssel munkarészre vonatkozó egyösszegű, nettó ajánlati ár (Opció 1): Súlyszám: 4

2. Festő restaurátori munkálatok: vakolt falfelületek – vakolat alatt történeti festett rétegekkel – javítása, glettelése, felülfestése munkarészre vonatkozó egyösszegű, nettó ajánlati ár (Opció 2) Súlyszám: 1

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2015-00007
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 243-505315
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Kivitelezési szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Laterex Építő Zrt.
Postai cím: Hídépítő utca 1–12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Primofor Kft.
Postai cím: Hídépítő utca 1–12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B&G Építő Kft.
Postai cím: Szívhegyi út 38.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU22 Nyugat-Dunántúl
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 585 821 658.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő adószáma: Laterex Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1–12., Adószám: 25098367-2-43), Primofor Kft. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1–12., Adószám: 23495775-2-43.) és B&G Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Szívhegyi út 38., Adószám: 25057133-2-20.) közös ajánlattevők

A jelen hirdetmény II.2.11) és V.2.4) pontjaiban az alapmennyiségre vonatkozó ajánlati ár került rögzítésre. Az opciókra vonatkozó ajánlati árak az alábbiak:

Festő restaurátori munkálatok, restaurálással, díszítőfestéssel munkarészre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (Opció 1): nettó 136 866 804 HUF

Festő restaurátori munkálatok, vakolt falfelületek – vakolat alatt történeti festett rétegekkel – javítása, glettelése, felülfestése munkarészre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (Opció 2): nettó 46 699 963 HUF

Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:

Laterex Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1–12.,Adószám: 25098367-2-43), Primofor Kft. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1–12., Adószám: 23495775-2-43.) és B&G Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Szívhegyi út 38., Adószám: 25057133-2-20.) közös ajánlattevők

EB Hungary Invest Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 76–80., Adószám: 13240567-2-42.)

ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.; 10738885-2-20.)

LAKI Épületszobrász Zrt. (1135 Budapest, Róbert Károly krt. 59.; 12764073-2-41.)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/06/2018