Works - 270035-2018

23/06/2018    S119    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Versenyképes tárgyalásos eljárást 

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2018/S 119-270035

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Külgazdasági és Külügyminisztérium
AK15532
Bem rakpart 47.
Budapest
1027
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sebők Emese
Telefon: +36 14581982
E-mail: kozbeszerzes@mfa.gov.hu
Fax: +36 14582156
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium

A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Külügy, külpolitika

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Varsói volt Kereskedelmi Kirendeltség épület teljes körű felújítása céljából engedélyezési és kiviteli szintű tervdokumentáció készítése, a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok elvégzése

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A varsói volt Kereskedelmi Kirendeltség épület teljes körű felújítása céljából engedélyezési és kiviteli szintű tervdokumentáció készítése, és a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok elvégzése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 052 779 021.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000
45100000
45210000
45220000
45230000
45260000
45300000
45400000
71000000
71220000
71400000
71500000
71540000
39000000
45340000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: PL92
A teljesítés fő helyszíne:

Ul. Szwolezerow 10., Mazowieckie, 00-464 Warszawa, Lengyelország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A varsói volt Kereskedelmi Kirendeltség épület teljes körű felújítása céljából engedélyezési és kiviteli szintű tervdokumentáció készítése), és a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A feladat magába foglalja a meglévő épület (Varsó, ul Szwolezerow 10.) átalakítását és teljes körű felújítása céljából kiviteli szintű tervdokumentáció készítését és a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatainak elvégzését, a kertészeti munkálatokkal, valamint egyéb szakipari (építész, gépész, elektromos, tartószerkezet,.) feladatokkal együtt.

A Varsó, ul. Szwolezerow 10. sz. alatti ingatlan adatai:

— a meglévő P+F+2 emelet szintszámú épület

— telekterület: 2205 m2

— beépített bruttó fszt-i alapterület jelenleg 921 m2

— hasznos alapterület: 3200 m2

A kiviteli szintű tervdokumentáció készítése a szerzői jogok figyelembevételével: magyar-lengyel tervek elkészítése és adaptálása, az építési engedély megszerzése, kiviteli tervek elkészítése és kivitelezés).

A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza. A tárgyalások függvényében Ajánlatkérő a megadott paraméterektől eltérhet.

Teljesítési határidő: az építési engedélyre vonatkozó hiány- és hibamentes kérelem benyújtására és a kivitelezésre vállalt időtartam összege úgy, hogy

a) a magyar és a helyi adaptáló tervező által elkészített engedélyezési tervdokumentáció hiánytalan beadása, és az eljárás megindítása a szerződéskötéstől számított 70 munkanap

b) a jogerős építési engedély megszerzése (építési, valamint egyéb szakhatósági engedélyek) - A hatósági engedélyezési eljárás időtartama a hiánytalan benyújtás napjától számított 34 napon túl a jogerős építési engedély kiadásáig nem számít bele a teljesítés időtartamába

c) a kiviteli tervek befejezésére 20 munkanap

d) kivitelezés határideje: az ép.eng. jogerőre emelkedésétől számított 365 munkanap

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Organizáció minősége / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési határidő (munkanap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 184-376451
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Varsói volt Kereskedelmi Kirendeltség épület teljes körű felújítása céljából engedélyezési és kiviteli szintű tervdokumentáció készítése, és a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok elvégzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
"MEGA-LOGISTIC" Beruházási és Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Bajza utca 17-19.
Budapest
1062
Magyarország
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 052 779 021.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:- tervezési munkák.

2. A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-ára tekintettel:

— A nyertes ajánlattevő adószáma: 13117429-2-51

— Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

"MEGA-LOGISTIC" Beruházási és Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1062 Budapest, Bajza utca 17-19., 13117429-2-51.

Laterex Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12., 25098367-2-43, METAL HUNGÁRIA HOLDING Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1096 Budapest, Soroksári u. 1. (Dunaház), 11310585-2-44, Közös ajánlattevők.

— Ajánlatkérő az eljárás során nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/06/2018