Tjenesteydelser - 279874-2018

29/06/2018    S123

Danmark-København: Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb

2018/S 123-279874

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sund & Bælt Holding A/S
CVR-nummer: 15694688
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: SBF - Lotte Lindeloff
E-mail: lli@sbf.dk
Telefon: +45 33416251
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: A/S Storebælt
CVR-nummer: 10 63 49 70
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Lindeloff
E-mail: lli@sbf.dk
Telefon: +45 33416251
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: A/S Øresund
CVR-nummer: 15 80 78 30
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Lindeloff
E-mail: lli@sbf.dk
Telefon: +45 33416251
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: A/S BroBizz
CVR-nummer: 31 85 48 22
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Lindeloff
E-mail: lli@sbf.dk
Telefon: +45 33416251
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: BroBizz Operatør A/S
CVR-nummer: 39144239
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Lindeloff
E-mail: lli@sbf.dk
Telefon: +45 33416251
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sund & Bælt Partner A/S
CVR-nummer: 26 01 91 33
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Lindeloff
E-mail: lli@sbf.dk
Telefon: +45 33416251
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: A/S Femern Landanlæg
CVR-nummer: 32 56 79 67
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Lindeloff
E-mail: lli@sbf.dk
Telefon: +45 33416251
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Femern A/S
CVR-nummer: 28 98 65 64
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Lindeloff
E-mail: lli@sbf.dk
Telefon: +45 33416251
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=215115&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=215115&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Infrastrukturejer

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedrørende opgradering, udvikling, vedligehold og drift af IT platform

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Sund & Bælt-koncernen skal opgradere sine eksisterende lokalinstallerede ERP-løsninger til den nyeste cloudbaserede version og med integration til tredjepartsprodukter. Efterfølgende ønskes bistand til udvikling, vedligehold og drift af den opgraderede løsning. Der ønskes aftale med en Leverandør, der bl.a. kan bistå med at:

1) Identificere og afklare nuværende funktionalitet og processer i forhold til muligheder og begrænsninger i den cloudbaserede version;

2) Få etableret et system og en dataarkitektur der:

- tager hensyn til ønsket om at anvende standardfunktionalitet;

- understøtter interne processer og behovet for fleksibilitet i udadvendte processer.

3) Implementere integrationer og dataudveksling mellem interne og eksterne systemer (BtB, BtC);

4) Bistå med drift og vedligehold af funktioner/moduler på ny IT-platform (vedligehold, fejlrettelser, programændringer, dataudveksling).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 55 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72212440 Udvikling af programmel til finansiel analyse og regnskab
72212443 Udvikling af regnskabsprogrammel
72212445 Udvikling af programmel til håndtering af kundeoplysninger og -relationer (CRM)
72212480 Udvikling af programmel til salgs-, markedsførings- og business intelligence-formål
72212481 Udvikling af programmel til salgs- eller markedsføringsformål
72212482 Udvikling af programmel til business intelligence-formål
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72221000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser
72222000 Strategisk gennemgang og planlægning af informationssystemer eller -teknologi
72222100 Strategisk gennemgang af informationssystemer eller -teknologi
72222200 Planlægning af informationssystemer eller -teknologi
72222300 Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi
72224100 Planlægning af implementering af et system
72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
72240000 Systemanalyse og programmering
72243000 Programmeringstjenester
72244000 Udvikling af prototyper
72253000 Help-desk og støttetjenester
72253200 Systemsupport
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72261000 Programmelsupport
72262000 Programmeludvikling
72263000 Implementering af programmel
72265000 Konfigurering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72268000 Levering af programmel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Arbejdet udføres på Kundens adresse på Storebæltsvej 70, 4220 Korsør og Vester Søgade 10, 1601 København V samt fra Leverandørens adresse.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Sund & Bælt-koncerne ønsker at gennemføre en opgradering af koncernens 2 eksisterende lokalinstallerede ERP-løsninger til den nyeste cloudbaserede version.

Sund & Bælt ønsker at anvende standardfunktionalitet, hvor det er muligt. Hvor tredjepartsprodukter (eks. produkter fra AppSource) kan fungere sammen med den cloudbaserede version og kan løse nogle af Sund & Bælts behov – eks. områder, der ellers vil kræve specialudvikling/-tilretninger – ønsker Sund & Bælt at anvende sådanne løsninger.

Sund & Bælt forventer dog, at der vil være behov for specialtilretninger i forbindelse med opgraderingen.

Som en del af leverancen ønsker Sund & Bælt, at Leverandøren efter konkret bestilling påtager sig opgaver i relation til drift og vedligehold af den implementerede løsning i takt med, at de enkelte elementer i løsningen sættes i drift.

Sund & Bælts eksisterende ERP-systemer indgår som centrale systemer til støtte for den daglige drift i Sund & bælt Holding A/S og i Sund & Bælt Holding A/S’ datterselskaber. Af denne grund er tilgængelighed og funktionalitet kritisk.

Sund & Bælt har arbejdet kontinuerligt med udvikling og implementering af ny funktionalitet og optimering af arbejdsgange i de eksisterende systemer. Sund & Bælt har fået udviklet nogle teknisk avancerede moduler i de nuværende ERP-systemer, der er kritiske i en række processer.

Vedligehold og udvikling af disse moduler indgår ikke som en del af nærværende udbud, men da ERP-systemerne efter opgradering skal kunne understøtte disse funktioner, er det vigtigt, at Leverandøren er i stand til sætte sig ind i den eksisterende funktionalitet for at kunne forstå de forretningsmæssige behov og gennemføre opgraderingen til den nye IT-platform med succes.

Løbende vedligehold og udvikling af det eksisterende ERP-system vil blive varetaget af den nuværende leverandør i den periode, hvor opgradering til ny IT-platform pågår. Det er derfor vigtigt, at der er en tæt koordinering mellem den nuværende og den fremtidige Leverandør for at sikre den bedst muligt overgang fra det eksisterende ERP-miljø til den nye IT-platform.

Til at bistå med at gennemføre opgraderingsprojektet ønsker Sund & Bælt at indgå en aftale med en Leverandør, der kan bistå med at implementere den fremtidige IT-platform. Det omfatter således (ikke udtømmende) at:

— Identificere og afklare nuværende status mht. funktionalitet og arbejdsprocesser i forhold muligheder og begrænsninger i den cloudbaserede version og tredjepartsprodukter,

— Bistå med at få etableret en systemarkitektur, der tager størst mulig hensyn til ønsket om at anvende standardfunktionalitet, hvor dette er muligt,

— Bistå med at få etableret en datastruktur, der understøtter kritiske interne processer samt ønsket om fleksibilitet i forhold til nye serviceydelser og interaktion med eksisterende og fremtidige kunder,

— Implementere integrationer og dataudveksling til IT-platformen mellem applikationer, samarbejdsparter, samt til kundevendte kanaler (Web, App etc.),

— Udarbejde og gennemføre en migrering af nuværende forretningsgange og data på en sådan måde, at den kørende forretning og kunder påvirkes mindst muligt,

— Forestå og gennemføre opgradering til ny IT-platform under hensyntagen til de behov og hensyn, der er identificeret.

Opgraderingsprojektet forventes opdelt i en række delprojekter ud fra blandt andet identificerede behov, afhængigheder, organisering, ressourcetræk, nye forretningsprojekter samt påvirkning af nuværende drift mv.

I takt med at den nye IT-platform sættes i drift, ønsker Sund & Bælt, at Leverandøren efter konkret bestilling påtager sig opgaver i relation til drift og vedligehold af de idriftsatte funktioner/moduler på den nye IT-platform.

Driftsopgaver vil bl.a. kunne omfatte forebyggende vedligehold, fejlrettelser, programændringer på anvendelsesprogrammel og databaser, dataudveksling med andre it-systemer og -moduler, eksterne såvel som interne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 55 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har mulighed for á 2 omgange at forlænge rammeaftalen med en periode af 1 år. Rammeaftalen kan således samlet set maksimalt få en længde på 4 år

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante tidligere leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, hvorvidt og i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser, herunder særligt

1) bistand til opgradering af Sund & Bælts nuværende system til nyeste cloudbaserede løsning for ERP- og CRM-moduler og efterfølgende drift og vedligehold heraf;

2) bistand til gennemførelse af integration mellem den nyeste cloudbaserede løsning for Sund & Bælts eksisterende system og tredjepartsprodukter med fokus på dataudveksling; og

3) bistand til implementering af forretningsstrukturer på tværs af forskellige forretningsområder i en selskabskoncern.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har mulighed for á 2 omgange at forlænge rammeaftalen med en periode af 1 år. Rammeaftalen kan således samlet set maksimalt få en længde på 4 år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Sund & Bælt Holding A/S har besluttet ikke at opdele kontrakten, da udførelse af opgaver under kontrakten kræver et indgående kendskab til Sund & Bælt Holding A/S’ IT-platform, og da en opdeling af kontrakten under hensyntagen hertil vurderes at ville forhøje prisen unødigt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

N/A

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Ansøger skal oplyse sin egenkapital for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

- Ansøger skal oplyse sin omsætning for de seneste 3 afsluttede reviderede regnskabsår.

Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) del IV B 1a fsva. omsætning og del IV B 4 fsva. egenkapitalen.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

(egenkapital): Virksomhedens balance eller uddrag heraf i de seneste 3 disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

(omsætning i de 3 seneste år): Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

(Egenkapital): Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

(Omsætning i de 3 seneste år): Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 30 000 000 DKK i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, herunder hvilke systemer der var tale om, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer. Referencer her ud over vil der blive set bort fra.

Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de første 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og/eller hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9)

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgeren skal med minimum én reference kunne dokumentere erfaring med gennemførelse af opgradering af Microsoft Dynamics AX eller et lignende system til nyeste cloudbaseret version (for ERP- og CRM-moduler) for minimum 50 medarbejdere.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktvilkårene fremgår af udkast til rammeaftale, der er en del af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/08/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/08/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Når den udbudte rammeaftale nærmer sig sit udløb.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 10 dage før ansøgningsfristens hhv. tilbudsfristens udløb. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, ligesom der til ansøgningen skal vedlægges en støtteerklæring (se udbudsbetingelsernes bilag 2 en skabelon herfor, som tilbudsgiverne kan benytte).

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) skal udfyldes elektronisk på hjemmesiden: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome

På hjemmesiden indlæses den xml-fil, der indgår som en del af udbudsmaterialet (udbudsbetingelsers bilag 1).

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside indeholder nærmere vejledning i den elektroniske udfyldelse af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) på følgende side: http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: N/A
By: N/A
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/06/2018