A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 291019-2019

24/06/2019    S119

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2019/S 119-291019

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó-Rémik Éva
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 12053512
Fax: +36 12053513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://nif.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szeged-HMVH tram-train - kiegészítő építési munkák

Hivatkozási szám: EKR000512952018
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a Szeged–Hódmezővásárhely tram-train létesítése, kiegészítő építési munkák tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 270 211 859.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45231400 Erősáramú vezeték építése
45234112 Vasúti kocsiszín építése
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45234116 Pályaépítés
45234160 Felsővezeték építése
45234180 Vasúti műhely építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged-Rendező pályaudvar

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladatai:

Szeged Rendező pályaudvaron a tram-train járművek részére 2 876 m2 alapterületű járműkarbantartó csarnok építése. Az alapvetően vasbeton pillérvázas járműkarbantartó épülete három fő egységből áll:

1) Nagy belmagasságú, teljes hosszán daruzott, két javítóvágányos karbantartó csarnok, egy teljes hosszában középaknás vasbeton aknafalon levő, 80 vm hosszúságú emelővágánnyal (IX. vágány), és egy teljes hosszában közép-, és oldalaknás kialakítású, acél oszlopokon levő felépítményű, 80 vm hosszúságú javítóvágánnyal (X.vágány). 1 db tetőpódium kiépítése.

2) Nagy belmagasságú eszterga csarnok, középaknás kialakítással, a karbantartócsarnok felé eső oldalán kétszintes kiszolgáló épületrésszel.

3) A karbantartó csarnok északi oldalfalához csatlakozó, földszintes kialakítású, kiszolgáló (segédműhelyek, tárolók) épületrész.

A csarnok járműtelep külső közműveinek kiépítése a járműtelepig, illetve járműtelepen belüli közművek kiépítése, védelembe helyezése (vízellátás: 832 m, csapadékcsatorna: 635 m, szennyvízcsatorna: 223 m, gázvezeték: 332 m). Az épület kiépítése részeként a térvilágítás (45 lámpatest és 23 fényvető felszerelése), távközlés (üzemirányító központ telepítése: 1, jelző és riasztó berendezés telepítése: 1, vagyonvédelmi és tűzvédelmi berendezés telepítése: 1, beléptető rendszer telepítése), felsővezeték átalakítása, 1 db mechanikus állomási biztosítóberendezés átalakítása szükséges, valamint az úthálózat (374 m) kiépítése. A vágányhálózat kiépítése szükséges összesen 1 562 vm hosszban, részben használt felépítményi anyagokkal. A járműjavításhoz szükséges eszközök (szerszámok, járműemelő) telepítése is a feladat része.

— Gördíthető csoportemelő berendezés 200kN teherbírással: 12 db

— Futódaru, ultrahangos kerékrepedés vizsgáló berendezés, mozgatható, nem mozgatható szerelőállvány 1-1 db

— Mechanikus aknafedél: 2 db

— Kézi szerszámok, kisgépek

— Műszerek

— Irodabútor: 8 db

— Nagyteherbírású munkaasztal: 16 db

— Kétajtós vaslemez szerszámszekrény: 22 db

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kiviteli tervek, valamint a külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási terv elkészítése, továbbá a tárgyi közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló munkák befejezésénél az átadás/átvételi eljárások a próba üzemek, próbajáratok, átadás/átvételi eljárások lefolytatása és sikeres lezárása. A próbaüzem, illetve próbajáratok időtartama maximum 180 naptári nap.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában a tervezési feladat kiviteli terv szintű tervkészítési feladatot jelent.

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2) B) pontja vonatkozásában megnevezett szakember 36 hónap szakmai tapasztalat feletti releváns szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2) C pontja vonatkozásában megnevezett szakember 36 hónap szakmai tapasztalat feletti releváns szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2) D pontja vonatkozásában megnevezett szakember 36 hónap szakmai tapasztalat feletti releváns szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.2.0-15-2017-0031

II.2.14)További információk

Az építés beruházás jellegéből, a távközlési és magasépítményi munkák kapcsolódó jellegéből és a szoros kivitelezési határidőből, valamint a munkafolyamatok összehangolásának fontosságából adódóan részajánlattétel nem megengedett.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 179-404531
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.
Elnevezés:

Szeged-HMVH TT létesítése, kiegészítő építés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/05/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33274252
Postai cím: Arany János utca 23.
Város: Nagysimonyi
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 9561
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@homlokzrt.hu
Telefon: +36 94790995
Fax: +36 94782251
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 347 270 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 270 211 859.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

A karakterkorlátozásra történő tekintettel a hirdetmény V.2.5) pontjában részletezett információkat ajánlatkérő a VI.3) további információk pontban bocsátja rendelkezésre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 9561 Nagysimonyi, Arany János utca 23., 25811058-2-18

2. EB Hungary Invest Kft., 1103 Budapest, Gyömrői út 76-80., 13240567-2-42

3. FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/B., 11391069-2-06 és TTDExpert Fővállalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1107 Budapest, Basa u. 22., 25068023-2-42 közös ajánlattevők

4. Vitruvius Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1062 Budapest, Andrássy út 100., 24669717-2-42

A karakterkorlátozásra történő tekintettel a hirdetmény V.2.5) pontjában részletezett információkat ajánlatkérő az alábbiakban

Bocsátja rendelkezésre: 1. bontási munkák, 2. közműépítési munkák, 3. útépítési, 4. biztosító berendezési munkák, 5. vasúti távközlési munkák, 6. szerkezetépítési munkák, 7. tetőhéjalás, 8. lakatosmunkák, 9. festés, 10. műgyanta padló készítés, 11. monolit beton szerkezet építés, 12. kőművesmunkák, 13. épületvillamossági munkák, 14. épületgépészeti munkák, 15. gyengeáram építési munkák, 16. térvilágítási munkák, 17. burkolási munkák, 18. nyílászáró elhelyezési munkák, 19. cölöpözési munkák, 20. szendvicspanel elhelyezési munkák, 21. tervezési szaktanácsadás, 22. felsővezeték építés, 23. földmunkák egyes részfeladatai.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/06/2019