Servicii - 297639-2019

27/06/2019    S122

Luxemburg-Luxemburg: Reamenajarea sălii de deliberare a clădirii din anexa C a Curții de Justiție a Uniunii Europene - etajul 4

2019/S 122-297639

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Service du courrier officiel
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: AO-UGB@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://curia.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Reamenajarea sălii de deliberare a clădirii din anexa C a Curții de Justiție a Uniunii Europene - etajul 4

Număr de referinţă: COJ-PROC-18/009
II.1.2)Cod CPV principal
71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Curtea de Justiție dorește să realizeze o reamenajare în sala de deliberare a clădirii din Anexa C a complexului său imobiliar, la etajul 4, mai exact realizarea unei mese de conferințe pentru aprox. 65 de persoane și modificarea sistemului de iluminare actual (modificarea lustrei + adăugarea unei noi lustre).

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 253 405.56 EUR
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Realizarea de mese de conferințe conform măsurilor

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Realizarea a 2 mese de conferință cu o capacitate comună de 65 de persoane și a unui dulap pentru cărți, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și a specificațiilor tehnice anexate la acestea.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

A se vedea borderoul de prețuri atașat la caietul de sarcini.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Modificarea sistemului actual de iluminare (modificarea lustrei + adăugarea unei lustre noi)

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71314100 Servicii de energie electrică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea de servicii de reamenajare pentru sala de deliberare la etajul 4 al clădirii din Anexa C a complexului său imobiliar, în special modificarea lustrei actuale și realizarea unei noi lustre, în conformitate cu dispozițiile caietului de sarcini și a specificațiilor tehnice anexate la acesta.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 249-575303
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: COJ-PROC-18/009
Lot nr.: 1
Titlu:

Realizarea de mese de conferințe conform măsurilor

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SARL Fortune
Localitate: Loisy
Cod NUTS: FR FRANCE
Cod poștal: 54700
Țară: Franţa
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 190 907.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: COJ-PROC-18/009
Lot nr.: 2
Titlu:

Modificarea sistemului actual de iluminare (modificarea lustrei + adăugarea unei lustre noi)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Veolia Luxembourg SA
Localitate: Livange
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-3378
Țară: Luxemburg
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 62 498.56 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 50 %

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/06/2019