Pakalpojumi - 30065-2018

23/01/2018    S15    Eiropas Komisija - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Beļģija-Brussel: Atbalsts Eiropas pilsoņu iniciatīvas sadarbības platformas izstrādei un darbībai – izmēģinājuma projekts

2018/S 015-030065

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Eiropas Komisija, Secretariat General
Rue de la Loi 200 BERL 07/085
Brussel
1049
Beļģija
Kontaktpersona: SG.C.4
Tālrunis: +32 22999089
E-pasts: SG-C4-ECI-STUDY@ec.europa.eu
NUTS kods: BE100

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/index_en.htm

Pircēja profila adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Atbalsts Eiropas pilsoņu iniciatīvas sadarbības platformas izstrādei un darbībai – izmēģinājuma projekts

II.1.2)Galvenās CPV kods
79140000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta pieprasījumu Eiropas

Komisijas (“Komisija”) Ģenerālsekretariāta konkrētais uzdevums ir īstenot izmēģinājuma projektu “Jaunās tehnoloģijas

un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) rīki

Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) īstenošanai un vienkāršošanai”.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 337 503.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79112100
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

ārpus iestādes, darbuzņēmēja darba vietā.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta pieprasījumu Eiropas Komisijas (“Komisija”) Ģenerālsekretariāta konkrētais uzdevums ir īstenot izmēģinājuma projektu “Jaunās tehnoloģijas un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) rīki Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) īstenošanai un vienkāršošanai”.

Šajā saistībā Komisija izveidos tiešsaistes sadarbības platformu, kura veltīta EPI un kurā pieejams atbalsts un konsultācijas saistībā ar iniciatīvu sagatavošanu. Platforma palīdzēs pilsoņiem, kuri vēlas sākt EPI, atrast partnerus Eiropā, lai izveidotu nepieciešamo organizatoru komiteju, kā arī formulēt iniciatīvas saturu sadarbībā ar pieredzējušākiem dalībniekiem, sagatavot kampaņas, iegūt finansējumu, mācīties no citiem organizatoriem par paraugpraksi un veikt pieredzes apmaiņu. Komisija izveidos platformas IT infrastruktūru un nodrošinās tās pieejamību. Šis uzaicinājums uz konkursu attiecas uz platformas atvēršanai nepieciešamā satura sagatavošanu, platformas darbības nodrošināšanu un popularizēšanu, kā arī tās turpmākās attīstības atbalstīšanu.

Platforma nodrošinās jaunumu un diskusiju forumu, t. i., tiešsaistes diskusijas un emuāra ierakstus par tematiem, kas saistīti ar EPI, lai veicinātu saskarsmi starp EPI kopienas dalībniekiem, informācijas un paraugprakses apmaiņu, partneru atrašanu utt.

Platformā būs arī palīdzības dienests, kuru veidos 2 daļas, proti: 1) mācību vide, kurā būs pieejami vadlīniju materiāli un tiešsaistes kurss par EPI dzīves cikla svarīgajiem aspektiem; 2) jautājumu un tiešā atbalsta mehānisms (kura ietvaros pieprasījumus tieši apstrādā ārējais partneris vai Komisija atkarībā no to veida un jomas).

Izmēģinājuma projekts jāsagatavo un jāīsteno 12 mēnešu periodā, platformas darbības sākums paredzēts 2018. gada pavasarī.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Piedāvāto stratēģiju un metodikas kvalitāte / Svērums: 30 %
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Darba un resursu organizācija / Svērums: 18 %
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Kvalitātes kontroles pasākumi / Svērums: 12 %
Cena - Svērums: 40 %
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: izmēģinājuma projekts “Jaunās tehnoloģijas un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) rīki Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) īstenošanai un vienkāršošanai”.
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 194-397378
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums
Līgumslēdzēja iestāde vairs nepiešķirs citus līgumus, pamatojoties uz iepriekš norādīto iepriekšējo informatīvo paziņojumu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: PO/SG/C4-01/2017
Nosaukums:

Atbalsts Eiropas pilsoņu iniciatīvas sadarbības platformas izstrādei un darbībai – izmēģinājuma projekts

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
18/12/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
European Service Network SA
Galerie Ravenstein 4
Brussels
1000
Beļģija
NUTS kods: BE100
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Consultores de Automatizacion y Robotica SA
Carretera Asua 6
Getxo
48930
Spānija
NUTS kods: ES213
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
European Citizen Action Service AISBL
Avenue de la Toison d'Or 77
Brussels
1060
Beļģija
NUTS kods: BE100
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 350 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 337 503.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Vispārējā tiesa
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
E-pasts: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

piezīmes par piešķiršanas procedūru var iesniegt I.1. iedaļā minētajai līgumslēdzējai iestādei.

Ja uzskatāt, ka pieļauta administratīva kļūme, varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam 2 gadu laikā no dienas, kad esat uzzinājis par faktiem, uz kuriem balstīta sūdzība (sk. http://www.ombudsman.europa.eu). Šādas sūdzības iesniegšana nevar ne atlikt pārsūdzību iesniegšanas termiņu, ne arī noteikt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

Pārsūdzību var iesniegt VI.4.1. iedaļā minētajai struktūrai 2 mēnešu laikā no piešķiršanas lēmuma paziņošanas.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/01/2018