Services - 301063-2018

12/07/2018    S132    - - Services - Contract award notice - Open procedure 

Hungary-Budapest: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

2018/S 132-301063

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Nemzeti Kommunikációs Hivatal
AK22423
Garibaldi utca 2.
Budapest
1054
Hungary
Contact person: dr. Zsabokorszky Ágnes
Telephone: +36 17956366
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950833
NUTS code: HU110

Internet address(es):

Main address: http://www.nkoh.kormany.hu

Address of the buyer profile: http://www.nkoh.kormany.hu

I.1)Name and addresses
Nemzeti Védelmi Szolgálat
AK09623
Kerepesi út 47–49.
Budapest
1101
Hungary
Contact person: Nagy Beatrix
Telephone: +36 14753717
E-mail: nagybeatrix@nvsz.hu
Fax: +36 14753711
NUTS code: HU110

Internet address(es):

Main address: http://www.nvsz.hu

Address of the buyer profile: http://www.nvsz.hu

I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kormányzati kommunikációs feladatok ellátása

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Különféle szerződések a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó egyes, kormányzati kommunikációs feladatokhoz tartozó, szolgáltatások nyújtására az NVSZ számára

II.1.2)Main CPV code
79000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Különféle szerződések a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó egyes, kormányzati kommunikációs feladatokhoz tartozó, szolgáltatások nyújtására az NVSZ számára

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 259 084 200.00 HUF
II.2)Description
II.2.1)Title:

Közösségi média és online kommunikációs szolgáltatások, valamint kapcsolódó nyomdai tevékenység ellátása (vállalkozási szerződés)

Lot No: 1.
II.2.2)Additional CPV code(s)
79340000
79810000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU1
NUTS code: HU2
NUTS code: HU3
Main site or place of performance:

Magyarország egész területe

II.2.4)Description of the procurement:

Lakossági tájékoztató kampányok kreatív eszközeinek tervezése és médiavásárlás, online tájékoztatási tevékenység tervezése, kivitelezése, valamint különféle nyomdai szolgáltatások nyújtása. A lakossági tájékoztató kampány tervezésére és megvalósítására, valamint az online tájékoztatási tevékenység tervezésére és kivitelezésére a megrendelő szerződésben legfeljebb nettó 193 000 000 Ft keretösszeget rögzít. A szerződésben rögzített keretösszegből a kampányt a leghatékonyabb módon kell megvalósítani. A lakossági tájékoztató kampányok kreatív eszközeinek tervezése és a médiavásárlás, majd a kampánytevékenység megvalósítása együttműködésben és a megrendelő által elfogadott koncepció(k) (tervek, stratégiák, feladat meghatározások, stb.) és médiaterv, továbbá a hozzájuk tartozó részletesen alábontott költségvetések alapján valósul meg. Az elszámolás alapját is ezek a dokumentumok jelentik. A nyertes ajánlattevő e dokumentumok alapján igénybe nem vett szolgáltatások után ellenérték megtérítésére, a keretösszegből fel nem használt összegre nem jogosult.

Az egységes arculat biztosítása érdekében a promóciós eszközök biztosítása, a szakmai kiadványok nyomtatása, kapcsolódó nyomdai tevékenység nyújtása szintén a nyertes ajánlattevő feladata. A promóciós eszközök biztosítása, szakmai kiadványok nyomtatása kapcsán a nyertes ajánlattevő az alapmennyiségekre egyedi megrendelőkben meghatározott módon ütemezett szolgáltatásnyújtásra lesz köteles, míg további mennyiségekre (az alapmennyiség legfeljebb 30 %-ig terjedően) a szerződés szerinti megrendelő a szerződés megkötésekor vételi (opciós) jogot köthet ki, amely szerződésben rögzített opciós mennyiségek lehívása szintén egyedi megrendelések szerint valósulhat meg.

A szerződés teljesítése során sor kerül:

a) közösségi média elemeket is tartalmazó online média kommunikációs tevékenységre,

b) médiatervezésre és vásárlásra,

c) legalább nyomtatott médium, rádió, televízió és online megjelenésre,

d) Facebook és Youtube megjelenésre, valamint kapcsolódó tartalomkezelési feladatok ellátására,

e) legalább 60 db, különböző lokális (helyi) nyomtatott médiumban való megjelenésre,

f) online felületen megjelenő kvíz vagy kreatív játék tervezésére és megvalósítására,

g) legalább 10 hónap időtartamban keresőmarketing megvalósítására,

h) grafikai tervezés és gyártás, továbbá ahhoz kapcsolódó nyomdai tevékenység ellátására,

i) legalább 20 0000 db, magyar nyelvű szórólap elkészítésére,

j) legalább 1 500 db, legalább 16+4 oldalas magyar nyelvű kiadvány elkészítésére,

k) legalább 1 000 db, legalább 16+4 oldalas, kétnyelvű kiadvány elkészítésére.

A részletes feladatleírást a dokumentáció tartalmazza.

Ajánlattevőnek a feladatait legkésőbb a projekt megvalósítására irányuló támogatási szerződés szerinti véghatáridőhöz igazodóan 31.12.2018-ig kell teljesítenie. (A szerződés jellegéből fakadóan a megrendelő egyéb, belső határidőket, egyedi megrendelések esetén egyedi teljesítési határidőket is meghatározhat a nyertes ajánlattevő számára.) Amennyiben a támogatási szerződés szerinti határidő módosításra (meghosszabbításra) kerül, a szerződés szerinti határidők, ahhoz igazodóan automatikusan módosulnak.

A II.2.7) pontban foglalt kezdési időpont a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat, a megjelöltnél későbbre eshet.

A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdései szerint feltételes közbeszerzési eljárás. A szerződés hatályba lépése a támogatási szerződés hatályba lépéséhez kötött a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján. Amennyiben az ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső okból a közbeszerzési eljárás elhúzódása, a rögzített teljesítési véghatáridő mellett, a teljesítést eleve lehetetlenítené, az ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy az eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: 12. Mintafeladat / Weighting: 100
Quality criterion - Name: 13. Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók teljesítéshez szükséges készségekre vonatkozó képzése / Weighting: 10
Price - Weighting: 110
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Lásd a II.2.4) pontjában foglaltakat.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

KÖFOP 2.2.3-VEKOP-16. azonosítószámú projekt

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Közvélemény-kutatással kapcsolatos szolgáltatások (vállalkozási szerződés)

Lot No: 2.
II.2.2)Additional CPV code(s)
79320000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU1
NUTS code: HU2
NUTS code: HU3
Main site or place of performance:

Magyarország egész területe.

II.2.4)Description of the procurement:

A közvélemény-kutatás tervezése és kivitelezése együttműködésben és a megrendelő által elfogadott kutatási terv alapján valósul meg.

A szerződés teljesítése során sor kerül:

a) 3 db közvélemény-kutatás megtervezésére, megszervezésére és lebonyolítására, amelyből,

b) az egyik kutatás esetében fókuszcsoport interjúk, a másik esetben pedig kérdezőbiztossal segített, személyes kérdőíves adatfelvétel a kutatás módszere. (A kérdőíves közvélemény-kutatás esetében 1000 fős, országosan reprezentatív minta az elvárt mintaméret. A fókuszcsoport interjúk estében összesen 4 db, legalább 6 fős fókuszcsoportot kell szervezni és levezetni 1 budapesti és 3 vidéki helyszínen.)

c) a harmadik közvélemény-kutatás célcsoportja a Magyarországon működő multinacionális, valamint magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások közép- és felsővezetői. A vállalati kérdőíves közvélemény-kutatást 1000 fős mintán kell végrehajtani, telefonos kérdőív segítségével.

A részletes feladatleírást a dokumentáció tartalmazza.

Ajánlattevőnek a feladatait legkésőbb a projekt megvalósítására irányuló támogatási szerződés szerinti véghatáridőhöz igazodóan 30.06.2018-ig kell teljesítenie. (A szerződés jellegéből fakadóan a megrendelő egyéb, belső határidőket is meghatározhat a nyertes ajánlattevő számára.) Amennyiben a támogatási szerződés szerinti határidő módosításra (meghosszabbításra) kerül, a szerződés szerinti határidők, ahhoz igazodóan automatikusan módosulnak.

A II.2.7) pontban foglalt kezdési időpont a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat, a megjelöltnél későbbre eshet.

A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdései szerint feltételes közbeszerzési eljárás. A szerződés hatályba lépése a támogatási szerződés hatályba lépéséhez kötött a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján. Amennyiben az ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső okból a közbeszerzési eljárás elhúzódása, a rögzített teljesítési véghatáridő mellett, a teljesítést eleve lehetetlenítené, az ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy az eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: 2. Késedelmi kötbér / Weighting: 5
Price - Weighting: 100
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

KÖFOP 2.2.3-VEKOP-16. azonosítószámú projekt.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Szoftverfejlesztési szolgáltatások (vállalkozási szerződés)

Lot No: 3.
II.2.2)Additional CPV code(s)
72262000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU1
NUTS code: HU2
NUTS code: HU3
Main site or place of performance:

Magyarország egész területe.

II.2.4)Description of the procurement:

Mobiltelefonos applikációk (2 db) fejlesztése és karbantartása.

A mobiltelefonos applikációk fejlesztése együttműködésben és a megrendelő által elfogadott tervek alapján valósul meg.

A szerződés teljesítése során sor kerül:

a) 1 db mobiltelefonos alkalmazás tervezésére, kifejlesztésére és legalább 10 hónapig tartó karbantartására. A mobiltelefonos alkalmazás célcsoportját a Magyarországon élő 16 év feletti magánszemélyek alkotják,

b) 1 db mobiltelefonos ismeretterjesztő játék alkalmazás tervezésére, kifejlesztésére és legalább 10 hónapig tartó karbantartására. A mobiltelefonos játék célcsoportját a Magyarországon élő 16-25 év közötti magánszemélyek alkotják.

A részletes feladatleírást a dokumentáció tartalmazza.

Ajánlattevőnek a fejlesztési feladatait legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 90 naptári napon belül, míg a karbantartási feladatait a támogatási szerződés szerinti véghatáridőhöz igazodóan 31.12.2018-ig kell teljesítenie. (A szerződés jellegéből fakadóan a megrendelő egyéb, belső határidőket is meghatározhat a nyertes ajánlattevő számára.) Amennyiben a támogatási szerződés szerinti határidő módosításra (meghosszabbításra) kerül, a szerződés szerinti határidők, ahhoz igazodóan automatikusan módosulnak.

A II.2.7) pontban foglalt kezdési időpont a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat, a megjelöltnél későbbre eshet.

A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdései szerint feltételes közbeszerzési eljárás. A szerződés hatályba lépése a támogatási szerződés hatályba lépéséhez kötött a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján. Amennyiben az ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső okból a közbeszerzési eljárás elhúzódása, a rögzített teljesítési véghatáridő mellett, a teljesítést eleve lehetetlenítené, az ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy az eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: 3. Késedelmi kötbér / Weighting: 5
Price - Weighting: 100
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

KÖFOP 2.2.3-VEKOP-16. azonosítószámú projekt.

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 108-217272
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Közösségi média és online kommunikációs szolgáltatások, valamint kapcsolódó nyomdai tevékenység ellátása (vállalkozási szerződés)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/06/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők
Nagyenyed u. 16. fszt. 4.
Budapest
1123
Hungary
Telephone: +36 309863831
E-mail: gyula.balasy@newland.hu, kozbeszerzes@newland.hu
Fax: +36 13710189
NUTS code: HU110

Internet address: http://www.newland.hu/

The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Lounge Design Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők
Nagyenyed u. 16. fszt 4.
Budapest
1123
Hungary
Telephone: +36 309863831
E-mail: gyula.balasy@newland.hu, kozbeszerzes@newland.hu
Fax: +36 13710189
NUTS code: HU110

Internet address: http://www.newland.hu/

The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft. közös ajánlattevők
Szentendrei út 95.
Budapest
1033
Hungary
Telephone: +36 309863831
E-mail: gyula.balasy@newland.hu, kozbeszerzes@newland.hu
Fax: +36 13710189
NUTS code: HU110

Internet address: http://www.newland.hu/

The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 207 858 267.00 HUF
Total value of the contract/lot: 201 084 200.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Közvélemény-kutatással kapcsolatos szolgáltatások (vállalkozási szerződés)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/06/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők
Nagyenyed u. 16. fszt. 4.
Budapest
1123
Hungary
Telephone: +36 309863831
E-mail: gyula.balasy@newland.hu, kozbeszerzes@newland.hu
Fax: +36 13710189
NUTS code: HU110

Internet address: http://www.newland.hu/

The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Lounge Design Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők
Nagyenyed u. 16. fszt 4.
Budapest
1123
Hungary
Telephone: +36 309863831
E-mail: gyula.balasy@newland.hu, kozbeszerzes@newland.hu
Fax: +36 13710189
NUTS code: HU110

Internet address: http://www.newland.hu/

The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 9 691 666.00 HUF
Total value of the contract/lot: 15 000 000.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Szoftverfejlesztési szolgáltatások (vállalkozási szerződés)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/06/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők
Nagyenyed u. 16. fszt. 4.
Budapest
1123
Hungary
Telephone: +36 309863831
E-mail: gyula.balasy@newland.hu, kozbeszerzes@newland.hu
Fax: +36 13710189
NUTS code: HU11

Internet address: http://www.newland.hu/

The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Lounge Design Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők
Nagyenyed u. 16. fszt 4.
Budapest
1123
Hungary
Telephone: +36 309863831
E-mail: gyula.balasy@newland.hu, kozbeszerzes@newland.hu
Fax: +36 13710189
NUTS code: HU110

Internet address: http://www.newland.hu/

The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 21 383 333.00 HUF
Total value of the contract/lot: 43 000 000.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Nyertes ajánlattevők címe, adószáma az alábbiak szerint:

1. rész:

Közös ajánlattevők: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1123 Bp., Nagyenyed u. 16. fszt 4., 24670827-2-43)

Lounge Design Szolgáltató Kft. (1123 Bp., Nagyenyed u. 16. fszt 4., 22715544-2-43)

MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft. (1033 Bp., Szentendrei út 95., 24710239-2-41)

2. rész:

Közös ajánlattevők: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1123 Bp., Nagyenyed u. 16. fszt 4., 24670827-2-43)

Lounge Design Szolgáltató Kft. (1123 Bp., Nagyenyed u. 16. fszt 4., 22715544-2-43)

3. rész:

Közös ajánlattevők: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1123 Bp., Nagyenyed u. 16. fszt 4., 24670827-2-43)

Lounge Design Szolgáltató Kft. (1123 Bp., Nagyenyed u. 16. fszt 4., 22715544-2-43)

Alvállalkozó(k) igénybe vétele: mindhárom részben a következők szerint:

1. rész:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

P2m Consulting Kft. (1062 Bp., Andrássy út 107. II/9., 14400496-2-42)

Minőségbiztosítási vezető (felhívás III.1.3) M/2 d) pont)

2. rész:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Századvég Alapítvány (1037 Bp., Hidegkúti Nándor u. 8–10., 22628374-2-41)

(felhívás III.1.3.) M/1 és M/2 alkalmassági követelmények

3. rész:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Trendency Online Zrt. (1094 Budapest, Mihálkovics u. 10., 23745269-2-43)

(felhívás III.1.3.) M1 és M2 alkalmassági követelemények

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/07/2018