Services - 301063-2018

12/07/2018    S132

Magyarország-Budapest: Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság

2018/S 132-301063

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK22423
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zsabokorszky Ágnes
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 17956366
Fax: +36 17950833

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkoh.kormany.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nkoh.kormany.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Védelmi Szolgálat
Nemzeti azonosító szám: AK09623
Postai cím: Kerepesi út 47–49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Beatrix
E-mail: nagybeatrix@nvsz.hu
Telefon: +36 14753717
Fax: +36 14753711

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nvsz.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nvsz.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kormányzati kommunikációs feladatok ellátása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Különféle szerződések a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó egyes, kormányzati kommunikációs feladatokhoz tartozó, szolgáltatások nyújtására az NVSZ számára

II.1.2)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Különféle szerződések a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó egyes, kormányzati kommunikációs feladatokhoz tartozó, szolgáltatások nyújtására az NVSZ számára

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 259 084 200.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Közösségi média és online kommunikációs szolgáltatások, valamint kapcsolódó nyomdai tevékenység ellátása (vállalkozási szerződés)

Rész száma: 1.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
79810000 Nyomtatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lakossági tájékoztató kampányok kreatív eszközeinek tervezése és médiavásárlás, online tájékoztatási tevékenység tervezése, kivitelezése, valamint különféle nyomdai szolgáltatások nyújtása. A lakossági tájékoztató kampány tervezésére és megvalósítására, valamint az online tájékoztatási tevékenység tervezésére és kivitelezésére a megrendelő szerződésben legfeljebb nettó 193 000 000 Ft keretösszeget rögzít. A szerződésben rögzített keretösszegből a kampányt a leghatékonyabb módon kell megvalósítani. A lakossági tájékoztató kampányok kreatív eszközeinek tervezése és a médiavásárlás, majd a kampánytevékenység megvalósítása együttműködésben és a megrendelő által elfogadott koncepció(k) (tervek, stratégiák, feladat meghatározások, stb.) és médiaterv, továbbá a hozzájuk tartozó részletesen alábontott költségvetések alapján valósul meg. Az elszámolás alapját is ezek a dokumentumok jelentik. A nyertes ajánlattevő e dokumentumok alapján igénybe nem vett szolgáltatások után ellenérték megtérítésére, a keretösszegből fel nem használt összegre nem jogosult.

Az egységes arculat biztosítása érdekében a promóciós eszközök biztosítása, a szakmai kiadványok nyomtatása, kapcsolódó nyomdai tevékenység nyújtása szintén a nyertes ajánlattevő feladata. A promóciós eszközök biztosítása, szakmai kiadványok nyomtatása kapcsán a nyertes ajánlattevő az alapmennyiségekre egyedi megrendelőkben meghatározott módon ütemezett szolgáltatásnyújtásra lesz köteles, míg további mennyiségekre (az alapmennyiség legfeljebb 30 %-ig terjedően) a szerződés szerinti megrendelő a szerződés megkötésekor vételi (opciós) jogot köthet ki, amely szerződésben rögzített opciós mennyiségek lehívása szintén egyedi megrendelések szerint valósulhat meg.

A szerződés teljesítése során sor kerül:

a) közösségi média elemeket is tartalmazó online média kommunikációs tevékenységre,

b) médiatervezésre és vásárlásra,

c) legalább nyomtatott médium, rádió, televízió és online megjelenésre,

d) Facebook és Youtube megjelenésre, valamint kapcsolódó tartalomkezelési feladatok ellátására,

e) legalább 60 db, különböző lokális (helyi) nyomtatott médiumban való megjelenésre,

f) online felületen megjelenő kvíz vagy kreatív játék tervezésére és megvalósítására,

g) legalább 10 hónap időtartamban keresőmarketing megvalósítására,

h) grafikai tervezés és gyártás, továbbá ahhoz kapcsolódó nyomdai tevékenység ellátására,

i) legalább 20 0000 db, magyar nyelvű szórólap elkészítésére,

j) legalább 1 500 db, legalább 16+4 oldalas magyar nyelvű kiadvány elkészítésére,

k) legalább 1 000 db, legalább 16+4 oldalas, kétnyelvű kiadvány elkészítésére.

A részletes feladatleírást a dokumentáció tartalmazza.

Ajánlattevőnek a feladatait legkésőbb a projekt megvalósítására irányuló támogatási szerződés szerinti véghatáridőhöz igazodóan 31.12.2018-ig kell teljesítenie. (A szerződés jellegéből fakadóan a megrendelő egyéb, belső határidőket, egyedi megrendelések esetén egyedi teljesítési határidőket is meghatározhat a nyertes ajánlattevő számára.) Amennyiben a támogatási szerződés szerinti határidő módosításra (meghosszabbításra) kerül, a szerződés szerinti határidők, ahhoz igazodóan automatikusan módosulnak.

A II.2.7) pontban foglalt kezdési időpont a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat, a megjelöltnél későbbre eshet.

A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdései szerint feltételes közbeszerzési eljárás. A szerződés hatályba lépése a támogatási szerződés hatályba lépéséhez kötött a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján. Amennyiben az ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső okból a közbeszerzési eljárás elhúzódása, a rögzített teljesítési véghatáridő mellett, a teljesítést eleve lehetetlenítené, az ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy az eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 12. Mintafeladat / Súlyszám: 100
Minőségi kritérium - Név: 13. Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók teljesítéshez szükséges készségekre vonatkozó képzése / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 110
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Lásd a II.2.4) pontjában foglaltakat.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KÖFOP 2.2.3-VEKOP-16. azonosítószámú projekt

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Közvélemény-kutatással kapcsolatos szolgáltatások (vállalkozási szerződés)

Rész száma: 2.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79320000 Közvélemény-kutatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közvélemény-kutatás tervezése és kivitelezése együttműködésben és a megrendelő által elfogadott kutatási terv alapján valósul meg.

A szerződés teljesítése során sor kerül:

a) 3 db közvélemény-kutatás megtervezésére, megszervezésére és lebonyolítására, amelyből,

b) az egyik kutatás esetében fókuszcsoport interjúk, a másik esetben pedig kérdezőbiztossal segített, személyes kérdőíves adatfelvétel a kutatás módszere. (A kérdőíves közvélemény-kutatás esetében 1000 fős, országosan reprezentatív minta az elvárt mintaméret. A fókuszcsoport interjúk estében összesen 4 db, legalább 6 fős fókuszcsoportot kell szervezni és levezetni 1 budapesti és 3 vidéki helyszínen.)

c) a harmadik közvélemény-kutatás célcsoportja a Magyarországon működő multinacionális, valamint magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások közép- és felsővezetői. A vállalati kérdőíves közvélemény-kutatást 1000 fős mintán kell végrehajtani, telefonos kérdőív segítségével.

A részletes feladatleírást a dokumentáció tartalmazza.

Ajánlattevőnek a feladatait legkésőbb a projekt megvalósítására irányuló támogatási szerződés szerinti véghatáridőhöz igazodóan 30.06.2018-ig kell teljesítenie. (A szerződés jellegéből fakadóan a megrendelő egyéb, belső határidőket is meghatározhat a nyertes ajánlattevő számára.) Amennyiben a támogatási szerződés szerinti határidő módosításra (meghosszabbításra) kerül, a szerződés szerinti határidők, ahhoz igazodóan automatikusan módosulnak.

A II.2.7) pontban foglalt kezdési időpont a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat, a megjelöltnél későbbre eshet.

A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdései szerint feltételes közbeszerzési eljárás. A szerződés hatályba lépése a támogatási szerződés hatályba lépéséhez kötött a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján. Amennyiben az ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső okból a közbeszerzési eljárás elhúzódása, a rögzített teljesítési véghatáridő mellett, a teljesítést eleve lehetetlenítené, az ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy az eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Késedelmi kötbér / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 100
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KÖFOP 2.2.3-VEKOP-16. azonosítószámú projekt.

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szoftverfejlesztési szolgáltatások (vállalkozási szerződés)

Rész száma: 3.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72262000 Szoftverfejlesztési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Mobiltelefonos applikációk (2 db) fejlesztése és karbantartása.

A mobiltelefonos applikációk fejlesztése együttműködésben és a megrendelő által elfogadott tervek alapján valósul meg.

A szerződés teljesítése során sor kerül:

a) 1 db mobiltelefonos alkalmazás tervezésére, kifejlesztésére és legalább 10 hónapig tartó karbantartására. A mobiltelefonos alkalmazás célcsoportját a Magyarországon élő 16 év feletti magánszemélyek alkotják,

b) 1 db mobiltelefonos ismeretterjesztő játék alkalmazás tervezésére, kifejlesztésére és legalább 10 hónapig tartó karbantartására. A mobiltelefonos játék célcsoportját a Magyarországon élő 16-25 év közötti magánszemélyek alkotják.

A részletes feladatleírást a dokumentáció tartalmazza.

Ajánlattevőnek a fejlesztési feladatait legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 90 naptári napon belül, míg a karbantartási feladatait a támogatási szerződés szerinti véghatáridőhöz igazodóan 31.12.2018-ig kell teljesítenie. (A szerződés jellegéből fakadóan a megrendelő egyéb, belső határidőket is meghatározhat a nyertes ajánlattevő számára.) Amennyiben a támogatási szerződés szerinti határidő módosításra (meghosszabbításra) kerül, a szerződés szerinti határidők, ahhoz igazodóan automatikusan módosulnak.

A II.2.7) pontban foglalt kezdési időpont a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat, a megjelöltnél későbbre eshet.

A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdései szerint feltételes közbeszerzési eljárás. A szerződés hatályba lépése a támogatási szerződés hatályba lépéséhez kötött a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján. Amennyiben az ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső okból a közbeszerzési eljárás elhúzódása, a rögzített teljesítési véghatáridő mellett, a teljesítést eleve lehetetlenítené, az ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy az eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 3. Késedelmi kötbér / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 100
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KÖFOP 2.2.3-VEKOP-16. azonosítószámú projekt.

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 108-217272
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Közösségi média és online kommunikációs szolgáltatások, valamint kapcsolódó nyomdai tevékenység ellátása (vállalkozási szerződés)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fszt. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: gyula.balasy@newland.hu, kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 309863831
Fax: +36 13710189

Internetcím: http://www.newland.hu/

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fszt 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: gyula.balasy@newland.hu, kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 309863831
Fax: +36 13710189

Internetcím: http://www.newland.hu/

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Szentendrei út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: gyula.balasy@newland.hu, kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 309863831
Fax: +36 13710189

Internetcím: http://www.newland.hu/

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 207 858 267.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 201 084 200.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Közvélemény-kutatással kapcsolatos szolgáltatások (vállalkozási szerződés)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fszt. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: gyula.balasy@newland.hu, kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 309863831
Fax: +36 13710189

Internetcím: http://www.newland.hu/

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fszt 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: gyula.balasy@newland.hu, kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 309863831
Fax: +36 13710189

Internetcím: http://www.newland.hu/

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9 691 666.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 15 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 3
Elnevezés:

Szoftverfejlesztési szolgáltatások (vállalkozási szerződés)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fszt. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: gyula.balasy@newland.hu, kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 309863831
Fax: +36 13710189

Internetcím: http://www.newland.hu/

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fszt 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: gyula.balasy@newland.hu, kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 309863831
Fax: +36 13710189

Internetcím: http://www.newland.hu/

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21 383 333.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 43 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevők címe, adószáma az alábbiak szerint:

1. rész:

Közös ajánlattevők: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1123 Bp., Nagyenyed u. 16. fszt 4., 24670827-2-43)

Lounge Design Szolgáltató Kft. (1123 Bp., Nagyenyed u. 16. fszt 4., 22715544-2-43)

MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft. (1033 Bp., Szentendrei út 95., 24710239-2-41)

2. rész:

Közös ajánlattevők: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1123 Bp., Nagyenyed u. 16. fszt 4., 24670827-2-43)

Lounge Design Szolgáltató Kft. (1123 Bp., Nagyenyed u. 16. fszt 4., 22715544-2-43)

3. rész:

Közös ajánlattevők: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1123 Bp., Nagyenyed u. 16. fszt 4., 24670827-2-43)

Lounge Design Szolgáltató Kft. (1123 Bp., Nagyenyed u. 16. fszt 4., 22715544-2-43)

Alvállalkozó(k) igénybe vétele: mindhárom részben a következők szerint:

1. rész:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

P2m Consulting Kft. (1062 Bp., Andrássy út 107. II/9., 14400496-2-42)

Minőségbiztosítási vezető (felhívás III.1.3) M/2 d) pont)

2. rész:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Századvég Alapítvány (1037 Bp., Hidegkúti Nándor u. 8–10., 22628374-2-41)

(felhívás III.1.3.) M/1 és M/2 alkalmassági követelmények

3. rész:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Trendency Online Zrt. (1094 Budapest, Mihálkovics u. 10., 23745269-2-43)

(felhívás III.1.3.) M1 és M2 alkalmassági követelemények

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/07/2018