Árubeszerzések - 310586-2016

08/09/2016    S173    Árubeszerzések - Előzetes tájékoztató hirdetmény ajánlati felhívással - Versenyképes tárgyalásos eljárást 

Magyarország-Budapest: Hardver nagyszámítógéphez

2016/S 173-310586

Előzetes tájékoztató

A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul

Árubeszerzés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NISZ – Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK10434
Postai cím: Csokonai utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Handnagy Tamás, Projektvezető
E-mail: hadnagy.tamas@nisz.hu
Telefon: +36 14594200
Fax: +36 13031000

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nisz.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nisz.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://letoltes.cordict.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Cordict Kft.
Postai cím: Attila út 79. I. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Gergely
E-mail: fodor.gergely@cordict.hu
Telefon: +361 7927404
Fax: +361 7927447

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.cordict.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.cordict.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Cordict Kft.
Postai cím: Attila út 79. I. 7.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Gergely
Telefon: +361 7927404
E-mail: fodor.gergely@gmail.com
Fax: +361 7927447
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.cordict.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.cordict.hu

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: elektronikus közigazgatási informatikai és távközlési közszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00003 projekt, videó-kommunikációs központi rendszer kialakítás – adásvételi szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
30211200
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00003 projekt, videó-kommunikációs központi rendszer kialakítás – adásvételi szerződés keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72100000
72227000
72228000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

NUTS-kód: 1 HU101 A teljesítés fő helyszíne: A NISZ virtuális felhő szolgáltatásának 2 db georedundáns budapesti telephelye, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33., és 1145 Budapest, Róna utca.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Központi videokommunikáció fejlesztések:

— videokommunikációs központi HW beszerzése,

— központi videokommunikációs eszközök licencei,

— terem vezérlő berendezések központi menedzsmentje, videó központi vezérlés,

— videó és hangrögzítés miatti tárterület fejlesztés hardverek,

— központi rögzítő modul fejlesztés,

— videó online és on-demand streaming rendszer beszerzése,

— rendszer integráció és implementáció, a meglévő Cisco elemek illesztése,

— MCU rendszer kapacitása 384 db HD video hívás egyidejű fogadása, valamint 60 egyidejű virtuális meetingroom,

— privát felhő alapú videóportál kialakítása korlátlan számú felhasználó számára.

A fentiekkel összhangban:

— berendezések szállítása, szoftverek fejlesztése. Átadás Ajánlatkérő budapesti telephelyén,

— eszközök telepítési helyszínre szállítása, felszerelése,

— eszközök, szoftverek, licencek telepítése,

— rendszerintegráció,

— átadás-átvétel,

— adminisztráció,

— PM szervezet,

— adminisztrációs kézikönyv, üzemeltetői kézikönyv,

— oktatás tartása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A teljesítés naptári napokban meghatározott mértéke / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Műszaki megoldásokkal kapcsolatos vállalások / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Elektronikus megoldás az eltérő földrajzi helyszíneken történő közigazgatási ügyintézés munkaszervezésének és kommunikációjának fejlesztésére (VIKI)” című, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00003 sz. projekt.
II.2.14)További információk

A Szerződés időtartamaként a jelen előzetes tájékoztató II.2.7) pontjában meghatározott időtartam névleges, a szerződés teljes időtartama ajánlattevő megajánlásától függ, legfeljebb a szerződés hatályba lépésétől számított 240 nap.

A jelen előzetes tájékoztató II.2.6) pontjában szereplő érték technikai érték, ajánlatkérő az eljárás becsült értékét nem kívánja megadni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan a részvételre jelentkező

P/1. ha a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele a részvételi felhívás megküldése napját megelőző három lezárt üzleti évben összességében nem érte el a 350 000 000 HUF összeget, és a teljes nettó árbevétele az előző három lezárt üzleti évben összességében nem érte el az 500 000 000 HUF összeget;

P/2. ha a mérleg szerinti eredménye a részvételi felhívás megküldése napját megelőző 3, beszámolóval lezárt üzleti évben 1-nél több üzleti évben negatív volt;

P/3. amennyiben bármelyik számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy a részvételi felhívás megküldése napjától visszafelé számított 1 évben bármelyik számláján 30 napot meghaladó mértékű sorba állítás volt;

P/4. ha nem rendelkezik legalább 250 000 000 HUF/kár és legalább 400 000 000 HUF/év mértékű, a részvételi határidő lejártakor érvényes, a közbeszerzés tárgyára is kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan, ha nem rendelkezik:

M/1. az előző 3 évben a közb. tárgyára von. referenciákkal, amely értéke összesen eléri a nettó 375 000 000 HUF-ot.

Ezek közül legalább 1:

— érje el a nettó 300 000 000 HUF-ot,

— olyan Videokonferencia (VK) infrastruktúra kialakítására vonatkozzon, mely alkalmas min. 70 HD hívás egyidejű fogadására, min. 30 egyidejű virtuális meetingroom kapacitással,

— legalább egy VK rendszerhez szállított központi rögzítő komponens szállításra került,

— legalább egy private felhő alapú videoportál szállítása legalább 1 500 felhasználóra;

M/2. legalább a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi szakemberekkel:

mindegyiknél legalább 1, felsőfokú végzettségű szakemberrel,

a) aki legalább 5 év IT projekt menedzsment szakmai tapasztalattal rendelkező PMI által minősített PMP szakemberrel;

b) aki rendelkezik az alábbi minősítések mindegyikével: (CCIE)(security); (CISA); (CISM); (CISSP);

c) aki rendelkezik gyártói legmagasabb szintű Voice minősítéssel;

M/3. ISO9001; 27001.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 16/09/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.5)A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
23/09/2016

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 86. § (2) bekezdése szerinti uniós, előzetes tájékoztató útján meghirdetésre kerülő közvetlen részvételi felhívással induló tárgyalásos eljárást folytat le Kbt. 86. § (2) bekezdése alapján.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplőket, hogy részvételi szándékukat a jelen előzetes tájékoztató I.3) pontjában megadott címen, a IV.2.2) pontban meghatározott határidőben jelezzék.

A finanszírozás módja szállítói finanszírozás. 1 db részszámla, 1db végszámla. Előleg igénylése a 272/2015. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdésének megfelelően.

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–p) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)–b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll: Igazolás: 321/2015. (X.30.) Korm. r. szerint.

Faksz: dr. Lajtai Bálint László, levelezési cím: Et. I.3.; Lajstromszám: 125., lajtai.balint@cordict.hu

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § előírásai szerint.

A gazdasági szereplők keretszáma: 4.

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A részvételi jelentkezők közötti rangsorolásra abban az esetben kerül sor, ha az alkalmas jelentkezők száma a keretszám felső határát (4) meghaladja. 4 vagy annál kevesebb alkalmas részvételre jelentkező esetén rangsorolásra nem kerül sor.

Ajánlatkérő ezúton hívja fel a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a rangsorolás alapjául a részvételi jelentkezés során benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt műszaki és szakmai alkalmasság igazolására szolgáló adatok alapján történik, figyelemmel a Kbt. 82. § (4)–(5) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alábbi objektív rangsorolási szempontoknak való megfelelés tekintetében a gazdasági szereplőktől a részvételi felhívás 14) b pont M1) alpontjaiban meghatározott igazolások benyújtását kéri a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján.

A rangsorolás szempontjai:

A részvételi felhívás közvetlen megküldésétől visszafelé számított 3 év során a 14.a) pont M1) alpontban előírtaknak megfelelő referenciák összesített ellenértéke (nettó HUF).

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/09/2016