Építési beruházás - 316935-2018

21/07/2018    S139

Magyarország-Budapest: Felsővezeték építése

2018/S 139-316935

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Tibor
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368535
Fax: +36 14368538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Szabadbattyán–Balatonfüred vonalszakasz villamos üzem kiépítése, állomások részleges akadálymentesítése, felsővezeték-építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkáinak tervezése és kivitelezése”

Hivatkozási szám: V029.02.77
II.1.2)Fő CPV-kód
45234160 Felsővezeték építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés

Tárgya: „Szabadbattyán–Balatonfüred vonalszakasz villamos üzem kiépítése, állomások részleges akadálymentesítése, felsővezeték-építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkáinak tervezése és kivitelezése”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 23 050 474 189.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234100 Vasútépítés
45234116 Pályaépítés
45230000 Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Szabadbattyán–Balatonfüred vonalszakasz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a „Szabadbattyán – Tapolca – Keszthely szűk keresztmetszet kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán–Balatonfüred)” projekt felsővezeték-építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkáinak tervezése és kivitelezése, az alábbi fő mennyiségekkel:

1. Szabadbattyán – Balatonfüred vasútvonal villamosítása, 50Hz-es 2x25 kV-os váltakozó áramú villamos felsővezeték tervezése és építése; oszlopsoron történő alállomási kitápláló vezeték kiépítésével (oszlopok, tartósodronyok, munkavezeték, szigetelők cseréje illetve kiépítése): 64,5 vkm hosszon

2. Villamos vontatási alállomás tervezése és kivitelezése 1 helyszínen, Szabadbattyán meglévő 120/25kV-os alállomás bővítése és átépítése – amely magában foglalja a nagy- és középfeszültségű technológia, irányítástechnika, védelem szerelését – tápvezeték építése a betápláló fázishatárig;

3. Optikai kábel tervezése és építése (vasútvillamosítás részeként) 53,7 km;

4. Felsővezeték energia távvezérlés (FET) létesítése (vasútvillamosítás részeként);

5. Szabadbattyán - Balatonfüred vonalszakasz fenntartási szabályozása 46 vkm hosszon;

6. Kitérőcsere, illetve beépítés, alépítmény megerősítéssel: 11 db;

7. Vágányépítés alépítmény megerősítéssel 5,4 vgkm;

8. Edilonos rendszerű vágány építése: 140 vfm;

9. Polgárdi, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Alsóörs állomások átépítése

10. Peronépítés (Sk+55 cm magasperon kiselemes burkolattal): 4 db;

11. 4 db. állomás akadálymentesítése;

12. Egy vagy több vágányt keresztező, szintbeli keresztezést biztosító útátjáró, gyalogos átjáró építése, átépítése:

11.1. Vasúti-közúti keresztezést biztosító útátjáró: 1 csoport;

11.2. Vasúti-gyalogos keresztezést biztosító gyalogos átjáró: 1 csoport;

11.3. Peronok megközelítését biztosító gyalogos átjáró: 4 csoport;

13. Állomáson esőbeállók telepítése: 7 db;

14. Alsóörs állomáson felsővezetéki járműtároló épület kialakítása;

15. 75 Hz-es jelfeladással kiegészített állomási jelfogófüggéses biztosítóberendezés átalakítása, üzembe helyezése: 5 db állomáson, összesen 32 csop. jelenlegi váltót vezérlő kitérőt érintően

16. Közüzemi keresztezések szabványosítása;

17. Kivitelezéshez szükséges kiviteli és engedélyezési, illetve egyesített tervek készítése.

A feltüntetett mennyiségek tájékoztató jellegűek, a tervezés-engedélyeztetés során módosulhatnak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)2 pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 36 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)3 pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 36 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)4 pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 36 hónap] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP (kettő TSZ-ből finanszírozva: IKOP2, IKOP3; feltételes közbeszerzés)

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 003-002576
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási Szerződéses Megállapodás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/07/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÉB 2018 Konzorcium: VASÚTVILL Kft.
Postai cím: Jászberényi út 90.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@vasutvill.hu
Telefon: +36 12600850
Fax: +36 12600850
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÉB 2018 Konzorcium: R-KORD Kft.
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsut
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@vasutvill.hu
Telefon: +36 12600850
Fax: +36 12600850
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22 130 293 527.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 23 050 474 189.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre.

2. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

– ÉB 2018 Konzorcium: VASÚTVILL Kft. (székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 90.; adószám: 10813267-2-42); R-KORD Kft. (székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 221.; adószám: 11454599-2-07)

– Swietelsky Vasúttechnika Kft. (székhely: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.; adószám: 14564477-2-18)

– DS Konzorcium: Dömper Kft. (2541 Lábatlan Dunapart Hrsz.: 1605/2; adószám: 10229105-2-11); Subterra-Raab Kft. (9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.; adószám: 24824040-2-08)

3. Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:

ÉB 2018 Konzorcium: VASÚTVILL Kft. (székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 90.; adószám: 10813267-2-42); R-KORD Kft. (székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 221.; adószám: 11454599-2-07)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/07/2018