Varor - 345162-2017

02/09/2017    S168    - - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Tyskland-Heilbronn: Nätinfrastruktur

2017/S 168-345162

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Hochschule Heilbronn
Max-Planck-Str. 39
Heilbronn
74081
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Fax: +49 713150414-6821
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hs-heilbronn.de

I.1)Namn och adresser
Universität Heidelberg
Heidelberg
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.uni-heidelberg.de

I.1)Namn och adresser
Universität Hohenheim
Stuttgart
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.uni-hohenheim.de

I.1)Namn och adresser
Universität Mannheim
Mannheim
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.uni-mannheim.de

I.1)Namn och adresser
Universität Stuttgart
Stuttgart
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.uni-stuttgart.de

I.1)Namn och adresser
Universität Tübingen
Tübingen
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.uni-tuebingen.de

I.1)Namn och adresser
Universität Ulm
Ulm
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.uni-ulm.de

I.1)Namn och adresser
Staatliche Hochschule für Musik Trossingen
Trossingen
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: www.mh-trossingen.de

I.1)Namn och adresser
Pädagogische Hochschule Weingarten
Weingarten
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ph-weingarten.de

I.1)Namn och adresser
Hochschule Aalen
Aalen
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.hs-aalen.de

I.1)Namn och adresser
Hochschule Albstadt-Sigmaringen
Sigmaring
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hs-albsig.de

I.1)Namn och adresser
Hochschule Biberach
Biberach
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.hochschule-biberach.de

I.1)Namn och adresser
Hochschule Esslingen
Esslingen
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hs-esslingen.de

I.1)Namn och adresser
Hochschule Furtwangen
Furtwangen
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hs-furtwangen.de

I.1)Namn och adresser
Hochschule Karlsruhe
Karlsruhe
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.hs-karlsruhe.de

I.1)Namn och adresser
Hochschule Konstanz
Konstanz
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.htwg-konstanz.de

I.1)Namn och adresser
Hochschule Mannheim
Mannheim
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.hs-mannheim.de

I.1)Namn och adresser
Hochschule Ravensburg-Weingarten
Weingarten
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.hs-weingarten.de

I.1)Namn och adresser
Hochschule für Technik Stuttgart
Stuttgart
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.hft-stuttgart.de

I.1)Namn och adresser
Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
Mannheim
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.dhbw-mannheim.de

I.1)Namn och adresser
Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg
Friedrichshafen
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ravensburg.dhbw.de

I.1)Namn och adresser
Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart
Stuttgart
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.dhbw-stuttgart.de

I.1)Namn och adresser
Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen
Villingen-Schwenningen
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.dhbw-vs.de

I.1)Namn och adresser
Duale Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn
Heilbronn
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: www.heilbronn.dhbw.de

I.1)Namn och adresser
Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart
Stuttgart
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.dhbw-stuttgart.de

I.1)Namn och adresser
Institut für Deutsche Sprache
Mannheim
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www1.ids-mannheim.de

I.1)Namn och adresser
Universitätsklinikum Tübingen
Tübingen
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.medizin.uni-tuebingen.de

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.hs-heilbronn.de/14598047/rahmenvertraege-cisco-hard-software-und-support
Ytterligare upplysningar kan erhållas från annan adress:
Hochschule Heilbronn
Max-Planck-Str. 39
Heilbronn
74081
Tyskland
Telefon: +49 7131504-682
E-post: beschaffung@hs-heilbronn.de
Nuts-kod: DE1

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.hs-heilbronn.de/

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Rahmenverträge zum Bezug von Hard- und Softwareprodukten sowie Dienstleistungen des Herstellers Cisco.

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
32424000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Lieferung von Hard- und Software sowie als Dienstleistung die Wartung und der Support bezogen auf den Hersteller Cisco. Unterteilt in eine Rabatt-Rahmenvertrag zur Lieferung von Hard- und Software sowie Partnersupport und CiscoSmartNet und einem Dienstleistungs-Rahmenvertrag für zusätzlichen Support („Rent a technical Person“).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Rabatt-Rahmenvertrag zur Lieferung von Hard- und Software sowie Partnersupport und CiscoSmartNet

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
32422000
50312310
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE1
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Lieferung von Hard- und Software sowie als Dienstleistung die Wartung und der Support bezogen auf den Hersteller Cisco.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1x um 12 Monate.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Dienstleistungs-Rahmenvertrag für zusätzlichen Support („Rent a technical Person“)

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50312310
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE1
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Wartung und der Support bezogen auf den Hersteller Cisco.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 27
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1x um 12 Monate.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Die Laufzeit des Rahmenvertrags beginnt am 16.06.2018 und endet mit dem Ende des Vertrags von Los 1.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Es ist eine Eigenerklärung zur Eignung abzugeben. Diese beinhaltet:

Wir sind im Berufs- oder Handelsregister nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Landes der Gemeinschaft oder des Vertragsstaates des EWR-Abkommens eingetragen, in dem wir ansässig sind.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Abgabe der Verpflichtungserklärung zum Mindestentgelt.

Eventuella minimistandardnivåer:

— meinen / unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt von mindestens 8,84 Euro (brutto) pro Stunde bezahlt wird

oder

— mein / unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansässig ist und die Leistung ausschließlich im EU-Ausland mit dort tätigen Beschäftigten ausgeführt wird.

ich mir / wir uns

— von einem von mir / uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne ebenso abgeben lasse / lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann dem öffentlichen

Auftraggeber vorlege(n);

oder

— von einem von mir / uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versicherung geben lasse / lassen, dass dieses den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführt und diese Versicherung dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n);

— ich mich verpflichte / wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen

Ich bin mir / Wir sind uns bewusst, dass

— mein / unser Unternehmen sowie die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen Verlangen jederzeit nachzuweisen,

— mein / unser Unternehmen sowie die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen im vorstehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten haben,

— zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und meinem / unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird,

— bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines / unseres Unternehmens sowie der von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung

— den Ausschluss meines / unseres Unternehmens und die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat,

— mein / unser Unternehmen oder die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die Dauer von bis zu 3 Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers ausgeschlossen werden kann/können,

— der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem öffentlichen Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen habe/haben.

Auf Verlangen der Hochschule Heilbronn sind wir bereit dies durch entsprechende Nachweise zu belegen.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Es ist eine Eigenerklärung zur Eignung abzugeben.

Eventuella minimistandardnivåer:

Hiermit geben wir folgende Erklärungen ab (für Los 1 und Los 2):

— wir besitzen eine Cisco Gold Certification oder eine gleich- bzw. höherwertige;

— wir verfügen über mindestens 3 CCIE's (Cisco Certified Internetwork Expert);

— sollten wir Aufträge an Unterauftragnehmer weiter geben haben diese mindestens eine Cisco Gold Certification oder einen vergleichbaren Status;

— unsere Servicemitarbeiter für die Hard- und Software sind entsprechend der eingesetzten Hard- und Software ausgebildet und besitzen das entsprechende Fachwissen. Falls bei der Hard- oder Software eine entsprechende Zertifizierung durch die Hersteller notwendig ist liegt diese vor;

— die von uns gelieferte Cisco Ware wird ausschließlich über von Cisco Systems autorisierte Vertriebswege bezogen;

— wir verletzen keine Markenrechte des Herstellers.

Hiermit geben wir folgende Erklärungen ab (nur für Los 1 notwendig):

wir verfügen über:

— Advanced Collaboration Architecture Specialization,

— Advanced Data Center Architecture Specialization,

— Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization,

— Advanced Security Architecture Specialization.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

— Eigenerklärung zu zwingenden und fakultativen Ausschlussgründen;

— Besondere Vertragsbedingungen zur Erfüllung der Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz – LTMG);

— Die „Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Vergabe von Leistungen – VOL/B“ finden Anwendung;

— Ergänzende Vertragsbedingungen für den Kauf von Hardware (EVB-IT Kauf-AGB);

— Ergänzende Vertragsbedingungen für die Überlassung von Standardsoftware gegen Einmalvergütung (EVB-IT Überlassung-AGB (Typ A);

— Ergänzende Vertragsbedingungen für die Pflege von Standardsoftware (EVB-IT Pflege S-AGB);

— Ergänzende Vertragsbedingungen für die Instandhaltung von Hardware (EVB-IT Instandhaltungs-AGB);

— Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Dienstleistungen (EVB-IT Dienstleistung-AGB);

— Ergänzende Vertragsbedingungen für IT-Service (EVB-IT Service-AGB).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 05/10/2017
Lokal tid: 14:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Tyska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/10/2017
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 06/10/2017
Lokal tid: 10:00
Plats:

Hochschule Heilbronn,

Max-Planck-Str. 39,

74081 Heilbronn.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Nicht öffentlich.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Frist zur Einreichung von Aufklärungsfragen (u. a.): 28.9.2017.

Beantwortung rechtzeitig eingegangener Aufklärungsfragen (u. a.) bis: 29.9.2017.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Vergabekammer Baden- Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Karl-Friedrich-Str. 17
Karlsruhe
76247
Tyskland
Telefon: +49 721926-0
E-post: vergabekammer@rpk.bwl.de
Fax: +49 721926-3985
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

1. Gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB müssen erkannte Verstöße gegen Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von 10 KT gegenüber der Vergabestelle (Hochschule Heilbronn) dieser Bekanntmachung, gerügt werden.

2. Gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB müssen Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aus diesem Bekanntmachungstext erkennbar sind, innerhalb der in der Bekanntmachung benannten Angebots- bzw. Bewerbungsfrist gegenüber der Vergabestelle (Hochschule Heilbronn) dieser Bekanntmachung gerügt werden.

3. Gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB müssen Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, innerhalb der Angebots- bzw. Bewerbungsfrist gegenüber der Vergabestelle (Hochschule Heilbronn) dieser Bekanntmachung gerügt werden.

4. Hilft die Vergabestelle der Rüge nicht ab, kann ein Antrag auf Nachprüfung bei der Vergabekammer des Landes Baden-Württemberg unter der o. g. Anschrift innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, gestellt werden. Der Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit die Voraussetzungen von § 160 Abs. 3 GWB vorliegen.

5. Die Vergabestelle weist zugleich auf die Vorschriften der §§ 134, 135 GWB hin. Insbesondere sind die Fristenregelungen in § 135 Abs. 2 GWB zur Geltendmachung der in § 134 Abs. 1 GWB genannten Verstöße und in Bezug auf die Geltendmachung der Unwirksamkeit der Vergabe eines öffentlichen Auftrags zu beachten.

Gemäß Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, Anlage XII C Nr. 19 wird hiermit darauf hingewiesen, dass sämtliche vorgenannten Fristen für die Erhebung von vergaberechtlichen Rügen gegenüber dem Auftraggeber und die Fristen für die Wahrung der Zulässigkeit eines Nachprüfungsverfahrens

zu beachten sind.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/08/2017