Szolgáltatások - 347330-2018

08/08/2018    S151    - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Takarítási szolgáltatások

2018/S 151-347330

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
AK02466
Kőrösy József utca 7-9.
Budapest
1117
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Dénes Ákos
Telefon: +36 12733100
E-mail: csapi.ig@csapi.hu
Fax: +36 12733163
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.csapi.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.csapi.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Önkormányzati intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Kereskedelmi szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az ajánlatkérő kezelésében lévő kereskedelmi létesítmények, zöldterületek és a létesítményekhez tartozó járdák folyamatos tisztántartására, takarítására és hulladékmozgatására

II.1.2)Fő CPV-kód
90910000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az ajánlatkérő kezelésében lévő kereskedelmi létesítmények, zöldterületek és a létesítményekhez tartozó járdák folyamatos tisztántartására, takarítására és hulladékmozgatására

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 931 200 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90911200
90911300
90919200
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Megrendelő kezelésében lévő alábbi kereskedelmi létesítmények, zöldterület és a létesítményekhez tartozó járdák folyamatos tisztántartása, takarítása és hulladékmozgatás.

— A takarítási feladat magában foglalja az egyes telephelyeken végzendő napi nyitás előtti; napi (nyitva tartás alatt folyamatosan végzendő); napi zárási; hétvégi nagytakarítási; havi nagytakarítási; negyedévente végzendő nagytakarítási; félévente elvégzendő nagytakarítási feladatok elvégzését,

— A takarítandó telephelyek és takarítási feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban (a szerződés tervezetben és mellékleteiben) található,

— A takarítási szolgáltatás magában foglalja az egyedileg megrendelt takarítási feladatok ellátását is,

— A takarítási szolgáltatás nyújtása magában foglalja a hibátlan teljesítéshez szükséges valamennyi személyi, tárgyi feltétel Vállalkozó általi folyamatos biztosítását, így a szerződés teljesítéséhez szükséges munkaerő, mindennemű anyag, eszköz, munka- és balesetvédelmi védőeszköz, tisztítószerek és takarítóeszközök biztosítása a Vállalkozó feladata.

Takarítandó terület helyszínenként:

1. Kórház utcai Vásárcsarnok: 4 600 m2

2. Bosnyák téri Vásárcsarnok: 7 800 m2

Parkoló: 2 700 m2

3. Fehérvári úti Vásárcsarnok: 7 094 m2

Külső közlekedő: 1 438 m2

Árufeltöltő bővítése: 438 m2

Október 23. utca és a Fehérvári út közötti zöldterület: 1 546 m2

4. Tétényi úti Üzletközpont: 5 512 m2

5. Vámház körúti Vásárcsarnok: 18 586 m2

6. Rákóczi téri Vásárcsarnok: 4 582 m2

7. Flórián Üzletközpont: 4 301 m2

Külső parkoló: 2 075 m2

Külső díszburkolat: 4 201 m2

8. Nagykőrösi úti Használtcikk Piac: 5 484 m2

9. CSAPI Központi Irodaépület: 937 m2

10. Liget téri Üzletközpont: 2 666 m2

11. Római téri Üzletközpont: 1 153 m2

12. Nagysándor József utcai Üzletház: 1 760 m2

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 4. A szolg./szerz. teljesítésért felelős szolgálatvezető takarítási szolg. szerv.ben és/v. koord.ban és/vagy irányításában és/v. ell.ben szerzett vezetői gyak.nak többlet időt. (min.0 max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1 Ár -

Részszempont Súlyszám

1. A takarítási szolgáltatások havi nettó átalánydíja (nettó HUF/hó) 70

2. Egyedileg megrendelt takarítások díja (nettó HUF/fő/óra) 10

3. A 12 hónapon felül vállalt ártartás mértéke, hónapokban kifejezve (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15

Szigorúbb alkalmassági követelmények: P/1.M/1.-M/4.

A részekre bontás nem indokolt.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 062-137379
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az ajánlatkérő kezelésében lévő kereskedelmi létesítmények, zöldterületek és a létesítményekhez tartozó járdák folyamatos tisztántartására, takarítására és hulladékmozgatására

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/07/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ráby Mátyás u. 26.
Budapest
1038
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 912 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 931 200 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Kraft FM Kft.

Ajánlattevő címe: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

Ajánlattevő adószáma: 14179181-2-41

Ajánlattevő neve: OPUS Ingatlanszolgáltató és Kivitelező

Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő címe: 1139 Budapest, Váci út 99.

Ajánlattevő adószáma: 10712740-2-41

Ajánlattevő neve: Jánosik és Társai Kft.

Ajánlattevő címe: 1047 Budapest, Attila u. 34.

Ajánlattevő adószáma: 11066901-2-41

Ajánlattevő neve: 1: Number One Cleaning Takarító és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorcium vezető)

2: EMIL ÉS TÁRSAI Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumi tag)

Ajánlattevő címe: 1: 2623 Kismaros, Szokolyai út 54.

2: 4027 Debrecen, Füredi út 59. B. ép.

Ajánlattevő adószáma: 1: 24744405-2-13 2: 22821333-2-09

Ajánlattevő neve: T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő címe: 1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 26.

Ajánlattevő adószáma: 14883664-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/08/2018